HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
Để có cơ sở thẩm tra đề án về việc sắp xếp, sáp nhâp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn trong giai đoạn 2019-2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường (ngày 17/10/2019); sáng ngày 11/10/2019, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, cùng tham dự với Đoàn có đại diện UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Tiếp tục chương trình khảo sát về vấn đề sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để chuẩn bị có cơ sở thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường (dự kiến giữa tháng 10 năm 2019); Từ ngày 24 đến ngày 27/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng (huyện Đakrông); UBND xã Hải Thiện (huyện Hải Lăng); UBND xã Cam An (huyện Cam Lộ) và UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Linh) để nắm bắt vể tình hình thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo luật định trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
Thực hiện chức năng theo luật định và để có cơ sở thẩm tra đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường. Từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại UBND xã Gio Sơn, huyện Gio Linh; UBND xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong; UBND xã A Túc, huyện Hướng Hóa.

Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
Ngày 11/7/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Tài chính và Sở Nội vụ để thẩm 04 đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 theo luật định. Tham dự với đoàn có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chức năng theo luật định và sự phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các đề án, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh), UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) và UBND xã Hải Hòa (huyện Hải Lăng) để nắm bắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019 và công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa. Cùng tham dự với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020
Ngày 16/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành làm việc với Sở Y tế để giám sát về công tác thu hút, đào tạo theo chính sách của tỉnh từ năm 2013 đến nay theo Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn, cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đaọ Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ
Tiếp tục chương trình làm việc để phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, trong hai ngày 20,21/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ, Thanh Tra tỉnh. Thành phần đoàn làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh
Ngày 16/11/2018, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo về kết quả hoạt động hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tòa án. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Sáng ngày 15/11/2018, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.
Tin đã đưa
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (7/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông và Ủy ban nhân dân thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng. (22/8/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. (13/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ VII (16/4/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố (16/4/2018)
Trang:
1 2
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH