HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực


Ngày cập nhật: 23/05/2019 10:49:42 SA

Vừa qua, Ban Kinh tế - ngân sách đã khảo sát việc thực hiện  chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh. Sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe báo cáo toàn diện về công tác triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách tỉnh đã khảo sát, xem xét tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ cây con chủ lực đối với 6 cây, 2 con đối như các mô hình: Hỗ trợ trồng cây ăn quả đặc sản; mô hình hỗ trợ ứng dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ phòng trừ bệnh, thâm canh tăng năng suất ở cây tiêu; mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn; mô hình hỗ trợ nuôi bò nái hậu bị kết hợp hỗ trợ trồng cỏ triển khai tại địa bàn hai huyện Hải lăng và huyện Vĩnh Linh. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh.

 

Đánh giá kết quả chương trình khảo sát, Ban KTNS-HĐND tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh. Các chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, việc chi hỗ trợ đã đảm bảo đúng đối tượng; người dân hưởng lợi phấn khởi mạnh dạn bỏ thêm vốn đầu tư nhiều mô hình mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ kích cầu của tỉnh đầu tư để thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế dich dịch bệnh, góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát cho thấy kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ còn quá ít so với nhu cầu của người dân để nhân rộng mô hình và hỗ trợ những hạng mục phụ trợ khác. Ban KTNS-HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và ngành chuyên môn cần sớm sửa đổi các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai một số chính sách HĐND tỉnh nhằm tăng quyền chủ động cho địa phương trong quyết định phương án hỗ trợ như tổng số tiền 100 triệu đồng/ha đối với mô hình xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm cây ăn quả ở Hải Lăng để làm được nhiều mô hình hơn theo yêu cầu phát sinh ở địa phương; đề nghị sửa đổi quy định khống chế hỗ trợ không quá 40% kinh phí mua bò nái hậu bị nhưng không quá 10 triệu đồng/con để nông dân nghèo đủ kinh phí đối ứng tiền mua bò, đảm bảo nhận hết số tiền hỗ trợ 10 triệu/con ở huyện Vĩnh Linh; việc quy định hóa đơn tài chính của đơn vị cung ứng giống cỏ và phân hữu cơ cho việc hỗ trợ trồng cỏ chưa phù hợp thực tế nên chuyển sang hỗ trợ nông dân dụng cụ cắt cỏ hoặc hỗ trợ mua thiết bị chế biến thức ăn cho bò giống…

 

 

 

Tin, ảnh: Minh Sơn

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (17/6/2019)
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực (23/5/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ (27/4/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời (27/4/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị (21/2/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG (20/2/2019)
Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh (16/1/2019)
Ban Kinh tế ngân sách tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (16/4/2018)
Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra 22/37 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh (16/4/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy