HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh (Trung tâm GDNN - GDTX) về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, HĐND, UBND huyện Gio Linh.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban VHXH chuyên trách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Trung cấp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9

BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9
Vừa qua, Ban VHXH-HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo để chuẩn bị thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và các Đề án về “Xoá phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 – 2025” và “Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng Ban VHXH-HĐND chủ trì buổi làm việc.

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát Nghị quyết HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo
Vừa qua, Ban VHXH-HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Ban Văn hoá - Xã hội làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng Cửa Tùng

Ban Văn hoá - Xã hội làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng Cửa Tùng

Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất nội dung thẩm tra trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII

Ban VHXH- HĐND tỉnh làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa và Đakrông

Ngày 26/10/2017, Ban VHXH- HĐND tỉnh làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa và Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh đối với chính sách Luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của địa phương.

Ban Văn hóa Xã hội giám sát về thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020

Ban Văn hóa Xã hội  giám sát về thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
Chiều ngày 18/10/2017, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nghe báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH