HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.


Ngày cập nhật: 13/08/2018 11:08:11 SA

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 09/8/1018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa để khảo sát về kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách và công tác chuẩn bị tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tham gia cùng đoàn khảo sát có đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Qua khảo sát, Đoàn công tác nhận thấy tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân tầng bước được nâng lên. Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã đã bố trí đủ kinh phí để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở từ nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân huyện phân bổ nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở. 6 tháng đầu năm 2018, các tổ chức hòa giải ở các thôn, bản tiến hành hòa giải 6 vụ việc; hằng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức 2 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở. Về công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp chức danh, số lượng cán bộ, công chức cấp xã, xã Tân Hợp đã triển khai tốt Luật Cán bộ, công chức cũng như các nghị định của Chính phủ. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức. Về số thôn, bản và quy mô dân số, diện tích, tiêu chuẩn của các thôn phải sáp nhập theo đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ - UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII, của UBND xã Tân Hợp hiện tại có 5 thôn (1.262 hộ dân) gồm thôn Tân Xuyên, Quyết Tâm, Lương Lễ, Hòa Thành, Tà Đủ. Căn cứ các tiêu chuẩn của các thôn theo đề án thì 2 thôn Lương Lễ và Tà Đủ phải sáp nhập thành thôn mới...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cầu phát biểu tại buổi khảo sát

 

 

Xã Tân Hợp đã kiến nghị với Ban Pháp chế- HĐND tỉnh các vấn đề như sau khi sáp nhập 2 thôn Lương Lễ, Tà Đủ nên giữ nguyên các chế độ mà thôn Tà Đủ được hưởng trong thời gian qua; các giáo viên lớp mẫu giáo được cho hưởng chế độ đặc biệt khó khăn khoảng 2 – 3 năm sau khi sáp nhập…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Tân Hợp trên các lĩnh vực trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ những việc mà Ủy ban nhân dân xã cần quan tâm để làm tốt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, bản, khu phố và những người hoạt động không chuyên trách trong thời gian tới; Về việc triển khai, thực hiện Quyết định số số 1322/QĐ - UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh cần nghiên cứu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp điều kiện lịch sử của địa phương. Qua buổi khảo sát, đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của xã Tân Hợp để đề xuất với các cơ quan, ban, ngành chức năng về hướng giải quyết trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Bài, ảnh: Phạm Văn Phúc

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (19/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (16/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (7/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. (2/11/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu