PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 20/03/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 40 rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII và bàn một số nội dung theo Luật định. Tham gia buổi làm việc có các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo, công chức Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

PHIÊN HỌP THỨ 39 THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: Quyết định nội dung, thời gian kỳ họp 14, HĐND tỉnh khóa VII

PHIÊN HỌP THỨ 39  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: Quyết định nội dung, thời gian kỳ họp 14, HĐND tỉnh khóa VII
Chiều ngày 19/03/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 39 công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII và bàn một số nội dung theo Luật định. Tham gia buổi làm việc có các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBNT tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38
Sáng ngày 14/02/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38 để xem xét, quyết định chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020; Thông qua nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII; Xem xét về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý và xem xét một số công việc quan trọng khác. Tham gia buổi làm việc có các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 37 rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 37 rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13
(Quangtritv.vn) Ngày 20/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 37 rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36
Sáng ngày 29/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36 để nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh. Tham gia buổi làm việc có các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 35

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 35
(Quangtri.gov.vn) Sáng 25/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 35 để nghe UBND tỉnh báo cáo bổ sung và giải trình một số nội dung liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh khóa VII.

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 34

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 34
Ngày 24/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 34 để giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng các Phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTWĐ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII
Ngày 8/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa VII; nghe báo cáo hoạt động Quý III và nhiệm vụ Quý IV của Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết một số công việc khác giữa 2 kỳ họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ và công chức Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 32

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 32
(Quangtri.gov.vn) Ngày 13/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 32 để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII và giải quyết một số công việc giữa hai kỳ họp. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh.
Tin đã đưa
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30 (7/6/2019)
Phiên họp thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (12/3/2019)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII họp phiên thứ 28 (14/1/2019)
Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh (30/11/2018)
Phiên họp 26 của Thường trực HĐND tỉnh (19/10/2018)
Phiên họp thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh: Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII (14/8/2018)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23 (20/6/2018)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII họp phiên thứ 22 (20/6/2018)
Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh (16/4/2018)
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị lần thứ 20 (30/1/2018)
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 (30/1/2018)
Trang:
1 2 3
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH