DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA VII

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

NGUYẾN ĐĂNG ÁNH

05/02/1977

Nam

 Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân  sách,  HĐND tỉnh

2

LÊ CẢNH BIÊN

20/02/1961

Nam

Tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy Triệu Phong

3

ĐỖ VĂN BÌNH

22/12/1979

Nam

Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VHTT&DL

4

NGUYỄN THIÊN BÌNH

29/5/1967

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh

5

HỒ THỊ CAM

01/5/1977

Nữ

Huyện ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đakrông

6

NGUYỄN VĂN CẨM

30/10/1962

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Quảng Trị

7

NGUYỄN VĂN CẦU

28/01/1960

Nam

Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân tỉnh

8

LÊ QUANG CHIẾN

20/10/1967

Nam

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

9

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

02/12/1959

Nam

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

10

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

01/10/1960

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

11

NGUYỄN HỮU DŨNG

01/4/1972

Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Giám đốc công ty cổ phần Đất thép

12

TRẦN VIỆT DŨNG

19/11/1969

Nam

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong

13

TRẦN VĂN ĐOÀN
(TRẦN ĐOÀN)

27/3/1960

Nam

Tỉnh ủy viên,
Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

14

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

10/5/1967

Nam

Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

15

HỒ THỊ LỆ HÀ

11/01/1972

Nữ

Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

16

PHẠM THỊ THU HÀ

20/12/1974

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Chủ tịch UBMTTQVN ,Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Đông Hà

17

LÊ THANH HẢI

03/6/1966

Nam

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lộ

18

HỒ THỊ THU HẰNG

30/01/1974

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

19

TRƯƠNG THẾ HẠNH

10/4/1972

Nam

Huyện ủy viên, 
 Chánh Văn phòng huyện ủy Triệu Phong

20

HỒ XUÂN HIẾU

15/9/1975

Nam

Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

21

ĐÀO MẠNH HÙNG

01/01/1968

Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ

22

NGUYỄN VĂN HÙNG

20/4/1961

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

23

THÁI THANH HÙNG
(HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TẤN)

21/6/1945

Nam

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị,
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam thành phố Đông Hà,
Trụ trì chùa Cam Lộ

24

VÕ VĂN HƯNG

10/01/1972

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà

25

HỒ QUỐC HƯƠNG

26/12/1976

Nam

Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh

26

LÊ THỊ HƯƠNG

05/11/1971

Nữ

Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

27

LÊ THỊ LAN HƯƠNG

05/6/1968

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

28

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

24/02/1968

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

29

NGUYỄN TRẦN HUY

26/4/1971

Nam

Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

30

NGUYỄN VĂN KHỞI

02/9/1973

Nam

Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

31

NGUYỄN THẾ LẬP

23/10/1968

Nam

 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

32

PHẠM ĐÌNH LỢI

26/3/1962

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện

33

NGUYỄN VĂN LƯƠNG

01/01/1963

Nam

Huyện ủy viên,
 Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh

34

ĐẶNG THỊ LÝ

16/01/1968

Nữ

Huyện ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Cam Lộ

35

ĐỖ THỊ LÝ

07/4/1972

Nữ

Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

36

PHẠM NGỌC MINH

12/9/1967

Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng

37

HOÀNG THỊ PHƯƠNG NAM

15/01/1971

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Lăng

38

VŨ VĂN PHONG

11/3/1964

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
 Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh

39

PHAN VĂN PHỤNG

04/12/1964

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh

40

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

20/5/1968

Nam

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy

41

LÊ HỒNG SƠN

24/9/1977

Nam

Ủy viên Thường trực,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

42

TRẦN THỊ THẢO

12/02/1965

Nữ

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
Hội đồng nhân dân tỉnh

43

TRẦN ĐÌNH TRUNG

22/10/1971

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hướng Hóa

44

NGUYỄN TRÍ TUÂN

15/8/1964

Nam

ỦY viên Thường trực,

Bí thư huyện ủy huyện Đakrông

45

LÊ MINH TUẤN

01/01/1975

Nam

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy huyện Hướng Hóa
 

46

PHAN NGỌC TƯ

10/3/1962

Nam

Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

47

BÙI THỊ VÂN

25/3/1979

Nữ

Chánh Văn phòng,

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách,

Hội đồng nhân dân tỉnh 

48

LY KIỀU VÂN

20/01/1976

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH