PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36


Ngày cập nhật: 29/11/2019 4:00:23 CH

Sáng ngày 29/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36 để nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh. Tham gia buổi làm việc có các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

 

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn đã báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Năm 2019, 24/24 chỉ tiêu kinh tế -xã hội đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 20.967 tỷ đồng, tăng trưởng kinh t ế đạt trên 7,52%, GRDP bình quân đầu người đạt 48,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 3.012 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó thu nội dịa 2.612 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 400 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 9.505 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tốt, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28,6 vạn tấn, năng suất các loại cây trồng đều tăng  và bằng so với cùng kỳ năm 2018, năng suất lúa vụ Đông Xuân tăng 58,4 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây là năm quyết tâm “tăng tốc để về đích”, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nên trong năm các chương trình xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, nhiều dự án đã được khởi công, đến hết 2019, có 29/30 dự án khởi công với tổng vốn đầu tư 99.670 tỷ đồng, với tổng giá trị giải ngân ước đạt 5.662 tỷ đồng. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục đạt những kết quả tốt. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ thuế còn cao do một số doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh, thu đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác khoảng sản còn chậm. Thu cân đối ngân sách cấp tỉnh không đạt dự toán nên việc cân đối ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi con nhiều khó khăn. … Tại buổi làm việc lãnh đạo các ngành chuyên môn, các Ban HĐND tỉnh đã thảo luận về một số nội dung liên quan đến giải pháp về khai thác nguồn thu, vấn đề về trả nợ các nguồn vốn vạy, về  thu, chi trên địa bàn, việc trả nợ vốn vay…

 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cần đưa vào báo cáo thẩm tra tại kỳ họp những vấn đề liên quan đến việc tính toán cân đối để trả nợ, việc chấp hành các kết luận của kiểm toán, làm rõ danh mục các dự án cần đưa ra khỏi danh mục các dự án cần thu hồi đất, tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách năm 2019… các Ban HĐND tỉnh xem xét các đề án chưa đảm bảo về nguồn vốn thì xem xét chưa thông qua tại kỳ họp này. Các ban HĐND tỉnh tổng hợp các nội dung cần giải trình để gửi cho UBND tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát số liệu trong các báo cáo để đảm bảo tính xác khi HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 sẽ được diễn ra từ 4-6/12/2019.

                                                                  Tin, ảnh: Hoàng Châu

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH