Tài liệu tiếp xúc cử tri

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII ( cập nhật đến ngày 11/8/2018)


Ngày cập nhật: 11/08/2018 10:41:52 SA

 

STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN BAN HÀNH
1

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII (Tài liệu tham khảo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

< Tải văn bản (bản scan)>

Hội đồng nhân dân tỉnh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH