HOẠT ĐỘNG HĐND CƠ SỞ

HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018


Ngày cập nhật: 27/12/2018 10:12:59 SA

Từ ngày 24 - 25/12/2018, HĐND huyện Đakrông đã tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 để bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. Đồng chí Ly Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Văn Chạy, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

 

 

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, xem xét báo cáo của UBND huyện về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 5 và các kiến nghị tại kết luận giám sát năm 2017. Thực hiện chất vấn đối với các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan.

 

HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, ngoài các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, HĐND đã ban hành Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với 01 đại biểu chuyển công tác ra khỏi địa bàn ứng cử, nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo nghị quyết 85/QH13 của Quốc hội và 02 nghị quyết chuyên đề về Phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết về tạo quỹ đất để đấu giá trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ly Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả để thực hiện tốt các nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua, kêu gọi cán bộ và cử tri huyện nhà tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhất trí, hăng hái thi đua, tích cực đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND huyện thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tin, ảnh: Trần Văn Chạy

   Phó Chủ tịch HĐND huyện Đakrông

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN GIO LINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 01/2019 (28/1/2019)
HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (27/12/2018)
Thường trực HĐND huyện Đakrông tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 rà soát nội dung công việc chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2018 (27/12/2018)
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/12/2018)
Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (19/12/2018)
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn huyện Gio Linh trước kỳ họp (2/12/2018)
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAKRÔNG (1/12/2018)
HĐND xã Gio An tổ chức kỳ họp bất thường (26/10/2018)
Học tập kinh nghiệm về hoạt động HĐND và xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế tại các tỉnh phía Nam (26/10/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH