PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30
Chiều ngày 04/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 30 để cho ý kiến về kế hoạch, nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII và một số nội dung giải quyết giữa hai kỳ họp. Tham dự phiên họp có các đ/c trong TT HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Đức Chính – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan TAND, Viện KSND, UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND, VP UBND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Hùng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

Phiên họp thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
Ngày 11/03/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 29 để thông qua báo cáo hoạt động tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 và xem xét, thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 28

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 28
(Tinhuyquangtri.vn) - Chiều nay 7.1.2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 và đưa ra dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh

Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 28/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 27 nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 5-10/12/2018. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp 26 của Thường trực HĐND tỉnh

Phiên họp 26  của Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 15/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 26 để thông qua báo cáo hoạt động quý III, chương tình công tác quý IV và thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa VII.

Phiên họp thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh: Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

Phiên họp thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh:  Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
Ngày 06 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa VII đã tổ chức phiên họp thứ 25 để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII họp phiên thứ 22

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII họp phiên thứ 22

Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh

Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh
Cho ý kiến về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH