tinvan

Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9

Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9
Vừa qua, Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh do đồng chí Phan Văn Phụng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019; tình hình triển khai, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tình hình quản lí, sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê tại các Công ty Lâm nghiệp.

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30

Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30
Chiều ngày 04/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 30 để cho ý kiến về kế hoạch, nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII và một số nội dung giải quyết giữa hai kỳ họp. Tham dự phiên họp có các đ/c trong TT HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Đức Chính – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan TAND, Viện KSND, UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND, VP UBND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Hùng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực
Vừa qua, Ban Kinh tế - ngân sách đã khảo sát việc thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh. Sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe báo cáo toàn diện về công tác triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017, lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách tỉnh đã khảo sát, xem xét tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ cây con chủ lực đối với 6 cây, 2 con đối như các mô hình: Hỗ trợ trồng cây ăn quả đặc sản; mô hình hỗ trợ ứng dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ phòng trừ bệnh, thâm canh tăng năng suất ở cây tiêu; mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn; mô hình hỗ trợ nuôi bò nái hậu bị kết hợp hỗ trợ trồng cỏ triển khai tại địa bàn hai huyện Hải lăng và huyện Vĩnh Linh. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020
Ngày 16/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành làm việc với Sở Y tế để giám sát về công tác thu hút, đào tạo theo chính sách của tỉnh từ năm 2013 đến nay theo Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn, cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đaọ Văn phòng HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa dân chủ  nhân dân Lào
Sáng 14/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì đã tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đến chào xã giao HĐND tỉnh Quảng Trị. Đoàn do ông Kiêng Xắc Bun Tha Vong – Phó Chánh án TAND tỉnh Savannakhẹt làm Trưởng đoàn.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn đại biểu HĐND huyện, xã năm 2019

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn đại biểu HĐND huyện, xã năm 2019
Thực hiện thỏa thuận hợp tác bổ sung ngày 27/3/2019 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Phát triển và Hội nhập về công tác hỗ trợ nâng cao năng lực thẩm tra, giám sát cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2020”, từ ngày 03-06/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập tổ chức khóa tập huấn cho đại biểu chuyên trách lãnh đạo Ban HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN GIO LINH
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh (Trung tâm GDNN - GDTX) về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, HĐND, UBND huyện Gio Linh.

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

BAN VHXH - HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ
Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban VHXH chuyên trách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Trung cấp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về tình hình tổ chức công tác dạy nghề đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ
Ngày 23/4/2019 Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi khảo sát thực tế dự án Trường bắn biển Quân khu 4 do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm đại diện chủ đầu tư tại Thôn Mạch nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên Ban Kinh tế - ngân sách, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thái, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất tại thôn Mạch nước.
Tin đã đưa
Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Đakrông (18/4/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời (27/4/2019)
Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hoạt động “Vì các xã vùng biên” (28/3/2019)
Giám sát về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng (20/3/2019)
Công tác lấy ý kiến nhân dân cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ (14/3/2019)
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản và khu phố trên địa bàn huyện Hướng Hóa. (13/3/2019)
Phiên họp thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (12/3/2019)
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế dự án điện Mặt trời LIG-Quảng Trị (21/2/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng bến cảng CFG (20/2/2019)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị thăm và chúc tết các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (26/1/2019)
Hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh (16/1/2019)
BAN VHXH LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 (4/12/2018)
Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh (30/11/2018)
Ban Dân tộc- HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình 135 tại các xã Vĩnh Ô, Hướng Sơn và Tà Long (26/11/2018)
Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ (22/11/2018)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy