HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ


Ngày cập nhật: 22/11/2018 7:18:39 CH

Tiếp tục chương trình làm việc để phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, trong hai ngày 20,21/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ, Thanh Tra tỉnh.  Thành phần đoàn làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn.

 

* Theo báo cáo của Chánh Thanh tra tỉnh, năm 2018, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 55 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 64 đơn vị, đến thời điểm báo cáo đã kết thúc 44 cuộc thanh tra trực tiếp; đã ban hành kết luận 42 cuộc, phát hiện 42 đơn vị có sai phạm với số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với 842 lượt/1.274 người/823 vụ việc, giảm 40,5% lượt, 58,9% số người, 45,5% vụ việc so với năm 2017. Tiếp nhận 1.255 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 1.227 đơn. Qua sàng lọc, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 60 đơn. Kết quả đã giải quyết 33/46 đơn khiếu nại, đạt 71%; 12/14 đơn tố cáo, đạt 85,7%; các đơn còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật. So sánh với năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân có chiều hướng giảm.

 

Ban Pháp chế làm việc tại Thanh tra tỉnh

 

Kết quả rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đã được Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật, đến nay không có đơn tồn đọng, phức tạp. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế tồn tại, bất cập như: quy định chồng chéo của pháp luật, biên chế, tính chất đặc thù của nghề nghiệp, chế độ chính sách đối với những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, đồng thời nêu lên những kiến nghị đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

 

*Tại Sở Nội vụ, Đoàn cũng đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo về tình hình công tác trên lĩnh vực năm 2018. Theo đó, kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố. Về biên chế hành chính, năm 2018, Bộ Nội vụ giao 1.916 chỉ tiêu, biên chế hiện có 1.817 người; kế hoạch năm 2019, Bộ Nội vụ giao 1.876 chỉ tiêu, giảm 40 chỉ tiêu so với số giao năm 2018. Đến nay, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước Bộ Nội vụ giao là 17.200 chỉ tiêu, HĐND tỉnh phê duyệt 17.200 chỉ tiêu, số người làm việc tại thời điểm 20/10/2018 là 16.536 người. Về kết quả tinh giản biên chế năm 2018 đã thực hiện tinh giản 4 đợt với 438 chỉ tiêu. Về đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, ở cấp tỉnh Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ xem xét trình Thủ tưởng Chính phủ có ý kiến về việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cụ thể: Thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Dân tộc thuộc UBND tỉnh về Sở Nội vụ và sáp nhập với Ban Tôn giáo thành Ban Dân tộc và Tôn giáo, thuộc Sở Nội vụ; đối với phòng chuyên môn, chi cục thuộc sở, ban, ngành, dự kiến sau sắp xếp giảm 27 phòng chuyên môn. Ở cấp huyện, hiện nay UBND huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng phương án sắp xếp lại các phòng chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị dự kiến sắp xếp, tổ chức lại là 353 đơn vị, sau khi tổ chức lại còn 165 đơn vị. Về đơn vị hành chính cấp xã, theo đề án của UBND tỉnh có 23 xã, thị trấn phải sáp nhập, hiện nay 2 huyện Hải Lăng và Đakrông đã trình đề án, các huyện còn lại đang xây dựng, dự kiến hoàn thành dự thảo đề án gửi về Sở Nội vụ trong tháng 11/2018. Việc sắp xếp thôn, bản, khu phố, đến nay đã có 84/141 xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua với dự kiến giảm 389/1.082 thôn, khu phố. Tuy nhiên, trong thực thi nhiệm vụ của ngành còn những bất cập, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, tình hình thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương Đảng.

 

Ban Pháp chế làm việc tại Sở Nội vụ

 

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 đồng thời thống nhất cao về phương hướng nhiệm vụ 2019 của ngành Thanh tra, Nội vụ. Đồng chí ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành như của ngành Thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ngành nhằm giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển hoàn thành mục các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tinh năm 2018. Sở Nội cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, cải thiện chỉ số PIPI, PCI của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Về những khó khăn, kiến nghị đề xuất, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Cầu xin tiếp thu để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018./.

 

Tin, ảnh: Phạm Văn Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (19/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (16/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (7/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. (2/11/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu