HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH – HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH – HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG
Vừa qua, Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công thương về công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HDND ngày 05/8/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy – Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa
Theo Chương trình, Ban KTNS-HĐND tỉnh làm việc với Sở KHCN tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, sau đó khảo sát thực địa tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa.

Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió

Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió
Ngày 15/8/2019, Ban Kinh tế - ngân sách đã khảo sát và làm việc với Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu về dự án điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2. Đoàn làm việc do ông Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
(Quangtri.gov.vn) Ngày 08/7/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước và Hải quan tỉnh để thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng tham dự buổi làm việc.

Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9

Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9
Vừa qua, Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh do đồng chí Phan Văn Phụng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019; tình hình triển khai, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tình hình quản lí, sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê tại các Công ty Lâm nghiệp.

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực
Vừa qua, Ban Kinh tế - ngân sách đã khảo sát việc thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh. Sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe báo cáo toàn diện về công tác triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách tỉnh đã khảo sát, xem xét tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ cây con chủ lực đối với 6 cây, 2 con đối như các mô hình: Hỗ trợ trồng cây ăn quả đặc sản; mô hình hỗ trợ ứng dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ phòng trừ bệnh, thâm canh tăng năng suất ở cây tiêu; mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn; mô hình hỗ trợ nuôi bò nái hậu bị kết hợp hỗ trợ trồng cỏ triển khai tại địa bàn hai huyện Hải lăng và huyện Vĩnh Linh. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh.

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ
Ngày 23/4/2019 Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi khảo sát thực tế dự án Trường bắn biển Quân khu 4 do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm đại diện chủ đầu tư tại Thôn Mạch nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thái, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất tại thôn Mạch nước.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời
Vào ngày 09/4/2019, Ban KTNS-HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2 tại địa bàn xã Gio Thành và xã Gio Hải theo đề nghị tại Tờ trình số 1402/TTr-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị
Ngày 19/02/2019 , Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị do Công ty Cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư tại tiểu khu 568H thuộc xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND.
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH