NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù


Ngày cập nhật: 20/08/2019 1:25:41 CH

Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 3/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố có nhiều điểm mới, bên cạnh quy định cụ thể về quy mô số hộ, các yếu tố đặc thù là một điểm mới cần được đặc biệt quan tâm trong quá trình sáp nhập các thôn, bản, khu phố.

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác sáp nhập thôn, bản

 

 

Địa hình chia cắt, khác biệt về phong tục tập quán

Hướng Hóa là huyện miền núi, vùng cao, biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Trị, có đường biên giới dài 156km tiếp giáp với 3 huyện bạn Lào, diện tích tự nhiên toàn huyện là:1150,86km2. Trên địa bàn có 192 thôn, khu phố, trong đó có 49 thôn, khu phố, nếu quy định của Thông tư 09 thì không đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ (dưới 50% số hộ) là 128 thôn, đạt tiêu chuẩn số hộ theo quy định (trên 50% nhưng dưới 100%) là 45 thôn. Nếu thực hiện sáp nhập thì toàn huyện còn lại 144 thôn, khu phố (giảm 47 thôn, 01 khu phố). Tuy nhiên, đối chiếu với quy định tại điểm 5 về bổ sung điều 7a của Thông tư 14 nêu rõ “Trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét các yếu tố đực thù về địa lý, địa hình và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương” thì việc sáp nhập cần phải tính toán lại bởi đây là vùng có địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa bão. Ngoài ra, tại địa bàn huyện Hướng Hóa một số thôn của người đồng bào dân tộc thiểu số sống độc lập từ lâu, có những đặc thù riêng từ sinh hoạt, phong tục tập quán nên khi sáp nhập với người kinh, như việc dự kiến sáp nhập các thôn như Thôn làng Vây (31 hộ - thôn thuộc diện đầu tư chương trình 135, người dân tộc thiểu số) với thôn Long Phụng 137 hộ (thôn người Kinh); sáp nhập thôn Tà Đủ (38 hộ, thôn 135, đồng bào dân tộc thiểu số) với thôn Lương Lễ (328 hộ, người kinh)….sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, điều hành các khu dân cư nhất là trong các sinh hoạt hàng ngày như ma chay, hiếu hỉ, hội họp. Bên cạnh đó, không chỉ ở huyện Hướng Hóa mà các vùng đồng bào dân tộc, hầu hết các thôn, bản của người đồng bào dân tộc thiểu số đều bầu ra một già làng, trưởng bản là người uy tín để đứng ra giải quyết, hòa giải mọi công việc trong thôn, bản. Khi sáp nhập vẫn có 2 già làng khác nhau, như vậy khi giải quyết chung công việc của thôn, bản sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, có một số yếu tố đặc thù khác qua khảo sát một số địa phương khác trên địa bàn cần được quan tâm cân nhắc như kiến nghị của UBND huyện Cam Lộ, thôn Kim Đâu (490 hộ) và Phi Thừa (80 hộ) thuộc địa bàn xã Cam An, huyện Cam Lộ có lịch sử lâu đời, và có khả năng phát triển thêm hộ do vị trí gần được xuyên Á nên dân cư sẽ phát triển thêm. Hoặc có một số xã ở huyện ở Hải Lăng, Vĩnh Linh khi nhập vào quy mô hộ gia đình lên đến 500-600 hộ, địa bàn rộng, rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và đảm bảo các cơ sở vật chất để họp thôn; hoặc một số thôn khoảng cách quá xa nhau khi nhập vào rất khó khăn cho công tác quản lý.

Cần có lộ trình

Theo quy định tại điểm 4 (về sửa đổi, bổ sung điều 7) của Thông tư 14 nêu rõ trong “trường hợp do khó khăn của công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới” và tại quy định tại điểm 1, Thông tư 14 cũng nêu rõ “Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định, thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương”. Nghĩa là việc sáp nhập thôn là một chủ trương của đúng đắn song không phải thực hiện bằng mọi giá. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ rõ “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội”.

Thực tế ở mỗi địa bàn khác nhau thì việc xem xét đến yếu tố lịch sử, văn hóa, đặc điểm tập quán của từng địa phương là hết sức cần thiết vì vậy thiết nghĩ trong công tác chỉ đạo sáp nhập cần có lộ trình phù hợp đối với từng địa phương. Địa bàn nào thực hiện xây dựng đảm bảo quy trình, có sự đồng thuận cao của nhân dân, thấy rõ lợi ích trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội thì khẩn trương tiến hành sáp nhập, đối với những địa phương mà nhân dân chưa đồng thuận thì hết sức thận trọng tổ chức họp dân, vận động, thuyết phục và làm từng bước. Bên cạnh đó, cần thực hiện rà soát lại việc tổ chức đánh giá lại các yếu tố đặc thù của từng địa phương, trong đó đặc biệt cần nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là ý kiến của nhân dân về những vấn đề khác nhau, nắm bắt rõ về những đặc thù về phong tục tập quán, lối sống của từng vùng, các vùng đồng bào dân tộc, vùng có đạo, quan tâm đến tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với các địa bàn miền núi, vùng biên giới hết sức cân nhắc nghiên cứu đối với các địa bàn không đảm bảo về quy mô về số hộ theo quy định nhưng do địa bàn cách khe, suối hoặc do mật độ dân cư thưa thớt dẫn đến khoảng cách địa lý giữa các hộ trong thôn là rất lớn; nhiều khu vực dân cư là vùng đơn dân tộc, hoặc các khu vực dân cư đơn thuần về tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương pháp luật nhà nước thì chưa thực hiện sáp nhập mà nghiên cứu sớm ban hành các chính sách và cơ chế hoạt động đối với các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương.

 

Bài: Hoàng Châu

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy (20/8/2019)
Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành (20/8/2019)
Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù (20/8/2019)
Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh (28/5/2019)
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân (11/4/2019)
Bứt phá để phát triển (20/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (3/3/2019)
Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (20/2/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH