Tài liệu tiếp xúc cử tri

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VII


Ngày cập nhật: 22/11/2018 7:08:46 CH

STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN BAN HÀNH
1

BÁO CÁO kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

< Tải văn bản (bản scan)>

UBND tỉnh Quảng Trị
2

BÁO CÁO Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và KẾ HOẠCH phát triển Kinh tế - Xã hội và bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2019 

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
3

ĐỀ CƯƠNG Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (Đề cương tham khảo)

<Tải bản SCAN>

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị
4

KẾ HOẠCH tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (kỳ họp cuối năm 2018)

   <Tài bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
5

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII của Tổ đại biểu huyện Triệu Phong 

<Tải bản scan>

HĐND- UBMTTQVN huyện Triệu Phong

THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII của Tổ đại biểu huyện Hải Lăng 

< Tải bản scan>

HĐND- UBMTTQVN huyện Hải Lăng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH