Hoạt động Ban Dân tộc

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 •   22/06/2024 08:39:29 AM
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên lĩnh vực dân tộc và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII, ngày 20.06.2024, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung liên quan. Ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBDN các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

 •   20/06/2024 06:01:04 AM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên lĩnh vực dân tộc và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII, ngày 18.06.2024, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Ban Dân tộc - UBND tỉnh về các nội dung liên quan. Bà Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông và Gio Linh.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông và Gio Linh.

 •   19/06/2024 09:40:11 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14 đến 17.6.2024 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh và khảo sát một số trường học trên địa bàn về tình hình thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa

 •   14/06/2024 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13.6.2024 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn tại một số trường học trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn tại một số trường học trên địa bàn huyện Hướng Hóa

 •   10/06/2024 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 04 đến 07.6.2024 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc trực tiếp với các trường: TH&THCS A Dơi; THCS Thanh; PTDTBT TH&THCS Hướng Lộc và PTDTBT TH&THCS Hướng Lập về tình hình thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát   của cơ quan dân cử về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Hướng Hóa

Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Hướng Hóa

 •   14/05/2024 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13.5.2024 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị  giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hướng Hóa.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư tại xã Vĩnh Ô và Tân Long

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư tại xã Vĩnh Ô và Tân Long

 •   25/04/2024 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16.4 và 19.4.2024, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền  - Phó Trưởng ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với UBND xã Vĩnh Ô huyện Vĩnh Linh và xã Tân Long huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2022 - 2025. Tham gia Đoàn khảo sát có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng và các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng và các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông

 •   19/04/2024 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng và các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Quyền, Phó Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư tại xã Hải Lệ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư tại xã Hải Lệ

 •   18/04/2024 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2024, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với UBND xã Hải Lệ thị xã Quảng Trị về tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng. 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách dân tộc

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách dân tộc

 •   04/04/2024 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/4/2024, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại xã Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh và xã Linh Trường huyện Gio Linh. Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp Chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ

 •   01/04/2024 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29.3.2024 Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

 •   12/12/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Ban) đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2023.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   28/11/2023 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc trình Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với sở Lao động, Thương binh & Xã hội

 •   22/11/2023 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 21/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về đề án quy định chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng vũ trang xuất ngũ, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm việc làm tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 -2026. Đề án này sẽ được trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với huyện Vĩnh Linh

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với huyện Vĩnh Linh

 •   02/11/2023 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do đồng chí Ly Kiều Vân, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc -  HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Linh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực Dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15-16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17-18/7/2023); tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho phép kéo dài thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2023 và tổ chức khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn và giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Lìa và  xã Thanh, huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Lìa và  xã Thanh, huyện Hướng Hóa

 •   19/10/2023 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 17/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Đ/c Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND xã Lìa và UBND xã Thanh, huyện Hướng Hóa để khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 (gọi tắt là Nghị quyết 111) quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn; kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15/7 - 16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17/7 - 18/7/2023) và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình nước sinh hoạt

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình nước sinh hoạt

 •   15/10/2023 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 14/9/2023 thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực Dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15-16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17-18/7/2023) và Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 31/8/2023 của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh về việc khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ 01/01/2021 đến nay), vừa qua, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do bà Ly Kiều Vân - Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với UBND huyện Đakrông. Cùng tham gia thành phần Đoàn có các thành viên Ban Dân tộc - HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tại xã Mò Ó và Hướng Hiệp, huyện Đakrông

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tại xã Mò Ó và Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 •   13/10/2023 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; sáng ngày 05/10/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát về tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hướng Hiệp và xã Mò Ó, huyện Đakrông (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến nay) .
Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   15/08/2023 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11.08.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã phối hợp với Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) tổ chức thành công Hội nghị  giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập34
 • Hôm nay4,353
 • Tháng hiện tại208,207
 • Tổng lượt truy cập8,356,022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây