Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành

 •   17/07/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/7/2020, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào các dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Tham gia hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh và Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách và các thành viên Ban chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết tỉnh trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết tỉnh trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

 •   05/07/2020 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có chương trình làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương để thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Đề án quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các điểm mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các điểm mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

 •   25/06/2020 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày 22, 23/6 năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi khảo sát các điểm mỏ vật liệu xây dựng trên lòng sông Thạch Hãn thuộc địa phận của xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; các điểm mỏ vật liệu xây dựng sông Thác Ma thuộc địa phận xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng để làm cơ sở trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh . Cùng tham buổi khảo sát có đại diện lãnh đạo các sở Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Công thương; đại diện Thường trực HĐND huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị; Thường trực HĐND, UBND các xã Hải Lệ, Triệu Thượng, Hải Sơn. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì các buổi khảo sát.
 
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại UBND huyện Triệu Phong

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại UBND huyện Triệu Phong

 •   16/06/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và khảo sát tại một số dự án đất quy hoạch khu dân cư tại thị trấn Ái Tử. Tham dự buổi làm việc có đồng chí thành viên Đoàn giám sát, đại diện UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh; các đơn vị cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách - Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
 
Ban kinh tế - ngân sách HĐND làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách HĐND làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

 •   19/05/2020 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Đề án tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; công tác quản lý nhà nước về thực hiện các thủ tục môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kết quả kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về chấp hành công tác bảo vệ môi trường theo báo cáo phê duyệt tác động môi trường tại các cơ sở khai thác khoáng sản. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư cùng một số đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020.

Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020.

 •   15/05/2020 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/5/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và thăm, khảo sát tại một số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Nông nghiệp & PTNT cùng một số đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 •   15/04/2020 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh xem xét, quyết định, ngày 24/3/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để xem xét thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi họp.
Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương

Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương

 •   12/02/2020 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công thương về công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HDND ngày 05/8/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy – Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các sở ngành có liên quan.
Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió

Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án điện gió

 •   12/02/2020 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/8/2019, Ban Kinh tế - ngân sách đã khảo sát và làm việc với Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu về dự án điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2. Đoàn làm việc do ông Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa

Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa

 •   20/02/2020 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Theo Chương trình, Ban KTNS-HĐND tỉnh làm việc với Sở KHCN tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, sau đó khảo sát thực địa tại trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa.
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay3,133
 • Tháng hiện tại70,995
 • Tổng lượt truy cập975,710
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây