Hoạt động Ban Dân tộc

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/03/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 16, ngày 17.3.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Kết quả nổi bật năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Kết quả nổi bật năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 •   26/12/2022 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh; sự phân công điều hoà của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh và các sở, ban ngành chuyên môn, các địa phương, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban, năm 2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua các báo cáo trình kỳ họp và báo cáo giám sát, khảo sát

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua các báo cáo trình kỳ họp và báo cáo giám sát, khảo sát

 •   04/12/2022 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/12/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp để cho ý kiến và thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra, giám sát, khảo sát. Chủ trì phiên họp đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; tham dự phiên họp có các thành viên Ban và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

 •   08/11/2022 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04.11.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với UBND huyện Đakrông để phục vụ cho công tác giám sát Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

 •   04/11/2022 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục chương trình giám sát về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số, Ngày 03.11.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa. Đoàn giám sát do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và HĐND huyện cùng tham dự.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tác động của các dự án điện gió đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tác động của các dự án điện gió đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

 •   22/10/2022 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 1170
 •   Phản hồi: 0

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh và khảo sát thực địa một công trình điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Đoàn do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia còn có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và HĐND huyện.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Hướng Tân, Hướng Phùng huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Hướng Tân, Hướng Phùng huyện Hướng Hóa

 •   19/10/2022 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 1071
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục chương trình giám sát về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số, ngày 13.10.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Hướng Tân, Hướng Phùng huyện Hướng Hóa. Đoàn giám sát do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và HĐND huyện cùng tham dự.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

 •   12/10/2022 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12.10.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan. 
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với ban Dân tộc - HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với ban Dân tộc - HĐND tỉnh

 •   30/09/2022 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh để nghe báo cáo hoạt động của Ban trong thời gian qua. Đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trần Huy - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban.
 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Đakrông

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Đakrông

 •   26/08/2022 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình khảo sát việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 24.8.2022 Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với UBND xã A Bung, Tà Rụt huyện Đakrông và thực địa tại các địa phương trên. Đoàn khảo sát do đồng chí Lê Minh Tuấn - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.                                
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể tại huyện Hướng Hóa

 •   16/08/2022 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10.8.2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa).
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng (Việt Nam) và bản A Via (Lào)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng (Việt Nam) và bản A Via (Lào)

 •   14/08/2022 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2022, UBND xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt với bản A Via, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

 •   26/05/2022 04:22:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 8, ngày 25.5.2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành liên quan về việc ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

 •   21/05/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 101/2021/NĐ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

 •   19/05/2022 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18.5.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Hồ Quốc Hương, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa và các trường PTDTBT trên địa bàn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

 •   14/04/2022 06:16:00 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/04/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hướng Hóa

 •   04/03/2022 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03.03.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025. Tham gia Đoàn giám sát có  các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

 •   01/03/2022 07:20:00 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01.03.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Tham gia Đoàn giám sát có  các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

 •   24/08/2021 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18.8.2021, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Phùng, Hướng Sơn và khảo sát thực tế về tình hình khắc phục thiệt hại, tái thiết sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ năm 2020 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hướng Hóa.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập21
 • Thành viên online1
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay5,523
 • Tháng hiện tại135,316
 • Tổng lượt truy cập4,490,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây