NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh


Ngày cập nhật: 20/02/2019 2:23:36 CH

Phiên họp của Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND. Việc nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, nâng cao chất lượng giám sát tại các phiên họp là hết sức cần thiết.

 

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức 28 phiên họp, ngoài việc thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, còn giải quyết những vấn đề phát sinh để điều hành phát triển kinh tế- xã hội theo quy định của pháp luật có liên quan như Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân…Thường trực HĐND đã xem xét các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh để kiến nghị UBND chỉ đạo thực hiện; một số kiến nghị được Thường trực HĐND trình kì họp HĐND thảo luận, ban hành nghị quyết như giám sát chuyên đề về giao đất, cho thuê đất, quản lí, sử dụng đất, HĐND quyết định dành 15-20% diện tích đất tại các công ty lâm nghiệp đang quản lí giao lại cho địa phương để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất; đưa vào nghị quyết kinh tế - xã hội một số vấn đề về đầu tư công giữa nhiệm kì, về công tác thu và giao nộp ngân sách; thực hiện giải trình về công tác thi hành án dân sự; giải trình trong việc xử lí đơn thư, khiếu nại tố cáo kéo dài, phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương; giải trình để thông qua quy hoạch điện, điện gió; quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam để trình các bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt; ban hành nghị quyết về quy hoạch mạng lưới truyền thanh cơ sở, các nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công…, sau đó tổng hợp báo cáo kỳ họp HĐND.

 

 

 Để tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giải trình, nâng cao chất lượng giám sát tại phiên họp Thường trực HĐND, trước hết cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị phiên họp, trong đó việc lựa chọn các nội dung giải trình đóng vai trò quyết định. Nội dung của phiên giải trình cần phải thiết thực và được lựa chọn kĩ, chú trọng những vấn đề mang tính cấp bách, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến xử lí khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kì họp; những vấn đề qua thực hiện cơ chế, chính sách của của địa phương do HĐND tỉnh ban hành và kiến nghị qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh…Các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp, lựa chọn, đề xuất nội dung để Thường trực HĐND thống nhất và phân công các Ban HĐND tỉnh khảo sát thực tế, đối thoại, thu thập các minh chứng chính xác; xác định vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để giải trình từng vấn đề cụ thể tại phiên họp.

 

 Một yếu tố cũng rất quan trọng là thành phần mời dự phiên giải trình, chủ đề nào thì đối tượng giải trình phải phù hợp. Các đại biểu HĐND có liên quan đến chuyên môn hoặc địa bàn ứng cử được mời tham dự phiên giải trình. Bên cạnh đó, cũng cần mời thêm các chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc nội dung giải trình để làm rõ các vấn đề giải trình, giúp Thường trực HĐND tỉnh có kết luận khoa học, chính xác.

 

 Sau phiên giải trình, ban hành thông báo kết luận về các nội dung giải trình trong đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan giải trình; đồng thời phân công các Ban của HĐND tỉnh giám sát và có ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng theo dõi, giám sát và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo dõi ý kiến phản ánh của nhân dân, cử tri về các vấn đề liên quan đã được kết luận tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó, vừa phát huy vai trò giám sát của người dân, vừa gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

 

Bài, ảnh: Lê Thiện

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (23/9/2019)
Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy (20/8/2019)
Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành (20/8/2019)
Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù (20/8/2019)
Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh (28/5/2019)
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân (11/4/2019)
Bứt phá để phát triển (20/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (3/3/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH