HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9


Ngày cập nhật: 17/06/2019 9:05:30 CH

Vừa qua, Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh do đồng chí Phan Văn Phụng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019; tình hình triển khai, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tình hình quản lí, sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê tại các Công ty Lâm nghiệp.

 

Hình ảnh tại buổi làm việc với Cty TNHH MTV LN Triệu Hải

 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; nhiệm vụ chính là trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, khai thác nhựa thông, kinh doanh cây giống lâm nghiệp và kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 tổng vốn của công ty hơn 49,2 tỉ đồng; doanh thu đạt 31,2 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 4,5 tỉ đồng; đóng góp ngân sách hơn 2,9 tỉ đồng. 5 tháng đầu năm 2019, tổng vốn hơn 50 tỉ đồng; doanh thu 16,7 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 2,2 tỉ đồng;  nộp ngân sách khoảng 1,23 tỉ đồng. Hiện nay, công ty có 68 lao động, trong đó trình độ đại học, cao đẳng có 17 người. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6,8 - 7 triệu đồng/tháng.

Hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như: sản lượng nhựa thông 174 tấn, gỗ rừng trồng 27.190 tấn, cây giống 78 vạn cây; doanh thu 32,5 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỉ đồng. 5 tháng đầu năm 2019, ước tính sản lượng nhựa thông 78 tấn, gỗ rừng trồng 10.455 tấn, cây giống 40 vạn cây; doanh thu 13,35 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 1 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỉ đồng. Công ty đảm bảo việc làm ổn định cho 112 lao động, với các chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định của pháp luật; thu nhập bình quân của người lao động 6 triệu/tháng.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời đã phân tích, chia sẻ, đề xuất các phương án để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong sản xất kinh doanh củng như công tác cổ phần hóa và công tác quản lý, sử dụng đất.

 

Hình ảnh tại buổi làm việc với Cty TNHH MTV LN Đường 9

 

Kết luận buổi tại các buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Phan Văn Phụng đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019; Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và quản lý, sử dụng đất tại các đơn vị còn một số vấn đề cần được quan tâm:

Thứ nhất, việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa tại 02 đơn vị đều chậm so với lộ trình yêu cầu trong Chương trình hành động số 94-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, công tác phối hợp với các địa phương trong việc xác định diện tích, vị trí, địa điểm bàn giao đất chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việc chưa thống nhất được diện tích bàn giao cho các địa phương.

Thứ ba, việc giải quyết tình trạng xâm lấn đất sản xuất của một số hộ dân trong diện tích đã giao cho các Công ty gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Phan Văn Phụng đề nghị các công ty thực hiện đầy đủ các nội dung tại Thông báo ý kiến kết luận số 119/TB-UBND ngày 10/10/2018 của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cổ phần hóa. Cần chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề xâm canh, xâm lấn chiếm đất của công ty; thống kê cụ thể diện tích đất bị lấn chiếm để xác định giá trị tài sản làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá; hoàn thiện phương án sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đề nghị các sở, ban ngành và các địa phương đồng hành, hỗ trợ công ty giải quyết những khó khăn, vướng mắc./.

 

Tin, ảnh: Lê Viết Long

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (13/7/2019)
Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (17/6/2019)
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực (23/5/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ (27/4/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời (27/4/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị (21/2/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG (20/2/2019)
Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh (16/1/2019)
Ban Kinh tế ngân sách tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (16/4/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu