HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
Ngày 11/7/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Tài chính và Sở Nội vụ để thẩm 04 đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 theo luật định. Tham dự với đoàn có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chức năng theo luật định và sự phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các đề án, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh), UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) và UBND xã Hải Hòa (huyện Hải Lăng) để nắm bắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019 và công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa. Cùng tham dự với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020
Ngày 16/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành làm việc với Sở Y tế để giám sát về công tác thu hút, đào tạo theo chính sách của tỉnh từ năm 2013 đến nay theo Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn, cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đaọ Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ
Tiếp tục chương trình làm việc để phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, trong hai ngày 20,21/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ, Thanh Tra tỉnh. Thành phần đoàn làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh
Ngày 16/11/2018, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo về kết quả hoạt động hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tòa án. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Sáng ngày 15/11/2018, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Để có sơ thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và báo cáo của các ngành thuộc khối nội chính về công tác giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. Trong 3 ngày, từ 31/10 đến 02/11/2018, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Công an huyện Hướng Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) và Công an thành phố Đông Hà để khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự các buổi khảo sát có đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và lãnh một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới
Để tìm hiểu về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vấn đề qua lại, vấn đề nhập cư của công dân hai nước Việt Nam – Lào trên vùng biên giới Việt – Lào nhằm có cơ sở thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Đồn Biên phòng Tam Thanh và 4 xã vùng lìa của huyện Hướng Hóa (xã A Túc, xã Thanh, xã A Xing và xã Xy); cùng tham dự buổi khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định.

 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực pháp chế, trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2018, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có các buổi khảo sát tại UBND xã Hải Dương (huyện Hải Lăng) và UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh). Cùng tham dự với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan.
Tin đã đưa
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông và Ủy ban nhân dân thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng. (22/8/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. (13/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ VII (16/4/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố (16/4/2018)
Trang:
1 2
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH