Danh sách Tổ đại biểu HĐND tỉnh

I. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh linh (7 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông PHAN NGỌC TƯ

TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Linh

Tổ trưởng

2. Ông VŨ VĂN PHONG

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy Vĩnh Linh

Tổ phó

3. Bà HỒ THỊ THU HẰNG

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH

Tổ viên

4. Ông LÊ HỒNG SƠN

Trưởng Ban Phong trào, UBMTTQVN tỉnh

Tổ viên

5. Ông NGUYỄN VĂN LƯƠNG

HUV, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Vĩnh Linh

Tổ viên

6. Ông HỒ XUÂN HIẾU

Tổng Giám Đốc Công ty Thương Mại tỉnh Quảng Trị

Tổ viên

7. Bà BÙI THỊ VÂN

Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

Tổ viên

II. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gio linh (6 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông LÊ QUANG CHIẾN

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

Tổ Trưởng

2. Ông NGUYỄN THIÊN BÌNH

UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh

Tổ phó

3. Ông HỒ QUỐC HƯƠNG

Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

Tổ viên

4. Bà ĐỖ THỊ LÝ

TUV, Chủ tịch HLHPN tỉnh

Tổ viên

5. Bà TRẦN THỊ THẢO

Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

Tổ viên

6. Bà LÊ THỊ LAN HƯƠNG

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh

Tổ viên

III. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cam Lộ (4 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông  ĐÀO MẠNH HÙNG

TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Cam lộ

Tổ Trưởng

2. Bà ĐẶNG THỊ LÝ

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cam Lộ

Tổ phó

3. Ông PHAN VĂN PHỤNG

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TB KT – NS HĐND tỉnh

Tổ viên

4. Ông LÊ THANH HẢI

Phó Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Cam Lộ

Tổ viên

 

 

 

IV.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đakrông (3 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Bà LY KIỀU VÂN

TUV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Tổ Trưởng

2. Bà HỒ THỊ CAM

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tà Long

Tổ phó

3. Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG

 UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổ viên

V.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hướng Hóa (5 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Bà HỒ THỊ LỆ HÀ

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

Tổ Trưởng

2. Ông TRẦN ĐÌNH TRUNG

UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa

Tổ phó

3. Ông TRẦN VĂN ĐOÀN

( TRẦN ĐOÀN)

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản Lý Khu kinh tế tỉnh

Tổ viên

4. Bà LÊ THỊ HƯƠNG

TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT

Tổ viên

5. Ông ĐỖ VĂN BÌNH

TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL

Tổ viên

VI.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố Đông Hà (7 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG QUANG

UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tổ Trưởng

2. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đông Hà

Tổ phó

3. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG

Uỷ Viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổ viên

4. Ông THÁI THANH HÙNG ( HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TẤN)

Uỷ viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Đông Hà, Trụ trì chùa Cam lộ

Tổ viên

5. Bà PHẠM THỊ THU HÀ

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN,Trưởng ban Dân Vận Thành phố Đông Hà

Tổ viên

6. Ông NGUYỄN VĂN CẦU

Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh

Tổ viên

7. Ông NGUYỄN HỮU DŨNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Cổ phần Đất thép

Tổ viên

VII.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Triệu Phong (6 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông LÊ CẢNH BIÊN

TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Triệu Phong

Tổ Trưởng

2. Ông TRẦN VIỆT DŨNG

UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong

Tổ phó

3. Ông NGUYỄN ĐĂNG ÁNH

Phó trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh

Tổ viên

4. Ông NGUYỄN THẾ LẬP

TUV, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh

Tổ viên

5. Ông NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Đại tá, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng BCH quân sự tỉnh

Tổ viên

6. Ông TRƯƠNG THẾ HẠNH

HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy Triệu Phong

Tổ viên

VIII.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Quảng Trị (2 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông NGUYỄN VĂN CẨM

UVBTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Quảng Trị

Tổ Trưởng

2. Ông NGUYỄN TRẦN HUY

TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổ phó

IX.Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hải Lăng (7 đại biểu)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1. Ông PHẠM NGỌC MINH

TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Hải Lăng

Tổ Trưởng

2. Bà HOÀNG THỊ PHƯƠNG NAM

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng

Tổ phó

3. Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tổ viên

4. Ông NGUYỄN TRÍ TUÂN

TUV, Bí thư huyện ủy Đakrông

Tổ viên

5. Ông PHẠM ĐÌNH LỢI

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng

Tổ viên

6. Ông VÕ VĂN HƯNG

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT

Tổ viên

7. Ông NGUYỄN VĂN KHỞI

Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tổ viên

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH