TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến 11h00 ngày 06/12/2019)

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 25/11/2019)

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 16/10/2019)

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 19/7/2019)

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 10/12/2018)

Danh mục tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá VII ( cập nhật đến ngày 11/9/2018)

Danh mục tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VII

Danh mục Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá VII

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VII

Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH