DỰ ÁN DÂN CHẤM ĐIỂM M.SCORE

Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score mở rộng hoạt động truyền thông trong lĩnh vực một cửa


Ngày cập nhật: 29/01/2019 4:42:06 CH

Vừa qua, Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score đã tổ chức đợt truyền thông tặng áo mưa truyền thông cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính ở các Văn phòng một cửa cấp huyện để tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các Văn phòng một cửa cấp huyện. Đồng thời, Ban QLDA đã rà soát lại các hoạt động truyền thông tại các Văn phòng một cửa và nhận thấy tại một số địa phương các pano, áp phích trước đây đã bị hư hỏng và dỡ bỏ nhưng không được các đơn vị thông báo. Một số máy tính bảng có tình trạng bị treo máy hoặc hư hỏng (như trường hợp máy tính bảng ở huyện Triệu Phong), Ban QLDA đã thu hồi và chuyển đến đơn vị khảo sát độc lập RTA khắc phục sửa chữa.

Sau khi nắm tình hình chung về thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, Ban QLDA sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2019 để tiếp tục hoạt động tuyên truyền về sáng kiến trên lĩnh vực một cửa.

 

Ban QLDA tặng áo mưa truyền thông M.Score tại VPMC thị xã Quảng Trị

 

QLDA tặng áo mưa truyền thông M.Score tại VPMC huyện Triệu Phong

 

Tin, ảnh: Trung Tuyến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban QLDA Dân chấm điểm M.Score mở rộng hoạt động truyền thông trong lĩnh vực một cửa (29/1/2019)
Hội nghị tập huấn về kỹ năng sử dụng và khai thác công nghệ thông tin trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm (12/11/2018)
Từ tiếng nói người dân trở thành tiếng nói HĐND (26/10/2018)
Hơn 90% người dân hài lòng và rất hài lòng với dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị (11/9/2018)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến mở rộng sáng kiến Dân chấm điểm M.Score (19/8/2018)
Hội nghị rút kinh nghiệm trong triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score (17/8/2018)
Ban Quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score triển khai hoạt động truyền thông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (22/5/2018)
Ban Quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score triển khai hoạt động truyền thông tại các Văn phòng một cửa cấp huyện (22/5/2018)
Hội nghị Tổng kết 01 năm triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (16/4/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH