DỰ ÁN CÔNG KHAI MINH BẠCH NGÂN SÁCH BTAP

Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giám sát và góp ý xây dựng dự thảo đề án thí điểm “Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng - EITI” tại Quảng Trị

Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giám sát và góp ý xây dựng dự thảo đề án thí điểm “Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng - EITI” tại Quảng Trị
Ngày 24/10/2019, Ban QLDA BTAP Quảng Trị trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giám sát và góp ý xây dựng dự thảo đề án thí điểm “Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng - EITI” tại Quảng Trị.

Hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động Dự án "Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước" (BTAP)

Hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động Dự án "Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước" (BTAP)
Ngày 26/3/2018, Ban quản lý dự án BTAP Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tậm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”.
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH