Nâng cao vai trò của HĐND tỉnh trong giám sát thực thi pháp luật

Nâng cao vai trò của HĐND tỉnh trong giám sát thực thi pháp luật

Hoạt động giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền lực nhà nước của HĐND ở địa phương. Nhiệm vụ của HĐND trong giám sát việc ... Xem tiếp
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH