Hoạt động Ban Dân tộc

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ

 •   01/04/2024 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29.3.2024 Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

 •   12/12/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Ban) đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2023.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   28/11/2023 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc trình Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với sở Lao động, Thương binh & Xã hội

 •   22/11/2023 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 21/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về đề án quy định chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng vũ trang xuất ngũ, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm việc làm tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 -2026. Đề án này sẽ được trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với huyện Vĩnh Linh

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với huyện Vĩnh Linh

 •   02/11/2023 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01/11/2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do đồng chí Ly Kiều Vân, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc -  HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Linh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực Dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15-16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17-18/7/2023); tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho phép kéo dài thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2023 và tổ chức khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn và giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Lìa và  xã Thanh, huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Lìa và  xã Thanh, huyện Hướng Hóa

 •   19/10/2023 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 17/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Đ/c Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND xã Lìa và UBND xã Thanh, huyện Hướng Hóa để khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 (gọi tắt là Nghị quyết 111) quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn; kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15/7 - 16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17/7 - 18/7/2023) và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình nước sinh hoạt

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình nước sinh hoạt

 •   15/10/2023 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 14/9/2023 thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực Dân tộc gửi đến HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 (15-16/7/2021) đến kỳ họp thứ 18 (17-18/7/2023) và Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 31/8/2023 của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh về việc khảo sát tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ 01/01/2021 đến nay), vừa qua, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do bà Ly Kiều Vân - Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với UBND huyện Đakrông. Cùng tham gia thành phần Đoàn có các thành viên Ban Dân tộc - HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tại xã Mò Ó và Hướng Hiệp, huyện Đakrông

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tại xã Mò Ó và Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 •   13/10/2023 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; sáng ngày 05/10/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát về tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hướng Hiệp và xã Mò Ó, huyện Đakrông (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến nay) .
Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   15/08/2023 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11.08.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã phối hợp với Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) tổ chức thành công Hội nghị  giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

 •   16/07/2023 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 11/7/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo luật định. Đồng chí Ly Kiều Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có đồng chí Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và phòng Công tác HĐND tỉnh.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII

 •   10/07/2023 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0

Để phục vụ cho công tác thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên lĩnh vực dân tộc và các tờ trình trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII, ngày 03.07.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Ban Dân tộc - UBND tỉnh về các nội dung liên quan. Bà Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND và Công an huyện Đakrông về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với UBND và Công an huyện Đakrông về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng dân tộc thiểu số

 •   18/04/2023 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14.04.2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện, Công an huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Đakrông về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy vùng DTTS và miền núi. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh và các thành viên Ban Dân tộc - HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng DTTS và biên giới

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng DTTS và biên giới

 •   06/04/2023 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06.04.2023 Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng DTTS và miền núi. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   27/03/2023 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27.3.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/03/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0

Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 16, ngày 17.3.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Kết quả nổi bật năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Kết quả nổi bật năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 •   26/12/2022 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 1233
 •   Phản hồi: 0
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh; sự phân công điều hoà của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh và các sở, ban ngành chuyên môn, các địa phương, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban, năm 2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua các báo cáo trình kỳ họp và báo cáo giám sát, khảo sát

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua các báo cáo trình kỳ họp và báo cáo giám sát, khảo sát

 •   04/12/2022 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/12/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp để cho ý kiến và thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra, giám sát, khảo sát. Chủ trì phiên họp đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; tham dự phiên họp có các thành viên Ban và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

 •   08/11/2022 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 1029
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04.11.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với UBND huyện Đakrông để phục vụ cho công tác giám sát Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

 •   04/11/2022 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 1609
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục chương trình giám sát về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số, Ngày 03.11.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa. Đoàn giám sát do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và HĐND huyện cùng tham dự.


Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập38
 • Hôm nay7,193
 • Tháng hiện tại179,667
 • Tổng lượt truy cập7,141,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây