NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh
Phiên họp của Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND. Việc nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, nâng cao chất lượng giám sát tại các phiên họp là hết sức cần thiết.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp cuối năm 2018.

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người có trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân quyết định các chính sách và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP của địa phương. Để có cơ sở đánh giá và đối chiếu thì chỉ số PCI là một trong những công cụ mang tính khoa học, phản ánh trung thực, khách quan thực tiễn phát triển của từng địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Trong 3 ngày, từ 30/10 đến hết 01/11/2018, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Kỳ họp này có sự đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội. Đại biểu có thể đặt câu hỏi với bất cứ Bộ trưởng, thành viên Chính phủ và những người khác về những vấn đề mà đại biểu quan tâm, không như trước đây chỉ tập trung vào một số Bộ, ngành và nhóm vấn đề nhất định. Vì vậy, phạm vi chất vấn khá rộng và đề cập đến nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Kỳ vọng vào đợt lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp

Kỳ vọng vào đợt lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp
(Daibieunhandan.vn) Chiều 25.10, ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV đã công bố kết quả và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh được QH bầu và phê chuẩn. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ và được cử tri bày tỏ đồng thuận, đánh giá cao. Cử tri kỳ vọng, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm ở nghị trường QH sẽ tiếp tục lan tỏa, là động lực để HĐND các cấp tiếp tục đánh giá đúng thực tế hiệu quả hoạt động của các vị trí do mình bầu ở địa phương. Biết mức độ tín nhiệm để phấn đấu, rèn luyện tốt hơn

Đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã 2012

Đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã 2012
(Baoquangtri.vn) - Sau gần 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Các HTX được củng cố, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, qua đó ngày càng khẳng định rõ nét hơn vai trò quan trọng trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển gắn với đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế HTX của địa phương vẫn còn không ít khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thực tế này đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

Xây dựng chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Xây dựng chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị đối với các cơ quan thuộc khối nội chính: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến ngày 31/12/2014

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
Chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng của Hội đồng nhân dân, đồng thời là quyền quan trọng của đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định.
Tin đã đưa
Trang:
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH