Tài liệu tiếp xúc cử tri

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII


Ngày cập nhật: 26/06/2018 1:57:54 CH

 

STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN BAN HÀNH
1 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Công văn về việc điều chỉnh nội dung và phân công bổ sung thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 7 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện HĐND - UBMTTQVN huyện Hải Lăng
4 Thông báo phân công đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Đakrông tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đakrông 
5 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá V HĐND - UBMTTQVN huyện Triệu Phong
6 Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII, HĐND thành phố khoá XI  HĐND - UBMTTQVN thành phố Đông Hà
7 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý II, và 6 tháng đầu năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị
9 Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH