NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
Số hiệuTên nghị quyếtKhóaKỳ họpNgày BHCơ quan BH 
01/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
02/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp hư hỏng một số công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý VII1421/04/2020HĐND tỉnh
03/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh VII1421/04/2020HĐND tỉnh
04/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt VII1421/04/2020HĐND tỉnh
05/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái VII1421/04/2020HĐND tỉnh
65/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà VII1421/04/2020HĐND tỉnh
07/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu, huyện Hải Lăng VII1421/04/2020HĐND tỉnh
08/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu kinh tế Đông Nam và hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Hạng mục: Đường trục chính vào các khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore VII1421/04/2020HĐND tỉnh
09/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường biên giới Khe Sanh - Sa Trầm (DDT587) - giai đoạn 1 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
10/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
11/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) VII1421/04/2020HĐND tỉnh
12/NQ-HÐND Nghị quyết Phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường VII1421/04/2020HĐND tỉnh
13/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà VII1421/04/2020HĐND tỉnh
14/NQ-HÐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng tuyến K4 tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà VII1421/04/2020HĐND tỉnh
15/NQ-HÐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị VII1421/04/2020HĐND tỉnh
16/NQ-HÐND Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2020 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
17/NQ-HÐND Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh VII1421/04/2020HĐND tỉnh
21/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tỉnh Quảng Trị VII1421/04/2020HĐND tỉnh
22/NQ-HÐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
23/NQ-HÐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban KTNS, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban KTNS, Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
24/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1421/04/2020HĐND tỉnh
31/NQ-HÐND Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
32/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
33/NQ-HÐND Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
34/NQ_HÐND Nghị quyết Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
36/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
37/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
38/NQ-HÐND Nghị quyết Thông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1306/12/2019HĐND tỉnh
39/NQ-HÐND Nghi quyết Về thông qua đề án "Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" VII1306/12/2019HĐND tỉnh
40/NQ-HÐND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1306/12/2019HĐND tỉnh
41/NQ-HÐND Nghị quyết QUy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1306/12/2019HĐND tỉnh
42/NQ-HÐND Nghi quyết Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1306/12/2019HĐND tỉnh
43/NQ-HÐND Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
44/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến quốc lộ 9) VII1306/12/2019HĐND tỉnh
45/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, câu Thiện Quy và đoạn còn lại tuyến đường Xuân Quy Vĩnh, huyện Hải Lăng VII1306/12/2019HĐND tỉnh
46/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 VII1306/12/2019HĐND tỉnh
47/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh VII1306/12/2019 
27/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1305/12/2019HĐND tỉnh
28/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1305/12/2019HĐND tỉnh
29/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1305/12/2019HĐND tỉnh
30/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII1305/12/2019HĐND tỉnh
23/2019/NQ-HÐND Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương VII1225/11/2019HĐND tỉnh
24/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu tài định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1) VII1225/11/2019HĐND tỉnh
25/NQ-HÐND Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ VII1225/11/2019HĐND tỉnh
26/NQ-HÐND Nghị quyết 2Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà VII1225/11/2019HĐND tỉnh
22/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1117/10/2019HĐND tỉnh
01/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
02/2019/NQ-HÐND Nghị quyêt khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
03/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
04/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
05/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1020/07/2019HĐND tỉnh
06/2019/NQ-HÐND Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước VII1020/07/2019HĐND tỉnh
07/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1020/07/2019HĐND tỉnh
08/2019/NQ-HÐND Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1020/07/2019HĐND tỉnh
09/2019/NQ-HÐND Nghị quyết Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh VII1020/07/2019HĐND tỉnh
10/2019/NQ-HÐND Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
11/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị VII1020/07/2019HĐND tỉnh
12/2019/NQ-HÐND Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà VII1020/07/2019HĐND tỉnh
13/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
14/NQ-HÐND Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn ngân hàng thế giới VII1020/07/2019HĐND tỉnh
15/NQ-HÐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị) VII1020/07/2019HĐND tỉnh
16/NQ-HÐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ VII1020/07/2019HĐND tỉnh
17/NQ-HÐND Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn ngân sách Trung ương) VII1020/07/2019HĐND tỉnh
18/NQ-HÐND Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
19/NQ-HÐND Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
20/NQ-HÐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 VII1020/07/2019HĐND tỉnh
21/NQ-HÐND Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII1020/07/2019HĐND tỉnh
485/NQ-HÐND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị VII 28/12/2018Thường trực HĐND tỉnh
17/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
18/NQ-HÐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017 VII908/12/2018HĐND tỉnh
21/NQ-HÐND Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
22/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương VII908/12/2018HĐND tỉnh
24/2028/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
19/2018/NQ-HÐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017 ban hành kèm Nghị Quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị VII908/12/2018HĐND tỉnh
20/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
23/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 VII908/12/2018HĐND tỉnh
26/NQ-HÐND Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ VII908/12/2018HĐND tỉnh
27/NQ-HÐND Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã Triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ (bao gồm cầu bến Lội), huyện Triệu Phong VII908/12/2018HĐND tỉnh
30/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua "Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" VII908/12/2018HĐND tỉnh
32/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021 VII908/12/2018HĐND tỉnh
33/2018/NQ-HÐND Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII908/12/2018HĐND tỉnh
35/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị VII908/12/2018HĐND tỉnh
36/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị VII908/12/2018HĐND tỉnh
37/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
28/NQ-HÐND Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
34/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 VII908/12/2018HĐND tỉnh
25/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng VII908/12/2018HĐND tỉnh
29/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019 VII908/12/2018HĐND tỉnh
31/2018/NQ-HÐND Nghị quyết quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII908/12/2018HĐND tỉnh
15/NQ-HÐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu VII906/12/2018HĐND tỉnh
16/NQ-HÐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII906/12/2018HĐND tỉnh
14/NQ-HÐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII905/12/2018HĐND tỉnh
13/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc đặt tên Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị VII812/09/2018HĐND tỉnh
01/2018-NQHÐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 VII718/07/2018HĐND tỉnh
02/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 -2021 VII718/07/2018HĐND tỉnh
03/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020 VII718/07/2018HĐND tỉnh
04/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII718/07/2018HĐND tỉnh
05/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong bổ sung trong năm 2018 VII718/07/2018HĐND tỉnh
06/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị VII718/07/2018HĐND tỉnh
07/2018/NQ-HÐND Nghị quyết quy định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luất và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII718/07/2018HĐND tỉnh
08/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về việc điều chỉnh mục 14 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII718/07/2018HĐND tỉnh
09/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030 VII718/07/2018HĐND tỉnh
10/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022 VII718/07/2018HĐND tỉnh
11/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII718/07/2018HĐND tỉnh
12/2018/NQ-HÐND Nghị quyết về phê chuẩn chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 VII718/07/2018HĐND tỉnh
37/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
36/NQ-HÐND Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII614/12/2017HĐND tỉnh
19/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
20/NQ-HÐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 VII614/12/2017HĐND tỉnh
21/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
22/NQ-HÐND Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
23/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương VII614/12/2017HĐND tỉnh
25/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017-2020 VII614/12/2017HĐND tỉnh
26/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII614/12/2017HĐND tỉnh
27/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII614/12/2017HĐND tỉnh
28/2017/NQ-HÐND Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
30/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 VII614/12/2017HĐND tỉnh
31/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2025 VII614/12/2017HĐND tỉnh
32/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2021 VII614/12/2017HĐND tỉnh
33/NQ-HÐND Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2018 VII614/12/2017HĐND tỉnh
34/2017/NQ-HÐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác lại vùng đặc biết khó khăn VII614/12/2017HĐND tỉnh
35/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án " Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" VII614/12/2017HĐND tỉnh
16/NQ-HÐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII612/12/2017HĐND tỉnh
17/NQ-HÐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII612/12/2017HĐND tỉnh
18/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII612/12/2017HĐND tỉnh
10/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 VII529/07/2017HĐND tỉnh
11/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến 2030 VII529/07/2017HĐND tỉnh
12/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII529/07/2017HĐND tỉnh
13/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII529/07/2017HĐND tỉnh
14/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII529/07/2017HĐND tỉnh
15/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 VII529/07/2017HĐND tỉnh
03/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 VII423/05/2017HĐND tỉnh
04/2017/NQ-HÐND Nghị quyết kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 VII423/05/2017HĐND tỉnh
05/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 VII423/05/2017HĐND tỉnh
06/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 VII423/05/2017HĐND tỉnh
07/2017/NQ-HÐND Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII423/05/2017HĐND tỉnh
08/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thành lập thôn Tân Sơn thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh VII423/05/2017HĐND tỉnh
09/2017/NQ-HÐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020 VII423/05/2017HĐND tỉnh
01/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII422/05/2017HĐND tỉnh
02/2017/NQ-HÐND Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII422/05/2017HĐND tỉnh
21/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
22/NQ-HÐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 VII314/12/2016HĐND tỉnh
23/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
24/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
25/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
26/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 VII314/12/2016HĐND tỉnh
27/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 VII314/12/2016HĐND tỉnh
28/2016/NQ-HÐND Nghị quyết quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 VII314/12/2016HĐND tỉnh
28/2016/NQ-HÐND Phụ lục Nghị quyết quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 VII314/12/2016HĐND tỉnh
29/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
30/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
31/2016/NQ-HÐND Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
32/NQ-HÐND Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
33/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 VII314/12/2016HĐND tỉnh
34/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
35/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
36/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
37/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII314/12/2016HĐND tỉnh
38/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 VII314/12/2016HĐND tỉnh
39/NQ-HÐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII314/12/2016HĐND tỉnh
12/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021 VII219/08/2016HĐND tỉnh
13/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 VII219/08/2016HĐND tỉnh
14/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Trị VII219/08/2016HĐND tỉnh
15/2016/NQ-HÐND Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII219/08/2016HĐND tỉnh
16/2016/NQ-HÐND Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017-2020 VII219/08/2016HĐND tỉnh
17/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch VII219/08/2016HĐND tỉnh
18/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị VII219/08/2016HĐND tỉnh
19/2016/NQ-HÐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII219/08/2016HĐND tỉnh
20/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 VII219/08/2016HĐND tỉnh
01/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
02/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
03/NQ-HÐND Nghị quyết về việc thành lập ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
04/NQ-HÐND Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng Uỷ viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
05/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
06/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
07/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
08/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
09/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
10/NQ-HÐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 VII130/06/2016HĐND tỉnh
11/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND năm 2016 VII130/06/2016HĐND tỉnh
29/2015/NQ-HÐND Nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
27/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
23/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
25/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
28/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
26/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
24/2015/NQ-HÐND Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
33/NQ-HÐND Nghị quyết về phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2015, chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
32/NQ-HÐND Nghị quyết về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
31/NQ-HÐND Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2016 VI1811/12/2015HĐND tỉnh
30/NQ-HÐND về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa VI1811/12/2015HĐND tỉnh
208/HÐND-PC về việc đính chính phụ lục của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh VI 17/08/2015HĐND tỉnh
202/HÐND-KTNS Đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị VI 11/08/2015HĐND tỉnh
13/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
14/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
15/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
16/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
17/NQ-HÐND Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2015. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
18/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
19/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
20/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
21/NQ-HÐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. VI1717/07/2015HĐND tỉnh
22/2015/NQ-HÐND Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung đối tượng thu, tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế Giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. VI1717/07/2015HĐND tỉnh

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH