DỰ ÁN DÂN CHẤM ĐIỂM M.SCORE

Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score, chặng đường sau 05 năm nhìn lại

 Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score, chặng đường sau 05 năm nhìn lại
Tháng 10 năm 2014, sáng kiến Dân chấm điểm M.Score chính thức được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và triển khai thực hiện. Quảng Trị trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng sáng kiến M.Score và đây là cầu nối truyền tải thông tin giữa người dân và chính quyền, giữa chính quyền và nhân dân.

Truyền thông - Nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của sáng kiến Dân chấm điểm M.Score

Truyền thông - Nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của sáng kiến Dân chấm điểm M.Score
Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score được triển khai thực hiện tại Quảng Trị trên 02 lĩnh vực hành chính công và y tế. Sáng kiến do giáo sư Trần Ngọc Anh, Trường Đại học Indiana Hoa Kỳ sáng lập và đưa vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục đích sáng kiến nhằm nâng cao tính minh bạch, rõ ràng trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chính quyền, giúp nhân dân có cơ hội phản ánh tâm tư, nguyện vọng, góp phần tham gia xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Công bố kết quả khảo sát Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế năm 2018

Công bố kết quả khảo sát Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế năm 2018
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Công ty Phân tích thời gian thực RTA tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Tổ chức CDI tại Việt Nam, Sở Y tế, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, Bệnh viện đa khoa tỉnh và 09 Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì.

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ DỰ ÁN DÂN CHẤM ĐIỂM

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ DỰ ÁN DÂN CHẤM ĐIỂM
Nhằm tăng cường công tác truyền thông đến với người dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế khi tham gia đánh giá các dịch vụ công, trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh tại các Trung tâm y tế cấp huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc khi thực hiện các giao dịch tại bộ phận một cửa cấp xã, cấp huyện, Ban quản lý dự án Dân chấm điểm đã phối hợp với Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành phát tờ rơi tại các xã xã A Vao, xã A Ngo, xã A bung, xã Tà Rụt huyện Đakrông. Thông tin tại các các tờ rơi giúp cho người dân hiểu rõ hơn về dự án Dân chấm điểm được thực hiện trên địa bàn, hướng dẫn người dân tham gia chấm điểm như: cách việc chấm điểm thông qua các máy tính bảng được lắp đặt tại các cơ sở y tế; hướng dẫn để người dân biết về việc tham gia trả lời khảo sát qua điện thoại; quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu không hài lòng thì có thể điện thoại đến Tổng đài 18008081 để được hỗ trợ; chấm điểm tại các máy tính bảng được đặt ở các Văn phòng một cửa cấp huyện; ứng dụng RtHome trên Smatphone giúp người dân theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ hành chính và đánh giá chất lượng dịch vụ tại Văn phòng một cửa cấp huyện.

Lắp đặt máy chấm điểm tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh

Lắp đặt máy chấm điểm tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh
Thực hiện kế hoạch năm 2019, vừa qua, Ban quản lý Dân Chấm Điểm M.score tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục triển khai lắp đặt máy chấm điểm tại 06 Trung tâm y tế: Đông Hà, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và Hải Lăng. Được biết, trước đó Ban quản lý Dự án đã lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (10 máy) và 03 Trung tâm y tế: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông (mỗi huyện 03 máy). Việc tiếp tục đầu tư lắp đặt các máy chấm điểm sẽ tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score năm 2019 trên lĩnh vực y tế

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score năm 2019 trên lĩnh vực y tế
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ sáng kiến Dân chấm điểm M.Score năm 2019. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành viên Ban QLDA và Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ sáng kiến Dân chấm điểm M.Score năm 2019 trên lĩnh vực một cửa

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ sáng kiến Dân chấm điểm M.Score năm 2019 trên lĩnh vực một cửa
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực một cửa. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Thông tin – Truyền thông, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, các Văn phòng một cửa cấp huyện, Trung tâm tin học UBND tỉnh, Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã đánh giá hiệu quả của sáng kiến năm 2018 trong việc nâng cao chất lượng hành chính công cấp tỉnh. Nhìn chung, chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều cải thiện đáng kể, từ thời điểm khảo sát vào năm 2015 là 7,3 và đến tháng 12/2018, chỉ số này là 8,3. Tỷ lệ hồ sơ người dân bị hẹn lại giảm, tăng số lượng hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn. Theo số liệu khảo sát, nhiều người dân phản ánh ngày càng được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo các thủ tục hành chính tại Văn phòng một cửa. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại việc nộp tiền không có phiếu thu, cán bộ còn hạch sách, chưa hướng dẫn chu đáo, đặc biệt là ở một số bộ phận chuyên môn có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kinh doanh.

Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score mở rộng hoạt động truyền thông trong lĩnh vực một cửa

Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score mở rộng hoạt động truyền thông trong lĩnh vực một cửa
Vừa qua, Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score đã tổ chức đợt truyền thông tặng áo mưa truyền thông cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính ở các Văn phòng một cửa cấp huyện để tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các Văn phòng một cửa cấp huyện. Đồng thời, Ban QLDA đã rà soát lại các hoạt động truyền thông tại các Văn phòng một cửa và nhận thấy tại một số địa phương các pano, áp phích trước đây đã bị hư hỏng và dỡ bỏ nhưng không được các đơn vị thông báo. Một số máy tính bảng có tình trạng bị treo máy hoặc hư hỏng (như trường hợp máy tính bảng ở huyện Triệu Phong), Ban QLDA đã thu hồi và chuyển đến đơn vị khảo sát độc lập RTA khắc phục sửa chữa.

Hội nghị tập huấn về kỹ năng sử dụng và khai thác công nghệ thông tin trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm

Hội nghị tập huấn về kỹ năng sử dụng và khai thác công nghệ thông tin trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng sử dụng và khai thác công nghệ thông tin trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Trí Tuân, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND, Trưởng ban QLDA Dân chấm điểm, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh, các đơn vị đối tác Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Công ty PTTGT RTA, Trung tâm Tin học UBND tỉnh, Trung tâm viễn thông VNPT, Bệnh viện đa khoa tỉnh, các Văn phòng một cửa, Trung tâm Y tế cấp huyện. Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức tại Văn phòng một cửa, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế đã được đại diện Công ty PTTGT RTA hướng dẫn về cách thức cài đặt và đăng nhập tìm kiếm chỉ số M.Score, các báo cáo sáng kiến Dân chấm điểm trên điện thoại di động, hệ thống gửi và nhận tin nhắn tự động.
Tin đã đưa
Từ tiếng nói người dân trở thành tiếng nói HĐND (26/10/2018)
Hơn 90% người dân hài lòng và rất hài lòng với dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị (11/9/2018)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến mở rộng sáng kiến Dân chấm điểm M.Score (19/8/2018)
Hội nghị rút kinh nghiệm trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score (17/8/2018)
Ban Quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score triển khai hoạt động truyền thông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (22/5/2018)
Ban Quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score triển khai hoạt động truyền thông tại các Văn phòng một cửa cấp huyện (22/5/2018)
Hội nghị Tổng kết 01 năm triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (16/4/2018)
Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực 1 cửa (2014-2017) (16/4/2018)
Hội thảo lấy ý kiến duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score lĩnh vực một cửa tại Quảng Trị (16/4/2018)
Mở rộng sáng kiến Dân chấm điểm tại 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện (4/2/2018)
Ban QLDA Dân Chấm Điểm M.score tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với BGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (4/8/2017)
Trang:
1 2 3
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH