HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

Ban Kinh tế - Ngân sách HDDN tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời

Ban Kinh tế - Ngân sách HDDN tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời
Vào ngày 09/4/2019, Ban KTNS-HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2 tại địa bàn xã Gio Thành và xã Gio Hải theo đề nghị tại Tờ trình số 1402/TTr-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị
Ngày 19/02/2019 , Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị do Công ty Cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư tại tiểu khu 568H thuộc xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND.

Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG

Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG
Ngày 19/02/2019, Ban KTNS-HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tại khu vực dự kiến xây dựng bến cảng CFG Nam Cửa Việt thuộc địa bàn xã Triệu An, huyện Phong. Đây là dự án thuộc diện dự án thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh, đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh

Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019  của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh
Vừa qua, Ban KTNS-HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Tại Hội nghị này, Ban KTNS báo cáo đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm kết quả hoạt động năm 2018, dự kiến các nội dung giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 10 và thứ 11-HĐND tỉnh theo nội dung Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua.

Ban Kinh tế ngân sách tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Ban Kinh tế ngân sách tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra 22/37 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra 22/37 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh
Ngày 1/2/2018, Ban Kinh tế ngân sách HĐND (Ban KTNS) tỉnh Quảng Trị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH