NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bứt phá để phát triển


Ngày cập nhật: 20/03/2019 2:27:08 CH

Tiếng gà gáy sáng mở cửa thời gian rộng mở cho năm mới đã bắt đầu, phải làm gì để bảo đảm cho mọi thành công? Cùng với việc giữ vững và ổn định chính trị xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, an toàn và an lành cho đất nước luôn chủ động hội nhập; giữ nền văn hóa, cốt cách Việt Nam cố kết cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa và nền văn hiến Việt Nam. Cần sửa nhanh ba vấn đề là trụ cột mấu chốt, là hệ thống cản phá quá trình phát triển của đất nước.

 

So với cái vô tận của không gian và vô cùng của thời gian thì một năm là vô cùng nhỏ bé. Nhưng thời gian và không gian vận hành vô thức sẽ hết sức vô nghĩa, nếu như không đặt nó trong sự chuyển động, tương quan vận động giữa con người với tự nhiên và xã hội trong một thời đại, một quốc gia, dân tộc.

Năm 2018 đã trôi qua ghi lại dấu ấn của sự chuyển động hướng tâm, làm cho niềm tin được củng cố, dẫn dắt hành động bứt phá quyết liệt, đồng bộ hơn trong năm 2019 để đất nước đi lên nhanh hơn, bền hơn và xa hơn. Chúng ta dù có sinh ra và xuất thân từ giai cấp, dân tộc, thành phần xã hội nào, thiên kiến cá nhân nào thì cũng không thể phủ nhận một Việt Nam vững vàng, ổn định, cầu thị và tiến bộ từng ngày. Nhân dân thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới và hội nhập, thống nhất và đoàn kết, đồng lòng vượt qua gian khó, xây đời hạnh phúc từ bàn tay và khối óc độc lập, tự chủ, tự trọng.

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lin, huyện Đakrông

 

Không ai có thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng “những quyết sách đi ra từ lòng dân” và mục tiêu không gì lay chuyển về xây dựng một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh vì hạnh phúc của nhân dân. Trung ương đã tầm soát,bắt đúng mạch, chỉ đúng bệnh, bốc đúng thuốc, lò đủ nóng để chữa trị những căn bệnh thâm căn cố đế: Quan liêu, tham nhũng, lộng quyền; chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Thường xuyên tắm gội, chỉnh lại bước đi, công khai tấu trảm… đưa hàng trăm cán bộ, đảng viên, trong đó có hàng chục vị quan chức cấp cao sai phạm ra tòa, làm cho muôn dân và cán bộ, đảng viên tin tưởng, phấn khởi, hành động đang quyết liệt để xây dựng một thể chế trong sạch, kiến tạo, vì dân, giữ trọn lòng tin với Đảng.

Không ai phủ nhận rằng lần đầu tiên từ sau đổi mới, nước ta có một Chính Phủ hành động theo phương châm liêm chính, kiến tạo, hành động, một chính phủ mà quan chức của chính phủ phải trở lại cái chính danh: “đầy tớ trung thành của nhân dân” như Bác Hồ đã dạy và xây dựng. Chính phủ đã hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh trong quản lý, điều hành đã làm cho mọi mặt của đời sống chuyển động tiến lên, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội, môi trường, bảo đảm an ninh và hội nhập quốc tế.

Tiếng gà gáy sáng mở cửa thời gian rộng mở cho năm mới đã bắt đầu, phải làm gì để bảo đảm cho mọi thành công?

Giữ vững 2 chân

Một là, giữ vững và ổn định chính trị xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, an toàn và an lành cho đất nước luôn chủ động hội nhập. Cài thế và giữ miếng, thêm bạn bớt thù, lấy bảo bối đánh địch của cha ông“nhu thắng cương, nhỏ đánh lớn, ít địch nhiều, dĩ bất biến, ứng vạn biến” không mơ hồ trước những âm mưu, thủ đoạn của giặc trong, thù ngoài. Luôn đề cao cảnh giác, giải quyết tích cực, chủ động đúng pháp luật những diễn biến bất thường về an ninh, trật tự, coi trọng truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Thứ hai, giữ nền văn hóa, cốt cách Việt Nam cố kết cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa, nền văn hiến Việt Nam. Tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, yêu lao động, thông minh sáng tạo, không cam chịu tụt lại phía sau trong cộng đồng quốc tế. Nhân lên tình đồng chí, nghĩa đồng bào nở rộ như hoa mùa xuân. Mọi người, mọi nhà sống có trách nhiệm, sống theo pháp luật, làm cho đất nước thanh bình, an toàn và đáng sống, lấy văn hóa làm thanh nam châm của hội nhập và tiếp biến văn hóa với thế giới để gạn đục, khơi trong, khiêm tốn mà bản lĩnh trước sóng gió và thách thức mang tầm thời đại.

Ba việc phải sửa nhanh

Năm 2019, theo chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:  “tất cả các chỉ tiêu đều cao hơn 2018” - tất cả đều thắng!

Thượng tầng kiến trúc, đường lối, chính sách, pháp luật và quyết tâm đã rõ và sáng, lối đi đủ rộng, an toàn và có bảo hiểm, trao cơ hội cho tất cả nhưng đòi hỏi cuộc đua trong trật tự pháp luật, đúng tốc độ giới hạn, để kinh tế, xã hội, môi trường phát triển hài hòa, bền vững.

Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường có những tiềm năng lợi thế, thực lực để phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức lực cản, sự vận động không hướng tâm, thiếu đồng bộ cần được quyết tâm sửa chữa:

Thứ nhất, Sửa tình trạng trên “nóng” dưới “nguội” vẫn là căn bệnh trầm kha, trong khi toàn xã hội niềm tin đã được bồi đắp, chuyển động, thì vẫn còn nguyên đó, đâu đó sự vô cảm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, những người “gác cửa chính quyền” vẫn thờ ơ, lãnh đạm khi giải quyết các thủ tục hành chính, trong quan hệ với người dân và doanh nghiệp vẫn chưa tiến bộ nhiều; tình trạng “treo hồ sơ chờ thái độ” làm cho không ít doanh nghiệp lâm vào khó khăn, tăng chi phí không chính thức ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Khó khăn nhất là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ trước khi đến Văn phòng một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công. Do vậy, nhiều cam kết của Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc bộ ngành Trung ương bị vô hiệu. Nguyên nhân chính do thiếu sự hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ thi hành công vụ. Cần bổ sung quy định, chế tài và giải pháp hành chính để khắc phục tình trạng này.

Thứ hai, Sửa phương thức quản lý xã hội, môi trường xã hội còn nhiều bất cập, tệ nạn xã hội, đặc biệt nạn ma túy sẽ hủy hoại giống nòi và tha hóa đạo đức xã hội. Con người chưa thật sự được bảo vệ bởi trật tự pháp luật một cách an toàn, vững chắc. Cuộc chiến phòng chống, tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội như tín dụng “đen”, lô đề, cờ bạc, bảo kê hoành hành ở nhiều nơi… nhức nhối và bất an không phải chỉ có cơ quan chức năng mà muốn chiến thắng chúng lâu dài, bền vững cần phải bắt đầu từ gia đình, cộng đồng và gắn chặt nhiệm vụ này với trách nhiệm, hành động rốt ráo của hệ thống chính trị cơ sở.

Thứ ba, Sửa phương thức thực hiện việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền đã được quy định trong hiến pháp và pháp luật nhưng tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, còn lắm kiểu phân cấp không theo mục đích quản lý nhà nước mà phân cấp theo ý chí, “cái gì có lợi cho ta thì hết sức giữ”. Hơn nữa, nhiều việc đã phân cấp cho địa phương trong quy định của pháp luật, thông tư, hướng dẫn lại bắt buộc khi thực hiện phải xin ý kiến của các bộ, ngành, Trung ương, kể cả cấp tỉnh nếu không muốn bị tụt lại phía sau, làm cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể quyền lực bị vô hiệu và chậm trễ.

Thiết nghĩ, ba vấn đề trên là trụ cột mấu chốt, là hệ thống cản phá quá trình phát triển đất nước. Rõ ràng trong nhận thức của toàn Đảng và toàn dân đã thấu tỏ, nỗ lực của Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt, niềm tin đã vận động giác ngộ, chuyển thức. Nhưng tổ chức thực hiện chưa thấu triệt và đồng bộ, nhiều nơi chưa chịu buông bỏ lề thói cũ, thay đổi thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, xã hội, làm hạn chế sự phát triển bền vững của đất nước.

Mùa xuân mới đang thôi thúc, cổ vũ cho cuộc đua lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước tăng tốc và phát triển, mỗi người tự mình góp thêm một viên gạch ý chí và nghị lực, niềm tin và kỳ vọng cho mục tiêu cao đẹp này.

Bài, ảnh: Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (23/9/2019)
Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy (20/8/2019)
Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành (20/8/2019)
Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù (20/8/2019)
Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh (28/5/2019)
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân (11/4/2019)
Bứt phá để phát triển (20/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (3/3/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH