83/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương Quảng Trị năm 2018

Thời gian đăng: 16/12/2020

85/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019

Thời gian đăng: 16/12/2020

86/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

88/NQ-HĐND

Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đàu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phuương

Thời gian đăng: 16/12/2020

89/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

90/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh cà hệ thống thiết bị xạ trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

91/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chinh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

92/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

93/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

94/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

95/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thông Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

96/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

99/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 16/12/2020

100/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

101/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

102/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

103/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ)

Thời gian đăng: 16/12/2020

104/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

105/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

106/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 16/12/2020

107/NQ-HĐND

Nghị quyết vè kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

108/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Thời gian đăng: 16/12/2020

109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/12/2020

110/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

111/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

112/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

113/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc đổi tên khóm Công Thương Nghiệp thành Khóm 5 thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn Nam Hiếu 1, Nam Hiếu 2, Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

Thời gian đăng: 16/12/2020

114/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

115/NQ-HĐND

Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 16/11/2020

63/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết

Thời gian đăng: 16/11/2020

64/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 16/11/2020

65/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kênh mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh

Thời gian đăng: 16/11/2020

66/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/11/2020

68/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1

Thời gian đăng: 16/11/2020

69/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/11/2020

70/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 16/11/2020

thtt
Trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho du học sinh người Lào

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho du học sinh người Lào

Ngày 14/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định của tỉnh về việc hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 14 trường hợp là du học sinh người Lào
 

Xem tiếp 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 50

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 50

Sáng ngày 13/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 50 để cho ý kiến bước đầu về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII; Cho ý kiến về nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Đề án thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, công chức Văn phòng HĐND. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra chỉ tiêu nước sạch, nước hợp vệ sinh

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra chỉ tiêu nước sạch, nước hợp vệ sinh

Ngày 27/11/2020, Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở y tế và Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị để đánh giá tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn và chỉ tiêu sử dụng nước sách đô thị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo buổi làm việc; các thành viên Ban Kinh tế - Ngan sách, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Để chuẩn bị nội dung thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khảo sát, Ban VHXH, HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Tham dự các buổi làm việc có thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Hiệp hội du lịch tỉnh cùng các Phòng, Ban liên quan.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Sáng 27/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2020, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và kết quả tinh giản biên chế, việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/12/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh cùng một số địa phương liên quan về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh và Phòng giáo dục – đào tạo các huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Hội Cựu chiến binh (CCB) Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944/22-12-2020) và 31 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989/22-12-2020)

Hội Cựu chiến binh (CCB) Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944/22-12-2020) và 31 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989/22-12-2020)

Sau lễ dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9, vào lúc 15h chiều ngày 18/12/2020, Hội CCB Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944/22-12-2020) và 31 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989/22-12-2020). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Hữu Đức - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Trưởng ban KTNS, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh;  Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí hội viên Hội CCB; đại diện Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh

Xem tiếp 

 
Cần đảm bảo hài hòa lợi ích khi thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Cần đảm bảo hài hòa lợi ích khi thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 17 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương danh mục dự án thu hồi đất, sử dụng diện tích đất 141,47 ha. Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục quy hoạch phát triển điện gió của 14 dự án với diện tích 299,03 ha, trong đó HĐND tỉnh đã chấp thuận chủ trương danh mục dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng cho 10 dự án. Có 48 dự án đang trình Bộ Công thương bổ sung quy hoạch điện lực với diện tích 622,55 ha. Nếu được chấp thuận thì diện tích đất sử dụng cho các dự án điện gió lên đến 1.063 ha và hầu hết nằm ở các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, gồm đất sản xuất của Nhân dân và đất do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý.
 

Xem tiếp 

Hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo báo cáo thí điểm kết quả giám sát tình hình thực hiện minh bạch trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo báo cáo thí điểm kết quả giám sát tình hình thực hiện minh bạch trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, Hội đồng tư vấn giám sát thúc đẩy công khai minh bạch bạch hoạt động khai khoáng-EITI phối hợp với Ban KTNS-HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức đã tổ chức Hội nghị tham vấn giám sát thúc đẩy công khai minh bạch bạch hoạt động khai thác khoáng sản.

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,024
  • Tháng hiện tại47,600
  • Tổng lượt truy cập1,303,292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây