HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
Để có cơ sở thẩm tra đề án về việc sắp xếp, sáp nhâp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn trong giai đoạn 2019-2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường (ngày 17/10/2019); sáng ngày 11/10/2019, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, cùng tham dự với Đoàn có đại diện UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII
Ngày 8/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 33 để nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa VII; nghe báo cáo hoạt động Quý III và nhiệm vụ Quý IV của Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết một số công việc khác giữa 2 kỳ họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ và công chức Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ban pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 09 tháng qua và công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Tiếp tục chương trình khảo sát về vấn đề sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để chuẩn bị có cơ sở thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường (dự kiến giữa tháng 10 năm 2019); Từ ngày 24 đến ngày 27/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng (huyện Đakrông); UBND xã Hải Thiện (huyện Hải Lăng); UBND xã Cam An (huyện Cam Lộ) và UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Linh) để nắm bắt vể tình hình thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo luật định trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới
Vừa qua, Ban VHXH HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương về thống nhất một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030. Chủ trì hội nghị là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông
Ngày 22/9/2019, Ban Dân tộc đã khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại các xã Đkrông, A Bung, Tà Rụt huyện Đakrông. Đoàn khảo sát do ông Hồ Quốc Hương - Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
Thực hiện chức năng theo luật định và để có cơ sở thẩm tra đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường. Từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại UBND xã Gio Sơn, huyện Gio Linh; UBND xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong; UBND xã A Túc, huyện Hướng Hóa.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ VĨNH GIANG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH và UBND XÃ A NGO THUỘC HUYỆN ĐAKRÔNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và UBND xã A Ngo, huyện Đakrông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Quảng Trị chủ trì các buổi làm việc cùng với các thành viên Ban VHXH và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing

Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing
Ngày 18.9.2019, Ban Dân tộc- HĐND tỉnh Quảng Trị do ông Hồ Quốc Hương - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG

BAN VHXH HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND XÃ HẢI BA THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng để giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng đoàn giám sát là bà Trần Thị Thảo, Phó trưởng ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh cùng với các thành viên của Ban và các sở, ngành, địa phương liên quan.
Tin đã đưa
HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2016-2021 (4/9/2019)
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (4/9/2019)
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió (4/9/2019)
Ban Pháp chế thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (15/7/2019)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (13/7/2019)
Hội nghị giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động chế biến gỗ, dăm gỗ (13/7/2019)
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phục vụ công tác thẩm tra đề án về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (13/7/2019)
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với các đơn vị trường học huyện Hướng Hóa (9/7/2019)
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trường Tiểu học Vĩnh Khê, Trường Tiểu học và THCS Linh Thượng (4/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị thăm và chúc mừng cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (22/6/2019)
Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (17/6/2019)
Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên thứ 30 (7/6/2019)
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực hiện chính sách cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực (23/5/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013- 2020 (20/5/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Savannakhẹt – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (16/5/2019)
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH