HOẠT ĐỘNG HĐND CƠ SỞ

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAKRÔNG


Ngày cập nhật: 17/11/2019 3:43:49 CH

Năm 2019 với phương châm hướng về cơ sở, Thường trực HĐND huyện Đakrông đã ban hành kế hoạch số 43/KH-HĐND ngày 14/3/2019 về việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Theo kế hoạch đó, sáng nay ngày 08/11/2019 tại thị trấn Krông Klang, Thường trực HĐND huyện Đakrông đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện BTT UBMT huyện, lãnh đạo một số phòng ban cấp huyện và chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chạy – Phó chủ tịch HĐND huyện cho rằng Hội nghị giao ban sẽ là dịp để Thường trực HĐND các cấp trong huyện cập nhật, trao đổi thông tin hoạt động từ 2 chiều, nhất là việc chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử, việc trao đổi thông tin giữa HĐND với UBND, UBMT và các phòng ban cấp huyện, đồng thời trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Hội nghị sẽ thống nhất đề ra những giải pháp hữu hiệu, những định hướng cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

 

Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện trong 10 tháng đầu năm 2019 thấy rằng hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong toàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác TXCT, hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp…cơ bản đã thực hiện theo quy định của pháp luật và bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định đó là: Cử tri ở một số địa phương ít quan tâm tham gia vào các buổi TXCT, công tác tổng hợp ý kiến cử tri ở các tổ đại biểu HĐND cấp xã chưa đầy đủ; Công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp xã chưa đảm bảo quy trình, chưa sát với tình hình thực tế; Chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp xã chưa cao; Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND cấp xã thiếu chặt chẽ nên một số nội dung trình ra kỳ họp có lúc có nơi còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ngoài các nội dung nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo, đồng chí Trần Văn Chạy – Phó chủ tịch HĐND huyện lưu ý thêm một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2019 như sau: Đối với công tác Tiếp xúc cử tri: Cấp xã nên tổ chức TXCT đảm bảo trước và sau mỗi kỳ họp đúng theo quy định; Việc tổ chức TXCT phải thực hiện trên tất cả các thôn, khóm; sau khi TXCT phải có báo cáo tổng hợp để phục vụ cho việc TXCT ở cấp trên; nên tổ chức vào thời gian hợp lý (buổi tối) và có sự lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung khác; TT HĐND các cấp phải biên tập đề cương cơ bản nhất để cung cấp cho các tổ báo cáo với cử tri; Các tổ đại biểu chủ động nắm tình hình địa bàn ứng cử, giám sát theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri để biết, kiến nghị với cấp trên. Đối với công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp: Thường trực HĐND xã cần phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT xã để thống nhất nội dung, ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp đảm bảo theo điều 79 Luật TCCQĐP,  điều 19 Nhị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11; tài liệu kỳ họp phải chuyển cho đại biểu trước ít nhất 5 ngày kể từ ngày khai mạc kỳ họp để để đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Đối với công tác Thẩm tra, giám sát: Thường trực HĐND cấp xã cần chỉ đạo sâu sát hơn để các Ban HĐND xã, thị trấn bố trí thời gian nghiên cứu, có kế hoạch tổ chức hội họp đúng trình tự để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra; đối với công tác giam sát chuyên đề cần lựa chọn nội dung phù hợp, lĩnh vực có nhiều cử tri quan tâm để tiến hành giám sát.

Cũng tại Hội nghị giao ban này, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đối với hoạt động của UBND cấp xã, trong đó cần quan tâm chỉ đạo tích cực hơn nhiệm vụ phối hợp với Thường trực HĐND cấp xã chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với việc sáp nhập thôn, xã, chỉ đạo kịp thời công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, công dân đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính; đồng thời đề nghị UBND huyện cần bố trí, phân công lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện quan tâm tham dự các kỳ họp HĐND cấp xã để có sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cho cơ sở, nhất là đối với nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN./.

 

                          Tin, ảnh:  Hồ Lu - HĐND huyện Đakrông

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ KHÓA VI (26/12/2019)
Kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (18/12/2019)
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN ĐAKRÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỶ NĂNG CHO CÁN BỘ HĐND CẤP XÃ (26/11/2019)
KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN VĨNH LINH (24/11/2019)
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAKRÔNG (17/11/2019)
Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (7/11/2019)
THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC BÁO QUÝ III/2019 (20/11/2019)
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2021 (31/10/2019)
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI, THẢO LUẬN VỀ CÔNG TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN KẾ HOẠCH NĂM 2020 (30/10/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH