BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

Báo cáo Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 15/06/2017)

.
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH