Tài liệu phục vụ phiên họp

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 18/5/2020)

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 17/4/2020)

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 39, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 19/3/2020)

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 29 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII

Danh mục tài liệu phục vụ giám sát công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 28 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 04/01/2019)

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 23 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị lần thứ 22

Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH