BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

Báo cáo Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 15/06/2017)

.
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy