NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 23/01/2019 1:47:20 CH

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp cuối năm 2018. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân cấp huyện, cấp xã triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Các bước của quy trình lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND các cấp thực hiện rất nghiêm túc, đảm bảo theo luật định và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện đúng trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân trong qúa trình lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá khách quan, công tâm, thận trọng, chính xác đối với những người được lấy phiếu

 

 

Đến hết ngày 18/01/2019, Hội đồng nhân dân cấp xã đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2018; kết quả lấy phiếu cụ thể như sau: Tổng số đại biểu HĐND: cấp tỉnh là 48 đại biểu, cấp huyện là 282 đại biểu, cấp xã là 3281 đại biểu; Tổng số người được lấy phiếu:  cấp tỉnh là 32 người, cấp huyện là 184 người, cấp xã là 1086 người; Số người giữ chức vụ do HĐND bầu không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm: cấp tỉnh là 0, cấp huyện là 9 người, cấp xã là 12 người; Số người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng: cấp tỉnh là 0, cấp huyện là 2 người, cấp xã là 7 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao: cấp tỉnh là 17 người, cấp huyện là 150 người, cấp xã là 898 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm: cấp tỉnh là 6 người, cấp huyện là 21 người, cấp xã là 104 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp: cấp tỉnh là 0, cấp huyện là 0, cấp xã là 2 người.

 

 

Công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, quy trình lấy phiếu đảm bảo theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tất cả các tài liệu, báo cáo liên quan đến những người được lấy phiếu đều đã được gửi đến đại biểu trước kỳ họp đảm bảo thời gian theo luật định. Những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm đã chấp hành đúng quy định về thời gian gửi báo cáo tự đánh giá, báo cáo kê khai tài sản, giải trình thu nhập tăng thêm kể từ khi đảm nhận các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo đúng quy định hiện hành. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy sự tập trung, đánh giá đúng sự cống hiến, đóng góp của từng chức danh do Hội đồng nhân dân bầu; số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao chiếm đại đa số, số phiếu tín nhiệm thấp không nhiều.

 

Tuy nhiên trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm vẫn còn những khó khăn vướng mắc và tồn tại hạn chế như: việc công bố bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tại phiên thảo luận tổ có phần lúng túng, bất cập, số lượng bản kê khai nhiều nhưng thời gian để đại biểu nghiên cứu lại rất ngắn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm có nhiều báo cáo, đề án nên công tác chuẩn bị có phần khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị đã từng thực hiện thí điểm không tổ Hội đồng nhân dân ở 7 huyện và 13 phường (từ năm 2009 đến năm 2016) vì vậy, Hội đồng nhân dân ở 7 huyện và 13 phường mới lần đầu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên công tác tổ chức có phần lúng túng hơn so với những địa phương khác…

 

Qua thực tiễn theo dõi kết quả lấy phiếu tín nhiệm, thiết nghĩ để nâng cao hiệu quả trong công tác lấy phiếu tín nhiệm cần tập trung một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, cần  phải quán triệt một cách sâu sắc việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để đại biểu thể hiện ý chí, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân nhưng phải khách quan, công tâm, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đánh giá sự việc qua kết quả hoạt động, sự cống hiến của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

 

Thứ hai, đề nghị quy định bổ sung người được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm tất cả các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu (Phó Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân các cấp) cũng như Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn như: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường… vì hoạt động của các cơ quan này cần được giám sát và đánh giá của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

 

Thứ ba, đề nghị quy định mỗi nhiệm kỳ nên tổ chức lấy phiếu 2 lần (năm thứ 3 và thứ 4 của nhiệm kỳ).

 

Thứ tư, nên có quy định gửi bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm cho đại biểu trước 30 ngày để đại biểu có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu.

Bài, ảnh: Phạm Văn Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (20/2/2019)
Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/1/2019)
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND (4/12/2018)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (4/11/2018)
Kỳ vọng vào đợt lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp (26/10/2018)
Đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã 2012 (23/10/2018)
Xây dựng chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (28/3/2018)
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” (19/6/2017)
Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (19/6/2017)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH