Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà.

Sáng ngày 24/5/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà để giám sát về công tác xét xử các vụ án hình sự giai đoạn 2020 - 2023. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thị Thủy, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà.

24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thời gian đăng: 16/05/2024

25/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045

Thời gian đăng: 16/05/2024

27/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II

Thời gian đăng: 16/05/2024

09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/05/2024

15/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Qúy Đôn

Thời gian đăng: 16/05/2024

10/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án : Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Thời gian đăng: 16/05/2024

11/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

12/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc

Thời gian đăng: 16/05/2024

13/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

14/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024

Thời gian đăng: 16/05/2024

18/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp huyện quản lý năm 2023 sang năm 2024

Thời gian đăng: 16/05/2024

19/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 16/05/2024

20/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho doanh nghiệp sử dụng)

Thời gian đăng: 16/05/2024

21/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 16/05/2024

22/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết và chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác

Thời gian đăng: 16/05/2024

23/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án nuôi tôm công nghệ RAS và Dự án nuôi cá Hồi Vân công nghệ RAS tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

Thời gian đăng: 16/05/2024

28/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/05/2024

29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích dử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/05/2024

30/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/05/2024

31/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

32/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

33/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

34/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Đề án sáp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

35/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bản tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

36/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ

Thời gian đăng: 16/05/2024

01/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

Thời gian đăng: 29/01/2024

02/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong

Thời gian đăng: 29/01/2024

03/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua địa bàn huyện Đakrông

Thời gian đăng: 29/01/2024

04/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Khu mộ Liệt sĩ thành phố Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Thời gian đăng: 29/01/2024

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 29/01/2024

06/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thời gian đăng: 29/01/2024

07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương

Thời gian đăng: 29/01/2024

08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 29/01/2024

127/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1

Thời gian đăng: 25/12/2023

128/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

Thời gian đăng: 25/12/2023

129/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt

Thời gian đăng: 25/12/2023

130/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Gio Hải (cơ sở 2)

Thời gian đăng: 25/12/2023

131/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải (cơ sở 2)

Thời gian đăng: 25/12/2023

thtt
Tổ chức trang trọng lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tổ chức trang trọng lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(Quangtri.gov.vn) Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2024); 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2024), ngày 30/4/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị.

Xem tiếp 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà.  

Sáng ngày 24/5/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà để giám sát về công tác xét xử các vụ án hình sự giai đoạn 2020 - 2023. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thị Thủy, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà.

Xem tiếp 

 
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở VHTTDL, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế để thẩm tra 07 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH-HĐND tỉnh chủ trì làm việc, tham gia các buổi làm việc có các thành viên Ban VH-XH, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu QH&HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có nội dung trình kỳ họp.

 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề

Sáng ngày 07/5/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 24. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ông Dương Phước Tuấn được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ông Dương Phước Tuấn được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chiều 02/4/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND  tỉnh. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn và các đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh tham dự.
 

Xem tiếp 

HĐND huyện Triệu Phong khoá VI tiến hành Kỳ họp thứ 17

HĐND huyện Triệu Phong khoá VI tiến hành Kỳ họp thứ 17

Sáng nay 15/5 HĐND huyện Triệu Phong khoá VI tiến hành Kỳ họp thứ 17 để thông qua danh mục các công trình xây dựng mới bằng nguồn vốn bổ sung mục tiêu năm 2023 và 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình theo đề xuất của UBND huyện.
 

Xem tiếp 

 
HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 17/11/2023 Bộ Y tế ban hành 02 Thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó là Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Xem tiếp 

Triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin giám sát     của cơ quan dân cử về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đakrông

Triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đakrông

Ngày 14.5.2024 Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị  giới thiệu, thử nghiệm hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đakrông.
 

Xem tiếp 

 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21.

Ngày 28/11/2023, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị họp tổ thảo luận một số nội dung kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21 Dự họp có đồng chí Nguyễn trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương  liên quan.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay8,182
  • Tháng hiện tại303,328
  • Tổng lượt truy cập7,725,857
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây