HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021


Ngày cập nhật: 28/02/2018 10:59:04 SA

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021
 

         Ngày 27/02/2017, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị các các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

         Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh và các công tác khác trên các mặt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế như một số đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh có lúc chưa kịp thời, việc triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh cần triển khai khi có hiệu lực nhưng UBND ban hành quyết định thực hiện chậm… báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh có lúc chưa đảm bảo đúng thời hạn theo Luật định. Hàng năm vẫn chưa tổ chức được Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp… Để khắc phục những hạn chế đó, nội dung quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số quy định mới của pháp luật hiện hành; Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh quy chế phối hợp công tác để thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung bản quy chế phối hợp thể hiện trong 03 chương, 21 điều, trong đó khẳng định nguyên tắc công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đảm bảo vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và UBND tỉnh góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Nội dung phối hợp được thực hiện trong công tác xây dựng chương trình, nội dung tổ chức các kỳ họp; triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; tự kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh; Tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND tỉnh; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.  

 

Bài, ảnh: HC

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 34 (30/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII (11/10/2019)
HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2016-2021 (4/9/2019)
Hội nghị giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động chế biến gỗ, dăm gỗ (13/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị thăm và chúc mừng cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (22/6/2019)
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30 (7/6/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (16/5/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn đại biểu HĐND huyện, xã năm 2019 (16/5/2019)
Giám sát về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng (20/3/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH