HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới
Vừa qua, Ban VHXH HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương về thống nhất một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030. Chủ trì hội nghị là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và UBND xã A Ngo, huyện Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Quảng Trị chủ trì các buổi làm việc cùng với các thành viên Ban VHXH và các sở, ngành, địa phương liên quan.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng để giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là bà Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh cùng với các thành viên của Ban và các sở, ngành, địa phương liên quan.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh (Trung tâm GDNN - GDTX) về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, HĐND, UBND huyện Gio Linh.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban VHXH chuyên trách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Trung cấp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9

BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9
Vừa qua, Ban VHXH-HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo để chuẩn bị thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và các Đề án về “Xoá phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 – 2025” và “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng Ban VHXH-HĐND chủ trì buổi làm việc.

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo
Vừa qua, Ban VHXH-HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Ban Văn hoá - Xã hội làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng Cửa Tùng

Ban Văn hoá - Xã hội làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng Cửa Tùng

Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH