HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2020 và giám sát kết quả sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.


Ngày cập nhật: 01/12/2019 3:32:24 CH

Chiều ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về các nội dung trên. 

 

Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện chủ trương của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ giai đoạn 2015 - 2021, năm 2019 Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 4 đợt tinh giản biên chế, đã thực hiện tinh giản biên chế, cắt giảm biên chế đối với 581 chỉ tiêu; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch tinh giản biên chế đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Về Kế hoạch biên chế năm 2020, Bộ Nội vụ giao 1.783 chỉ tiêu biên chế hành chính, giảm 39 chỉ tiêu so với số giao năm 2019 do thực hiện tinh giản biên chế; Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 16.473 chỉ tiêu, giảm 421 chỉ tiêu so với năm 2019, trong đó: 410 chỉ tiêu do tinh giản biên chế và 11 chỉ tiêu do chuyển sang biên chế Hội theo Công văn số 5519/BNV-TCBC ngày 12/11/2019 của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh đúng theo số biên chế hành chính – sự nghiệp đã được Bộ Nội vụ thống nhất.

          Về công tác sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức công bố, phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các thôn, khu phố sắp xếp, sáp nhập; tiến hành kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chi trả chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố.

Đến nay, các UBND huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố theo nghị quyết của HĐND tỉnh.  

          Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong công tác năm 2019, thống nhất về một số giải pháp của ngành trong năm 2020 để thực hiện tốt, có hiệu quả về công tác tinh giản biên chế và sắp xếp các tổ chức, đơn vị theo chủ trương chung của Trung ương đồng thời tiếp thu nhưng kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                                             Tin, ảnh Phạm Văn Phúc     

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh (1/12/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2020 và giám sát kết quả sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. (1/12/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh. (28/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2019 (28/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. (27/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh (24/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2019. (20/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2019 (20/11/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (14/10/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH