HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.


Ngày cập nhật: 13/07/2019 12:36:20 CH

Thực hiện chức năng theo luật định và sự phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các đề án, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh), UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) và UBND xã Hải Hòa (huyện Hải Lăng) để nắm bắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019 và công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa. Cùng tham dự với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Đ/c Nguyễn Trần Huy, TUV, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại UBND xã Vĩnh Kim

 

Qua báo cáo, các địa phương đã tích cực quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tạo đồng thuận lớn trong nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đến nay, Hội đồng nhân dân các xã đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn theo đúng trình tự luật định trên cơ sở các tiêu chí theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, cụ thể:

 

Xã Cam Tuyền có 12 thôn, trong đó có 6 thôn phải thực hiện sáp nhập gồm Bản Chùa, Tân Quang, Xuân Mỹ, Bắc Bình, Đâu Bình 1 và Đâu Bình 2; trong 6 thôn phải sáp nhập có 2 thôn là Bản Chùa và Tân Quang chưa thể sáp nhập trong đợt này do nhiều lí do khách quan như địa hình cách trở, có sự khác biệt về văn hóa, chưa có sự đồng thuận trong nhân dân và sẽ sáp nhập trong thời gian tới; thôn Xuân Mỹ sáp nhập với thôn Bắc Bình với tên gọi là thôn Bình Mỹ; thôn Đâu Bình 1 và Đâu Bình 2 sáp nhập lại với tên gọi mới là Đâu Bình.

 

Xã Hải Hòa có 5 thôn gồm Hưng Nhơn, An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Phú Kinh Phường, trong đó 2 thôn là Hội Điền và Phú Kinh Phường thuộc diện phải sáp nhập; tuy nhiên, đối với thôn Hội Điền, mặc dù số dân số thấp dưới 50% so với quy định nhưng lại nằm cách xa trung tâm xã 11 km, cách khu dân cư liền kề là thôn An Thơ 5 km theo đường nội đồng nên gặp nhiều khó khăn trong việc sáp nhập; đặc biệt có thôn Phú Kinh Phường, do Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị, trong đó thôn Phú Kinh Phường sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhân khẩu, hộ khẩu cho tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lí. Chính vì vậy, theo các tiêu chuẩn quy định và yếu tố đặc thù thì các thôn thuộc xã Hải Hòa hiện nay vẫn giữ nguyên.

 

Đối với xã Vĩnh Kim, do đặc thù địa phương giáp biển, dân cư đông, đặc biệt chiếu theo các quy định hiện hành, địa phương không tổ chức sáp nhập thôn, hiện có 12 thôn giữ nguyên như hiện trạng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc

Phát biểu tại tác tuổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đánh giá cáo và ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng- an ninh, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Về cơ bản Ban Pháp chế thống nhất cao về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn theo đề án của UBND tỉnh trên cơ sở đề xuất của các xã đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo được sự đồng thuận hơn nữa trong nhân dân và tiếp tục nghiên cứu đề xuất tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các thôn đảm bảo tiêu chí theo quy định của Trung ương để có quy mô dân số phù hợp ở từng thôn nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Tin, ảnh: Phạm Văn Phúc

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (19/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (16/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (7/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới (2/11/2018)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát để thẩm tra các đề án, báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp cuối năm 2018 theo luật định. (2/11/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH