Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 25/11/2020)

Thứ ba - 17/11/2020 02:56 158 0
 
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 19, HĐND TỈNH KHÓA VII
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
STT Trích yếu   Cơ quan ban hành
1 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 18 và 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Giấy mời dự họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Phiếu chất vấn
<TẢI BẢN WORD>
   
5 Chương trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
(Đang cập nhật)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của HĐND tỉnh;
(Đang cập nhật)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII
(Đang cập nhật)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16
(Đang cập nhật)
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
(Đang cập nhật)
  Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
5 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
(Đang cập nhật)
  Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
6 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của ban Pháp chế, HĐND tỉnh   Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
7 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
(Đang cập nhật)
  Ban Dân tộc HĐND tỉnh
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
(Đang cập nhật)
  Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
(Đang cập nhật)
  Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
(Đang cập nhật)
  Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII
(Đang cập nhật)
  Ban Dân tộc HĐND tỉnh
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH
1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021
<TẢI BẢN SCAN> (cập nhật bản mới ngày 27/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân năm 2020;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
5 Báo cáo về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 (bao gồm điều chỉnh nghị quyết quyết toán ngân sách tỉnh năm 2018);
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
9 Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phương án phân bổ vốn năm 2021;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
10 Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình v/v đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<TẢI BẢN SCAN> (cập nhật ngày 25/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
<TẢI BẢN SCAN> (cập nhật ngày 25/11/2020)
  UBND tỉnh Quảng Trị
13 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Chủ trương đầu tư công; chủ trương chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án
đầu tư, thu hút đầu tư.
(Đang cập nhật)
  UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA UBMTTQVN TỈNH, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1 Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và các kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh năm 2021
(Đang cập nhật)
  UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh
(Đang cập nhật)
  Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
(Đang cập nhật)
  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng công tác năm 2021
  Cục Thi hành án dân sự tỉnh
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
  (Đang cập nhật)    
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2,984
  • Tháng hiện tại57,619
  • Tổng lượt truy cập1,174,585
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây