CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC

 

Ủy viên:

1. Bà HỒ THỊ LỆ HÀ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

2. Bà LY KIỀU VÂN, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

3. Ông PHAN NGỌC TƯ,  Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH