HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra các đề án liên quan đến chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

	Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra các đề án liên quan đến chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.
Sáng ngày 25/3/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra các đề án liên quan đến chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng.
Để có cơ sở thầm tra các đề án liên quan đến chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Ngày 05/3/2020, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng. Cùng tham dự có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa, cùng tham dự với Đoàn có đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đây là đợt khỏa sát để nắm bắt tình hình về kết quả sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn và là cơ sở thẩm tra đề án các đề án liên quan đến việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; việc ban hành các chế độ đối với những người hoạt động chuyên trách dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã;

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh
Sáng ngày 28/11/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2020 và giám sát kết quả sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2020 và giám sát kết quả sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về các nội dung trên.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh đề tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và một số cơ quan ban ngành có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2019

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2019
Ngày 26/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2019, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và một số cơ quan ban ngành có liên quan.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Để có cơ sở thẩm tra các báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 theo luật định, ngày 21/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để giám sát về kết quả công tác của ngành kiểm sát nhân dân trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và một số cơ quan ban ngành có liên quan .

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng đoàn đã làm việc với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh, cùng tham dự với Đoàn khảo sát có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tin đã đưa
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2019. (20/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2019 (20/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (14/10/2019)
Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (7/10/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (1/10/2019)
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (19/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (16/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (7/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông và Ủy ban nhân dân thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng. (22/8/2018)
Trang:
1 2 3
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH