CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC

 

Ủy viên:

1. Bà HỒ THỊ LỆ HÀ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

2. Bà LY KIỀU VÂN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrong, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

3. Ông PHAN NGỌC TƯ,  Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy