HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN TỘC

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban Quản lý Bảo lý Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Ủy ban nhân dân xã Đakrông

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban Quản lý Bảo lý Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Ủy ban nhân dân xã Đakrông
Trong chương trình giám sát về việc thực hiện Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, vừa qua Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Đakrông, huyện Đakrông. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông
Ngày 22/9/2019, Ban Dân tộc đã khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại các xã Đkrông, A Bung, Tà Rụt huyện Đakrông. Đoàn khảo sát do ông Hồ Quốc Hương - Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing

Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing
Ngày 18.9.2019, Ban Dân tộc- HĐND tỉnh Quảng Trị do ông Hồ Quốc Hương - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với các đơn vị trường học huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với các đơn vị trường học huyện Hướng Hóa
Trong chương trình khảo sát, giám sát để phục vụ thẩm tra Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, vừa qua, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Quảng Trị do ông Hồ Quốc Hương, Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường THCS Húc và Trường PTDT Nội trú huyện Hướng Hóa để phục vụ cho việc thẩm tra Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, đại diện sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trường Tiểu học Vĩnh Khê, Trường Tiểu học và THCS Linh Thượng

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trường Tiểu học Vĩnh Khê, Trường Tiểu học và THCS Linh Thượng
Ngày 03/7/2019, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Quảng Trị do ông Hồ Quốc Hương, Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Tiểu học Vĩnh Khê (xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh), Trường Tiểu học và THCS Linh Thượng (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh) để phục vụ cho việc thẩm tra Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự các buổi làm việc có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Đakrông

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Đakrông
Ngày 17.4.2019, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh do ông Hồ Quốc Hương, Phó trưởng Ban Dân tộc- HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tà Rụt, A Bung huyện Đakrông

Ban Dân tộc- HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình 135 tại các xã Vĩnh Ô, Hướng Sơn và Tà Long

Ban Dân tộc- HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình 135 tại các xã Vĩnh Ô, Hướng Sơn và Tà Long
Vừa qua, Ban Dân tộc – HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc và khảo sát thực địa về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc thuộc chương trình 135 tại các thôn bản đặc biệt khó khăn nhất thuộc các xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa và xã Tà Long huyện Đakrông. Đoàn do ông Hồ Quốc Hương – Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham cùng đoàn khảo sát có ông Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Quyền – Trưởng ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện một số đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo giám sát

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo giám sát
Ngày 22/10/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất nội dung báo cáo giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tham vấn phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tham vấn phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH