Tài liệu tiếp xúc cử tri

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VII ( cập nhật đến ngày 11/8/2018)


Ngày cập nhật: 11/08/2018 10:41:52 SA

 

STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN BAN HÀNH
1

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII (Tài liệu tham khảo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

< Tải văn bản (bản scan)>

Hội đồng nhân dân tỉnh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy