HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa


Ngày cập nhật: 04/09/2019 8:36:23 CH

Theo Chương trình, Ban KTNS-HĐND tỉnh làm việc với Sở KHCN tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, sau đó khảo sát thực địa tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa.

 

 

Tại buổi làm việc, Ban KTNS đánh giá và ghi nhận Sở KH&CN tỉnh đã có nhiều nổ lực, kịp thời tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách KHCN phù hợp trong giai đoạn năm 2015-2020, như  Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 về phát triển KHCN trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020. Qua khảo sát, các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã được Sở KH&CN tham mưu triển khai toàn diện để cụ thể hóa chính sách, đã góp phần đổi mới cơ chế tổ chức quản lý, hoạt động và cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp KHCN,  từ việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên sang cấp theo nhiệm vu thường xuyên theo chức năng, qua đó đã phát huy được năng lực nội sinh của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội và thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách; hạ tầng KH&CN được đầu tư phát triển, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các tiền bộ KH&CN trong tất cả các lĩnh vực. Trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa là mô hình trình diễn công nghệ cao với quy mô lớn đầu tiên của tỉnh, là cơ sở để xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Đèo Sa Mù nhằm khảo nghiệm các đối tượng cây trồng, con nuôi, cây dược liệu và một số loài hoa có giá trí kinh tế cao để nhân rộng…

 

 

Cũng tại buổi làm việc, Ban KTNS-HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Sở KH&CN cần tiếp tục rà soát, đãnh giá kỹ lại những chính sách do HĐND tỉnh ban hành, những khó khăn,vướng mắc trong thực tiển triển khai chính sách kịp thời đề xuất HĐND và UBND tỉnh sửa đổi và tập trung chỉ đạo tháo gỡ; tiếp tục chủ động đề xuất đổi mới cơ chế, kiện toàn tổ chức, hoạt động sự nghiệp KHCN; đổi mới  cơ chế quản lý tài chính hoạt động KHCN; hoàn thiện quy hoạch phát triển KHCN gắn chặt với quy hoạc tổng thể phát triển KTXH; cơ cấu lại chương trình, nhiệm vụ  KHCN theo chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp; triển khai mạnh các chính sách khuyến khích sách tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án KHCN với chương trình phát triển KTXH của tỉnh…

 

Tin, ảnh: Minh Sơn

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (4/9/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió (4/9/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (13/7/2019)
Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (17/6/2019)
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực (23/5/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ (27/4/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời (27/4/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị (21/2/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG (20/2/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH