CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

 

Ủy viên

1.Ông LÊ CẢNH BIÊN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

2. Bà LÊ THỊ HƯƠNG, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

3. Ông LÊ MINH TUẤN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đảo Cồn Cỏ, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

4. Ông ĐỖ VĂN BÌNH, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

5 Ông LÊ HỒNG SƠN, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII..

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH