Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên lĩnh vực kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh xem xét 209 các báo cáo, đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, chiếm 50% so với tổng số đề án, tờ trình trình tại các kỳ họp; thông qua 179 Nghị quyết trong tổng số 289 nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ tính đến tháng 01/2021 (chiếm 61,93% tổng số nghị quyết đã ban hành).
 

01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 19/03/2021

02/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 19/03/2021

03/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2021

04/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyêt số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 19/03/2021

05/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tân Vĩnh

Thời gian đăng: 19/03/2021

06/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu

Thời gian đăng: 19/03/2021

07/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương

Thời gian đăng: 19/03/2021

08/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công vụ của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Thời gian đăng: 19/03/2021

09/NQ-HĐND

Nghị quyết Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 19/03/2021

10/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt

Thời gian đăng: 19/03/2021

11/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung danh muc kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 19/03/2021

12/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh địa điểm thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 19/03/2021

13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 19/03/2021

14/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án điện gió Hướng Tân để tăng diện tích cho dự án điện gió Tân Linh tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 19/03/2021

83/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương Quảng Trị năm 2018

Thời gian đăng: 16/12/2020

85/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019

Thời gian đăng: 16/12/2020

86/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

88/NQ-HĐND

Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đàu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phuương

Thời gian đăng: 16/12/2020

89/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

90/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh cà hệ thống thiết bị xạ trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

91/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chinh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

92/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

93/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

94/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

95/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thông Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

96/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

99/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 16/12/2020

100/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

101/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

102/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

103/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ)

Thời gian đăng: 16/12/2020

104/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

105/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

106/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 16/12/2020

107/NQ-HĐND

Nghị quyết vè kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

108/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Thời gian đăng: 16/12/2020

109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/12/2020

110/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

thtt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

(Daibieunhandan) Sáng 5.4, với 468/468 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tiếp 

Phiên họp thứ 54

Phiên họp thứ 54

Thường trực HĐND tỉnh rà soát công tác tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/4/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch đã chủ trì Phiên họp thứ 54 của Thường trực HĐND tỉnh để nghe Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 và nghe Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh báo cáo nhanh kết quả giám sát về tình hình thực hiện chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Những dấu ấn hoạt động  của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban KTNS-HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, được bầu tại kỳ họp thứ nhất (tháng 06/2016) gồm có 07 thành viên, gồm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 04 thành viên ban. Đến kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khoá VII (4/2019), HĐND tỉnh cho đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban KTNS thôi làm nhiệm vụ và bầu 01 đổng chí PTB chuyên trách làm Trưởng ban chuyên trách, miễn nhiệm 01 đồng chí PTB chuyên trách do chuyển nhiệm vụ khác và cho thôi làm nhiệm vụ 01 thành viên Ban do HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Kể từ tháng 4/2019 đến hết nhiệm kỳ, Ban KTNS-HĐND tỉnh còn lại 4 thành viên, 01 đồng chí Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Để chuẩn bị nội dung thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khảo sát, Ban VHXH, HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Tham dự các buổi làm việc có thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Hiệp hội du lịch tỉnh cùng các Phòng, Ban liên quan.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Sáng 27/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2020, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và kết quả tinh giản biên chế, việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, cơ bản, thường xuyên của Hội đồng nhân dân (HĐND), thường trực và các ban của HĐND, vì vậy Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã rất chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến hình thức, cách thức giám sát, phát huy và thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Ngày 02/4/2021, Văn phòng HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động công tác quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Vân - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, trưởng, phó trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên các phòng chuyên môn.

Xem tiếp 

 
Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên lĩnh vực kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh xem xét 209 các báo cáo, đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, chiếm 50% so với tổng số đề án, tờ trình trình tại các kỳ họp; thông qua 179 Nghị quyết trong tổng số 289 nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ tính đến tháng 01/2021 (chiếm 61,93% tổng số nghị quyết đã ban hành).
 

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,565
  • Tháng hiện tại49,937
  • Tổng lượt truy cập1,705,965
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây