HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.


Ngày cập nhật: 07/10/2019 10:44:14 SA

Tiếp tục chương trình khảo sát về vấn đề sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để chuẩn bị có cơ sở thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường (dự kiến giữa tháng 10 năm 2019); Từ ngày 24 đến ngày 27/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng (huyện Đakrông); UBND xã Hải Thiện (huyện Hải Lăng); UBND xã Cam An (huyện Cam Lộ) và UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Linh) để nắm bắt vể tình hình thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo luật định trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. 

 

Đoàn làm việc với UBND xã Ba Lòng, huyện Đakrông

 

Tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, Đoàn khảo sát nhận thấy, trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; kinh tế tăng trưởng khá cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tứng bước được nâng lên rõ nét; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật của Nhà nước đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy chế văn hóa, ương ước làng, xã... Bên cạnh những kết quả tích cực thì tình hình an ninh nông thôn vẫn nỗi lên một số vấn đề như: tệ nạn ma túy, lô đề, cờ bạc, phạm pháp hình sự, cho vay nặng lãi và một số tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn làm mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Việc thực hiện các quy trình về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo theo Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh được nhân dân đồng tình ủng hộ với tỷ lệ rất cao về phương án sáp nhập theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện (tỷ lệ đồng thuận của người dân đều trên 75%, có nơi 98%). Cụ thể: tại huyện Đakrông, tiến hành sáp nhâp xã Ba Lòng với xã Hải Phúc. Huyện Hải Lăng, tiến hành sáp nhập xã Hải Thọ với thị trấn Hải Lăng; xã Hải Hòa với xã Hải Tân; xã Hải Xuân với xã Hải Vĩnh; xã Hải Thiện với xã Hải Thành. Huyện Cam Lộ, tiến hành sáp nhập xã Cam An với xã Cam Thanh. Huyện Vĩnh Linh, tiến hành sáp nhập xã Vĩnh Tân với thị trấn Cửa Tùng; xã Vĩnh Thạch với xã Vĩnh Kim; xã Vĩnh Hiền với xã Vĩnh Thành; xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam. Qua các buổi làm việc trực tiếp và xem xét báo cáo của UBND các xã cũng như ý kiến của các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao về công tác triển khai, thực hiện của Ủy ban nhân dân các xã, Ủy ban nhân dân các huyện về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban nhân dân các xã đã được thực hiện khá nghiêm túc, đúng quy trình theo luật định; các bước quy trình được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo theo quy định, đặc biệt thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân về chủ trương lớn của Đảng, nhà nước về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện nhằm giảm đơn vị hành chính, tinh giảm biên chế đề nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, giảm gáng nặng về ngân sách, kinh phí trang trải cho bộ máy chính quyền các cấp.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của cán bộ, nhân dân trên các địa bàn như: Cần điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đề giải quyết nhu cầu về đất ở, đất sản xuất cho nhân dận tại các xã có sắp xếp, sáp nhập;  Có chính sách, hỗ trợ người dân trong việc cấp đổi, làm lại giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu cùng một số giấy tờ khác liên quan; Xem xét bố trí, có chế độ hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, xã trong quá trình sắp xếp, sáp nhập; Xây dựng các phương án sắp xếp, bố trí cán bộ theo lộ trình tinh giản, theo thời gian nhiệm kì, theo độ tuổi đồng thời bố trí cấp phó các chức danh chủ chốt nhiều hơn quy định để giải quyết cán bộ dôi dư; đối với công chức của một số chức danh sẽ bố trí thêm công chức vừa đảm bảo công tác cán bộ, hiệu quả công việc hoặc luân chuyển đến các xã khác; Bố trí kinh phí đầu tư trụ sở UBND xã tại vị trí mới, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính…

 

Đoàn làm việc với UBND xã Cam An, huyện Cam Lộ

 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND các xã trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên đian bàn trong  9 tháng đầu năm 2019 và thực hiện nghiêm túc các bước quy trình theo luật định về công tác sắp xếp, sáp nhập xã theo đề án ban hành kèm theo Quyết định 1322/QĐ – UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp, trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền thì chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt hơn nữa về công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cần nỗ lực, phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để thúc đẩy kinh tế phát triển và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.  

 

                                                                Tin, ảnh: Phạm Văn Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (14/10/2019)
Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (7/10/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (1/10/2019)
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh (19/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (16/11/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH