Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 45

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 45

(Quangtri.gov.vn) Ngày 23/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì phiên họp thứ 45 để thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII và giải quyết các công việc khác thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 21/09/2020

53/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 21/09/2020

54/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 21/09/2020

55/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 22/09/2020

56/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái

Thời gian đăng: 22/09/2020

57/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải

Thời gian đăng: 22/09/2020

58/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Thời gian đăng: 22/09/2020

59/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/09/2020

59/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/09/2020

60/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 22/09/2020

61/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 22/09/2020

34/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thời gian đăng: 28/07/2020

35/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Thời gian đăng: 28/07/2020

36/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/07/2020

37/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/07/2020

38/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên đại bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/07/2020

39/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 28/07/2020

40/NQ-HĐND

Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Thời gian đăng: 28/07/2020

41/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020

Thời gian đăng: 29/07/2020

42/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 29/07/2020

43/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Thời gian đăng: 29/07/2020

44/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 02 phòng học 01 tầng, điểm trường Xa Rúc, trường mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông thuộc Đề án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 29/07/2020

45/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai doạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 29/07/2020

46/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quản

Thời gian đăng: 29/07/2020

47/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

48/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, có tính đến năm 2025

Thời gian đăng: 29/07/2020

49/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

50/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang để chuyển giao về xã Tà Long quản lý và thành lập thôn mới với tên gọi thôn Ngược thuộc xã tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

51/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021

Thời gian đăng: 29/07/2020

33/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chuyển vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 11/06/2020

thtt
Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(Quangtri.gov.vn) Ngày 20/10/2020, Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 10 bằng hình thức họp trực tuyến đến với 63 tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì và điều hành kỳ họp.

Xem tiếp 

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 45

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 45

(Quangtri.gov.vn) Ngày 23/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì phiên họp thứ 45 để thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII và giải quyết các công việc khác thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

Ngày 03/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc tại UBND huyện Hải Lăng về nội dung đề nghị bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng quản lý. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban đã nghe Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng báo cáo công tác sắp xếp nơi làm việc của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; Phương án thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất do UBND huyện quản lý và ý kiến của các thành viên tham dự.

 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế để thẩm tra đề án và dự thảo Nghị quyết về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban VHXH, lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng HĐND tỉnh, Chi cục dân số tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 

Xem tiếp 

 
Giám sát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Giám sát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Tiếp tục các phiên làm việc với Ban An toàn giao thông cấp huyện để giám sát chuyên đề về trật tự an toàn giao thông, sáng ngày 7/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Ban An toàn giao thông huyện Cam Lộ.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ngày 7/7/2020, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã khảo sát, làm việc với các xã Xy, xã Lìa thuộc huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do ông Hồ Quốc Hương, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng HĐND tỉnh triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2020

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2020

Chiều ngày 10/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 01 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Đồng chí Bùi Thị Vân -  Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, trưởng, phó trưởng phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn.
 

Xem tiếp 

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức kỳ họp thứ mười hai

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức kỳ họp thứ mười hai

Chiều ngày 06/10/2020, HĐND thành phố Đông Hà khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà.

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay872
  • Tháng hiện tại90,381
  • Tổng lượt truy cập1,112,284
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây