HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

BAN VHXH HĐND TỈNH TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC

BAN VHXH HĐND TỈNH TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC
Vừa qua, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm 2019 và tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết “Về đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

BAN VHXH HĐND TỈNH TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ

BAN VHXH HĐND TỈNH TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ
Ngày 28/11/2019, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Sở Y tế để thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019 và tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết về thực hiện thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do BHYT chi trả tại các cơ sở y tế của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia buổi làm việc có thành viên ban VHXH, Sở Y tế, sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBMTTQVN TỈNH ĐỂ THẨM TRA CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBMTTQVN TỈNH ĐỂ THẨM TRA CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13
Sáng ngày 26/11/2019, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Thường trực UBMTTQVN tỉnh để thẩm tra tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

BAN VHXH, HĐND TỈNH GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

BAN VHXH, HĐND TỈNH GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Vừa qua, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Sở Xây dựng để giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sau gần 5 năm thực hiện. Chủ trì buổi làm việc là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới
Vừa qua, Ban VHXH HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương về thống nhất một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030. Chủ trì hội nghị là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và UBND xã A Ngo, huyện Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Quảng Trị chủ trì các buổi làm việc cùng với các thành viên Ban VHXH và các sở, ngành, địa phương liên quan.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng để giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là bà Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh cùng với các thành viên của Ban và các sở, ngành, địa phương liên quan.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh (Trung tâm GDNN - GDTX) về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, HĐND, UBND huyện Gio Linh.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban VHXH chuyên trách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Trung cấp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
Tin đã đưa
BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 (4/12/2018)
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo (8/11/2018)
Ban Văn hoá - Xã hội làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng Cửa Tùng (29/5/2018)
Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh (29/5/2018)
Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất nội dung thẩm tra trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII (2/5/2018)
Ban VHXH- HĐND tỉnh làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa và Đakrông (28/2/2018)
Ban Văn hóa Xã hội giám sát về thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 (30/1/2018)
Trang:
1 2
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH