Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố:  Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong ...

Thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn) hoạt động theo hình thức tự chủ, tự quản và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - ... Xem tiếp
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH