tinvan

Bế mạc kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI


Ngày cập nhật: 16/06/2017 3:21:12 CH

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thời gian nghe báo cáo, nghiên cứu và thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2014; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012; Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2014; Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo về tình hình xây dựng cơ bản năm 2013, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014; Báo cáo công tác điều hành của UBND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khóa VI; Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo công tác của TAND, Viện KSND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI đến nay; Báo cáo công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013, kế hoạch năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2013, chương trình công tác năm 2014; Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo hoạt động giám sát; Báo cáo tình hình triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 1.200MW tại Khu Đông Nam Quảng Trị; Tờ trình bổ sung một số chức danh và phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố; Xem xét, ban hành và thông qua nghị quyết về các đề án, tờ trình quan trọng. 

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu tham dự kỳ họp lần này đã dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề trên tất cả các lĩnh vực mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Đó là tình hình tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 6,7% tuy có cao hơn bình quân cả nước nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 

Tình trạng thiếu quy hoạch, định hướng một cách rõ nét trong bố trí cơ cấu cây trồng- vật nuôi, phát triển vùng nguyên liệu vẫn tiếp diễn, chưa có giải pháp cụ thể để tiêu thụ hàng nông sản cho người dân, chính sách hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai chậm triển khai, đặc biệt là chưa có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10, số 11 vừa qua. Tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả, sử dụng sai mục đích hoặc các biểu hiện vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn tồn tại chưa giải quyết triệt để gây lãng phí lớn, làm bất bình trong xã hội. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống đã được quan tâm, tuy nhiên chất lượng nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn kém, không hoàn thiện nên hiệu quả sử dụng thấp. Hệ thống nước sinh hoạt, lưới điện nông thôn nhiều nơi bị xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, khắc phục. Tình trạng giải quyết các thủ tục xúc tiến đầu tư chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa thông thoáng, cần tiếp tục cải tiến cung cách làm việc để nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý. Phát triển doanh nghiệp được xác định là một chương trình quan trọng, trong khi đó vai trò, vị trí của các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự được chú trọng, chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tình trạng nợ nần dây dưa vẫn chưa hạn chế đưa nhiều doanh nghiệp vào tình thế khó khăn, bế tắc. 

Một số ý kiến cho rằng, tỉnh giao chỉ tiêu thu từ khai thác quỹ đất năm 2014 cho các huyện là quá cao nên rất khó đạt kế hoạch, dẫn đến nguy cơ hụt thu và như vậy nhiều công trình dự án sẽ khó triển khai hoàn thành kế hoạch thi công, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều chính sách hỗ trợ người dân các vùng sâu, vùng xa, nhất là hộ nghèo và trẻ em chưa được triển khai; các tệ nạn xã hội như tình trạng xâu ẩu, nghiện hút vẫn chưa thuyên giảm, nhất là tại một số địa bàn trọng điểm. 

Trong quá trình tham dự kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, nghe chủ tọa kỳ họp phát biểu làm rõ một số vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau. Nhìn chung các ý kiến chất vấn của đại biểu và cử tri đã được nhiều cơ quan chức năng trả lời nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề với thái độ cầu thị và không lẩn tránh trách nhiệm. 

Về những kết quả đã đạt được, các ý kiến đều thống nhất nhận định, trong quá trình phát triển KT-XH, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ để vượt qua khó khăn, thách thức và đã giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, năm 2013 trong điều kiện khó khăn chung nhưng kinh tế toàn tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, huy động vốn đầu tư tăng nhanh qua các năm, kết cấu hạ tầng cải thiện đáng kể. 

Tuy nhiên, nền kinh tế tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều tồn tại như: quy mô còn nhỏ bé, tăng trưởng thiếu bền vững, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế thấp, cân đối ngân sách phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của Trung ương. Nguồn lực phát triển chưa được khai thác đầy đủ, doanh nghiệp tăng về số lượng nhưng chưa có doanh nghiệp và lĩnh vực chủ lực. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập. Kết cấu hạ tầng còn yếu và thiếu các công trình quan trọng tạo sự bứt phá và quyết định cho phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút đầu tư còn khó khăn. Tất cả các yếu tố bất lợi đó đã làm cho chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 3 năm qua không đạt kế hoạch đề ra và sẽ khó thực hiện được chỉ tiêu này trong kế hoạch 5 năm 2011-2015. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014; Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB và một số công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014; Nghị quyết quy định giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2014; Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014; Nghị quyết sửa đổi bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; Nghị quyết về bổ sung một số chức danh và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn bản, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; Nghị quyết về sửa đổi một số khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010 ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh, Nghị quyết về chương trình công tác của HĐND năm 2014, Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. 

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh chung của cả nước, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, HĐND tỉnh đã đánh giá và xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 là: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từng bước thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh đã thông qua. 

Năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đang chờ đợi ở phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực to lớn và phấn đấu không ngừng của các cấp, ngành, nhân dân và các doanh nghiệp. Trong điều hành, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp đã xác định trong Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 của HĐND tỉnh, đặc biệt là bảo đảm đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã ra. 

Trên cơ sở kết quả và tinh thần kỳ họp, sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

(Theo baoquangtri.vn)

 

Chú thích hình ảnh...

Phần nội dung đoạn 2 ....

 

Bài, ảnh: TÁC GIẢ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 34 (30/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII (11/10/2019)
HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2016-2021 (4/9/2019)
Hội nghị giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động chế biến gỗ, dăm gỗ (13/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị thăm và chúc mừng cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (22/6/2019)
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30 (7/6/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (16/5/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn đại biểu HĐND huyện, xã năm 2019 (16/5/2019)
Giám sát về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng (20/3/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH