Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
1 Trần Xuân Anh

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh
2 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
3 Trần Văn Bến
Điện thoại:0943.568.469
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến
4 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình
5 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến
6 Ngô Quang Chiến
Điện thoại:0903519135
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến
7 Nguyễn Hữu Chiến
Điện thoại:0367814906
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà La, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong Nguyễn Hữu Chiến
8 Nguyễn Anh Cư
Điện thoại:0964627567
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện Đoàn Hướng Hóa Nguyễn Anh Cư
9 Võ Viết Cường
Điện thoại:0913485426
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường
10 Nguyễn Bá Duẩn
Điện thoại:0982009513
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Bá Duẩn
11 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng
12 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913485152
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà Lê Hải Đăng
13 Nguyễn Đính
Điện thoại:0905090937
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đính
14 Trần Thị Thanh Hà
Điện thoại:0914222414
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà
15 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0914080060
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Nguyễn Hồng Hải
16 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
17 Hồ Xuân Hòe
Điện thoại:0913476083
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe
18 Lê Vĩnh Huệ
Điện thoại:0905969789
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Đào tạo, Chính sách cán bộ và Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Vĩnh Huệ
19 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng
20 Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
21 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy
22 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng
23 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương
24 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị Hồ Quốc Hương
25 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0983485235
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Thanh Hương
26 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
27 Văn Ngọc Lãm
Điện thoại:0913442829
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Văn Ngọc Lãm
28 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập
29 Nguyễn Thị Lượng
Điện thoại:0942201526
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông Nguyễn Thị Lượng
30 Nguyễn Đức Lý
Điện thoại:0915002917
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Lý
31 Hoàng Nam
Điện thoại:0913485338
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam
32 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Đặng Mai Nhi
33 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
34 Văn Ngọc Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Văn Ngọc Phong
35 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang
36 Trần Nhật Quang
Điện thoại:0905015045
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang
37 Lê Thế Quảng
Điện thoại:0915034532
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng
38 Trần Văn Quảng
Điện thoại:0913442705
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng
39 Nguyễn Vĩnh Quyền
Điện thoại:0914181914
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Nguyễn Vĩnh Quyền
40 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Thông tin - Công tác đại biểu Nguyễn Minh Sơn
41 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
42 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn
43 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0913465199
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Thanh
44 Nguyễn Chiến Thắng
Điện thoại:0914222555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng
45 Trần Thị Thu
Điện thoại:0949057246
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Trần Thị Thu
46 Võ Thị Thu
Điện thoại:0916467989
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Thu
47 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
48 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
49 Hồ Thúy Vinh
Điện thoại:0988783453
Điện thoại cơ quan:
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thúy Vinh
50 Nguyễn Khánh Vũ
Điện thoại:0914178388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021
51 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tê - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
52 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
53 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
54 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình
55 Hồ Thị Cam
Điện thoại:0944759555
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy xã Tà Long, huyện Hướng Hóa Hồ Thị Cam
56 Nguyễn Văn Cẩm
Điện thoại:0917989313
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Quảng Trị Nguyễn Văn Cẩm
57 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02 năm 2020) Nguyễn Văn Cầu
58 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, PCT TT HĐND tỉnh (từ tháng 12/2020) Lê Quang Chiến
59 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02/2020, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 11/2020) Nguyễn Đức Chính
60 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenducdungvk@gmail.com
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-11/2020; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND từ tháng 11/2020) Nguyễn Đức Dũng
61 Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chuyển công tác ra UBTWMTTQVN, giữ chức vụ Phó Chủ tịch, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 12/2017) Nguyễn Hữu Dũng
62 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0976015555
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thép Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng
63 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng
64 Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (về hưu từ tháng 4/2020) Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
65 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đông
66 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
67 Phạm Thị Thu Hà
Điện thoại:0913500126
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Phạm Thị Thu Hà
68 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0944055131
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cam Lộ Lê Thanh Hải
69 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
70 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914444033
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Huyện ủy Triệu Phong Trương Thế Hạnh
71 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
72 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
73 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
74 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà, trụ trì Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
75 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 6 năm 2020) Võ Văn Hưng
76 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
77 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
78 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
79 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0911398599
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đông Hà Nguyễn Thị Thanh Hương
80 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
81 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
82 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
83 Phạm Đình Lợi
Điện thoại:0913442676
Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Phạm Đình Lợi
84 Nguyễn Văn Lương
Điện thoại:0945156175
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương
85 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đỗ Thị Lý
86 Đặng Thị Lý
Điện thoại:0917988662
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Cam Lộ Đặng Thị Lý
87 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (từ tháng 6/2020), Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
88 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0915393757
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Hoàng Thị Phương Nam
89 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
90 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng
91 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 09/2020) Nguyễn Đăng Quang
92 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
93 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (nghỉ hưu từ tháng 3/2020) Trần Thị Thảo
94 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
95 Trần Đình Trung
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa Trần Đình Trung
96 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
97 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
98 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
99 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
100 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
101 Lê Hữu Phúc
Điện thoại:0913485689
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI Lê Hữu Phúc
102 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII Lê Bá Nguyên
103 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng
104 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
105 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
106 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
107 Hoàng Đức Thắng
Điện thoại:0913485759
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tỉnh Hoàng Đức Thắng
108 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0914141449
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
109 Nguyễn Văn Bài
Điện thoại:0913485095
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bài
110 Dương Văn Sơn
Điện thoại:0903503860
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Tân Quảng Trị Dương Văn Sơn
111 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
112 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2011-02/2015) Trần Thị Quyết
113 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191519
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Thảo
114 Phan Văn Linh
Điện thoại:0913400447
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phan Văn Linh
115 Lê Phúc Thiện
Điện thoại:0942353357
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Phúc Thiện
116 Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại:0914149015
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Y tế
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Nguyễn Thị Thanh
117 Hồ Thị Kim Cúc
Điện thoại:0914241299
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
118 Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
Điện thoại:0919435789
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 5, thành phố Đông Hà Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
119 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Đảng Đoàn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Cầu
120 Lê Tiến Dũng
Điện thoại:0914092621
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Tiến Dũng
121 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Anh Đức
122 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0919854987
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Thủy
123 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng
124 Nguyền Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị xã Quảng Trị, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Nguyền Trần Huy
125 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương
126 Hoàng Đức Cường
Điện thoại:0914022627
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI Hoàng Đức Cường
127 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Bình
128 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0914349235
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà
129 Nguyễn Viết Quế
Điện thoại:0914929133
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Quế
130 Lê Văn Chiến
Điện thoại:0913485477
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Văn Chiến
131 Hoàng Thế
Điện thoại:0905282933
Điện thoại cơ quan:
Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Hoàng Thế
132 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đông Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, Viện chủ Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
133 Trần Minh Thanh
Điện thoại:0982078456
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Trần Minh Thanh
134 Hồ Văn Hoàn
Điện thoại:0984114467
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Khuyến nông xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh Hồ Văn Hoàn
135 Trần Thoàn
Điện thoại:0914691045
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gio Linh Trần Thoàn
136 Nguyễn Công Phán
Điện thoại:0913456191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Công Phán
137 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
138 Hồ Văn Hiếu
Điện thoại:0911395234
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đakrông Hồ Văn Hiếu
139 Lê Công Dung
Điện thoại:0913485300
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lê Công Dung
140 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:01685913249
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Lao Bảo Nguyễn Hữu Thể
141 Lê Quang Lanh
Điện thoại:0913434773
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Quang Lanh
142 Võ Thị Hoa Hằng
Điện thoại:0913485658
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
143 Nguyễn Đức Cường
Điện thoại:0914210199
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường
144 Phan Văn Vĩnh
Điện thoại:0963506921
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh
145 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0913485358
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng
146 Phan Thị Hoài
Điện thoại:01699230676
Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông huyện Triệu Phong Phan Thị Hoài
147 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong Đoàn Thị Oanh
148 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0982074223
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Hoàng Thị Phương Nam
149 Trương Quang Ánh
Điện thoại:0914614991
Điện thoại cơ quan:
Chủ tich Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hậu Trường, huyện Hải Lăng Trương Quang Ánh
150 Trần Đức Tâm
Điện thoại:0913485026
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị Trần Đức Tâm
Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004-2009, kéo dài 2011
151 Trần Ngọc Ánh

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng Trần Ngọc Ánh
152 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
153 Hoàng Thị Bắc
Điện thoại:0913485464
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hoàng Thị Bắc
154 Trần Phong Bản

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường trực Đảng ủy xã Trung Giang Trần Phong Bản
155 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Vũ Bằng
156 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
157 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nguyễn Bình
158 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
159 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
160 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
161 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Nguyễn Đức Dũng
162 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
163 Trương Định

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh Trương Định
164 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần nông sản Tân Lâm Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
165 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ Lê Anh Đức
166 Nguyễn Trí Giạc

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Nguyễn Trí Giạc
167 Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)

Điện thoại cơ quan:
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Tỉnh giáo hội Phật giáo Quảng Trị, Chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Triệu Phong Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)
168 Hoàng Giáo

Điện thoại cơ quan:
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Hoàng Giáo
169 Hồ Thị Lệ Hà

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
170 Trương Thị Hạnh

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Trương Thị Hạnh
171 Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Hằng
172 Võ Thị Hoa Hằng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Thị Đoàn Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
173 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
174 Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX kinh doanh tổng hợp An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)
175 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
176 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng
177 Trần Văn Huỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Huỳnh
178 Phan Ngọc Kiều

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Phan Ngọc Kiều
179 Phan Văn Lăng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, huyện Hải Lăng Phan Văn Lăng
180 Tạ Quang Lễ

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Tạ Quang Lễ
181 Thái Vĩnh Liệu

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đông Hà Thái Vĩnh Liệu
182 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
183 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
184 Ngô Thanh Nghị

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Ngô Thanh Nghị
185 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Bá Nguyên
186 Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)
187 Hồ Duy Nhân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hồ Duy Nhân
188 Trần Văn Nhuận

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Trần Văn Nhuận
189 Lê Hữu Phúc

Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc
190 Trần Thị Phước

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Phong Trần Thị Phước
191 Phan Thị Quý

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH Điện cơ COTICO Phan Thị Quý
192 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Trần Thị Quyết
193 Phan Quyết

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Phan Quyết
194 Hoàng Phước Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Phước Quỳnh
195 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
196 Bùi Quang Sinh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Bùi Quang Sinh
197 Trần Văn Thành

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Trần Văn Thành
198 Hoàng Đức Thắng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng
199 Nguyễn Hữu Thắng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Thắng
200 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lương Trung Thông
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 1999-2004
201 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
202 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Lê Vũ Bằng
203 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
204 Võ Duy Chất

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Võ Duy Chất
205 Nguyễn Đức Chính

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
206 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
207 Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đức Cường
208 Lê Thế Danh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Thế Danh
209 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
210 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
211 Lê Anh Đức

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong Lê Anh Đức
212 Nguyễn Xuân Đức

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Đức
213 Nguyễn Viết Hai

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Hai
214 Lê Thị Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phòng Giáo dục thị xã Đông Hà Lê Thị Hoa
215 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
216 Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng
217 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
218 Lê Khước

Điện thoại cơ quan:
fdf Lê Khước
219 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
220 Lê Quang Lanh

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Quang Lanh
221 Nguyễn Ngọc Lễ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Việt, huyện Gio Linh Nguyễn Ngọc Lễ
222 Trần Huy Liệu

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Huy Liệu
223 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
224 Nguyễn Thị Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Lợi
225 Nguyễn Thị Hoa Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Hoa Lợi
226 Đoàn Xuân Luyến

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH thương mại số 1 Đông Hà Đoàn Xuân Luyến
227 Dương Thị Mai

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gio Linh Dương Thị Mai
228 Nguyễn Mãnh

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng Nguyễn Mãnh
229 Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thùy Mỵ
230 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
231 Lê Bá Nguyên

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Lê Bá Nguyên
232 Hồ Tấn Nhạc

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ Tấn Nhạc
233 Hồ Xuân Pay

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Hồ Xuân Pay
234 Nguyễn Đức Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Nguyễn Đức Quỳnh
235 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
236 Nguyễn Đức San

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng Nguyễn Đức San
237 Trần Thao

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thao
238 Lê Hữu Thăng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thăng
239 Lê Cảnh Thặng

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong Lê Cảnh Thặng
240 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trung Thông
241 Phan Đăng Thước

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Phan Đăng Thước
242 Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)

Điện thoại cơ quan:
Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)
243 Nguyễn Trành

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trành
244 Nguyễn Đức Tuấn

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Đức Tuấn
Đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1994-1999
245 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
246 Võ Duy Chất

Điện thoại cơ quan:
Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Võ Duy Chất
247 Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Đức Cường
248 Nguyễn Quang Dõng

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nguyễn Quang Dõng
249 Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh Cửa Tùng Nguyễn Tiến Dũng
250 Lê Thế Danh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lê Thế Danh
251 Nguyễn Công Đề

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Nông trường Cồn Tiên huyện Gio Linh Nguyễn Công Đề
252 Trần Quang Diệp

Điện thoại cơ quan:
Huyện đội trưởng Huyện đội Triệu Phong Trần Quang Diệp
253 Nguyễn Viết Hai

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Hai
254 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Hải Hà
255 Đoàn Thọ Hòa

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Đoàn Thọ Hòa
256 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
257 Lê Văn Hoan

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan
258 Hồ Thị Hồng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa Hồ Thị Hồng
259 Phan Xuân Kiểu

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Hà Phan Xuân Kiểu
260 Lê Khước

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Khước
261 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
262 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trương Thị Khuê
263 Lê Quang Lanh

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị Lê Quang Lanh
264 Hoàng Ngọc Lân

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Hoàng Ngọc Lân
265 Thích Chánh Liêm

Điện thoại cơ quan:
Thượng tọa, Phó ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị Thích Chánh Liêm
266 Hồ Xuân Long

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Hồ Xuân Long
267 Nguyễn Thị Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa nội, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Lợi
268 Hà Lực

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Hà Lực
269 Lê Quang Lực

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Kinh tế huyện Cam Lộ Lê Quang Lực
270 Nguyễn Hữu Lương

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Lương
271 Nguyễn Đình Lưu

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đình Lưu
272 Dương Thị Mai

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Dương Thị Mai
273 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Gio Linh Nguyễn Viết Nên
274 Ngô Thanh Nghị

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp huyện Triệu Phong Ngô Thanh Nghị
275 Nguyễn Thị Ninh

Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Ninh
276 Hồ Văn Pờn

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Văn Pờn
277 Hoàng Anh Quyết

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Hoàng Anh Quyết
278 Nguyễn Văn Song

Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Văn Song
279 Nguyễn Đức Tài

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX vận tải ô tô Đông Hà Nguyễn Đức Tài
280 Trần Thao

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Trần Thao
281 Lê Hữu Thỏa

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thỏa
282 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trung Thông
283 Đào Xuân Thống

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Đào Xuân Thống
284 Nguyễn Thương

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng Nguyễn Thương
285 Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Điện thoại cơ quan:
Tổ trưởng khoa xã hội, Trung tâm y tế huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Thanh Tịnh
286 Trần Trọng Tốn

Điện thoại cơ quan:
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trần Trọng Tốn
287 Nguyễn Trành

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Đông Hà Nguyễn Trành
288 Võ Xuân Trữ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Võ Xuân Trữ
289 Trần Văn Tuyên

Điện thoại cơ quan:
Linh mục Quản xứ nhà thờ Văn Quỹ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng Trần Văn Tuyên
Đại biểu HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 1989-1994
290 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Lê Vũ Bằng
291 Vũ Sơn Bình

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty dịch vụ giống cây trồng Triệu Hải Vũ Sơn Bình
292 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
293 Lê Văn Cần

Điện thoại cơ quan:
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Lê Văn Cần
294 Nguyễn Khắc Chư

Điện thoại cơ quan:
Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp Nguyễn Khắc Chư
295 Nguyễn Minh Chương

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Minh Chương
296 Lê Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Ngoại thương Triệu Hải Lê Thị Kim Cúc
297 Hồ Văn Đàn

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa Hồ Văn Đàn
298 Nguyễn Xuân Đàm

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Đàm
299 Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Xí nghiệp Hồ Tiêu Tân Lâm Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
300 Phan Danh

Điện thoại cơ quan:
Quyền Trưởng Ban khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị Phan Danh
301 Trần Quang Diệp

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Hải Trần Quang Diệp
302 Đoàn Viết Dũng

Điện thoại cơ quan:
Phó phòng y tế thị xã Đông Hà Đoàn Viết Dũng
303 Hồ Gô

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Quảng Trị Hồ Gô
304 Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Nguyễn Thanh Hà
305 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Lê Hải Hà
306 Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Thanh Hà
307 Nguyễn Đức Hân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Hân
308 Ngô Xuân Hồi

Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Cấp III Cồn Tiên, huyện Bến Hải Ngô Xuân Hồi
309 Nguyễn Hiền

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Hiền
310 Võ Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phó Ban Quản lý HTX mua bán Triệu Hải Võ Thị Quỳnh Hoa
311 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
312 Lê Văn Hoan

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan
313 Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Hòa
314 Hoàng Xuân Hòa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Hoàng Xuân Hòa
315 Văn Viết Hóa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Văn Viết Hóa
316 Hoàng Chiếm Hùng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Hoàng Chiếm Hùng
317 Hồ Ngọc Hy

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Đông Hà Hồ Ngọc Hy
318 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trương Thị Khuê
319 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
320 Hà Lực

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Xí nghiệp cơ khí huyện Bến Hải Hà Lực
321 Nguyễn Minh Lai

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Nguyễn Minh Lai
322 Nguyễn Lãnh

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Lãnh
323 Ngô Tứ Linh

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Công nghiệp Ngô Tứ Linh
324 Nguyễn Thị Miên

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa sản Bệnh viện Triệu Hải Nguyễn Thị Miên
325 Trương Nam Phương

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Lâm nghiệp huyện Bến Hải Trương Nam Phương
326 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy Bến Hải Nguyễn Viết Nên
327 Hồ Xuân Pay

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Xuân Pay
328 Hoàng Phước

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy lợi Hoàng Phước
329 Bùi Đăng Quang

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở y tế Bùi Đăng Quang
330 Trương Hữu Quốc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Trương Hữu Quốc
331 Hoàng Anh Quyết

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Tổ chức lao động xã hội huyện Triệu Hải Hoàng Anh Quyết
332 Hồ Sỹ Sô

Điện thoại cơ quan:
Phó Tổng thư thư Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hồ Sỹ Sô
333 Trần Minh Sơn

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Trần Minh Sơn
334 Trần Tửu

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp Trần Tửu
335 Lê Phước Từ

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Lê Phước Từ
336 Nguyễn Tải

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy sản Nguyễn Tải
337 Hồ Tất Tạo

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Cam Thanh, thị xã Đông Hà Hồ Tất Tạo
338 Lê Bá Tạo

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lê Bá Tạo
339 Nguyễn Văn Thành

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Bưu điện Nguyễn Văn Thành
340 Đào Thành

Điện thoại cơ quan:
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đào Thành
341 Lê Xuân Thông

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Xuân Thông
342 Hoàng Thao

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Hải Hoàng Thao
343 Lê Hữu Thỏa

Điện thoại cơ quan:
Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Hữu Thỏa
344 Trương Sỹ Tiến

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Giáo dục Trương Sỹ Tiến
345 Võ Xuân Trữ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Triệu Hải Võ Xuân Trữ
346 Hoàng Văn Trung

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoàng Văn Trung
347 Nguyễn Ái Vân

Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên Huyện ủy Bến Hải Nguyễn Ái Vân
348 Đinh Tấn Vĩnh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Bến Hải Đinh Tấn Vĩnh
349 Nguyễn Thành Việt

Điện thoại cơ quan:
Quyền đảo trưởng Đảo Cồn Cỏ Nguyễn Thành Việt
Đại biểu HĐND tỉnh khóa I (bầu từ Bình Trị Thiên chuyển ra)
350 Trần Đắc

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy Bến Hải Trần Đắc
351 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
352 Nguyễn Thị Bé

Điện thoại cơ quan:
Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp xã Vĩnh Kim, huyện Bến Hải Nguyễn Thị Bé
353 Lê Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu huyện Triệu Hải Lê Thị Kim Cúc
354 Lê Dũng

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Lương thực Lê Dũng
355 Lê Xuân Hải

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Xuân Hải
356 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Lê Hải Hà
357 Nguyễn Đức Hân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hân
358 Nguyễn Thị Hồ

Điện thoại cơ quan:
Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi nông trường Tân Lâm Nguyễn Thị Hồ
359 Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Hoa
360 Võ Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm HTX mua bán tổng hợp Triệu Hải Võ Thị Quỳnh Hoa
361 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
362 Nguyễn Kham

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Nguyễn Kham
363 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trương Thị Khuê
364 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Kỳ
365 Trần Văn Lập

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Trung Hải, huyện Bến Hải Trần Văn Lập
366 Bùi Quang Minh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên thư ký xã Hải Tân, huyện Triệu Hải Bùi Quang Minh
367 Hồ Văn Pờn

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Hồ Văn Pờn
368 Hoàng Phước

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy lợi Hoàng Phước
369 Hồ Ray

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Ray
370 Trần Hữu Thăng

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Cam Nghĩa, thị xã Đông Hà Trần Hữu Thăng
371 Trần Quang Thế

Điện thoại cơ quan:
Trung tá, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Hải Trần Quang Thế
372 Phan Thị Thu

Điện thoại cơ quan:
Nhân viên thũ quỹ Hợp tác xã Phan Thị Thu
373 Dương Thị Thụy

Điện thoại cơ quan:
Bác sĩ Bệnh viện A Bến Hải Dương Thị Thụy
374 Trần Văn Tuấn

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Triệu Thuận, huyện Triệu Hải Trần Văn Tuấn
Thường trực HĐND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII
1 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Đăng Quang
2 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến
3 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy
4 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
5 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
6 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
7 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII
8 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2020) Nguyễn Văn Hùng
9 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 09/2020) Nguyễn Đăng Quang
10 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan: 0233 3550990
Email: nguyenducdung@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-11/2020) Nguyễn Đức Dũng
11 Lê Quang Chiến

Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (từ 07/12/2020) Lê Quang Chiến
12 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
13 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Email: hothithuhang@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
14 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0914 522 459
Điện thoại cơ quan: 0233 3851714
Email: lethilanhuong@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
15 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
16 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Email: buithivan@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
17 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
18 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
19 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016 đến tháng 01/2020) Nguyễn Văn Cầu
Ban Kinh tế - Ngân sách
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Kinh tế - Ngân sách khóa VIII
1 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
2 Lê Thế Quảng
Điện thoại:0915034532
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng
3 Trần Văn Quảng
Điện thoại:0913442705
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng
4 Hồ Xuân Hòe
Điện thoại:0913476083
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe
5 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
6 Nguyễn Đính
Điện thoại:0905090937
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đính
7 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Sơn
Ban Kinh tế - Ngân sách khóa VII
8 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
9 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 6/2016-4/2020); Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 4/2020) Nguyễn Đăng Ánh
10 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (từ tháng 12/2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-4/2020) Bùi Thị Vân
11 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
12 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
13 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Văn Hưng
14 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
Ban Văn hóa - Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Văn hóa - Xã hội khóa VIII
1 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
2 Nguyễn Đức Lý
Điện thoại:0915002917
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Lý
3 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Đặng Mai Nhi
4 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
5 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập
6 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương
7 Trần Thị Thanh Hà
Điện thoại:0914222414
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà
Ban Văn hóa - Xã hội khóa VII
8 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
9 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-02/2020) Trần Thị Thảo
10 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
11 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
12 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
13 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
14 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
Ban Pháp chế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Pháp chế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
1 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
2 Văn Ngọc Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Văn Ngọc Phong
3 Ngô Quang Chiến
Điện thoại:0903519135
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Ngô Quang Chiến
4 Trần Nhật Quang
Điện thoại:0905015045
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang
5 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh
6 Nguyễn Bá Duẩn
Điện thoại:0982009513
Điện thoại cơ quan:
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Bá Duẩn
7 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913485152
Điện thoại cơ quan:
Ủy viê Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà Lê Hải Đăng
Ban Pháp chế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021
8 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-01/2020) Nguyễn Văn Cầu
9 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
10 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
11 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đỗ Thị Lý
12 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đông
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Dân tộc khóa I
1 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
2 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
3 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
4 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
5 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
6 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
Ban Dân tộc khóa II
7 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
8 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị Hồ Quốc Hương
9 Trần Văn Bến
Điện thoại:0943568469
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến
10 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Lê Minh Tuấn
11 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
12 Nguyễn Thị Lượng
Điện thoại:0942201526
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông Nguyễn Thị Lượng
13 Hồ Thúy Vinh
Điện thoại:0988783453
Điện thoại cơ quan:
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thúy Vinh
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
2 Trần Ngọc Ký
Điện thoại:0915024309
Điện thoại cơ quan:
Email: tranngockyqt@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Ký
3 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0944272199
Điện thoại cơ quan:
Email: lmtienqt@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tiến
4 Lê Nguyễn Hải Dương
Điện thoại:0965046668
Điện thoại cơ quan:
Email: lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Nguyễn Hải Dương
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
5 Nguyễn Quốc Thắng
Điện thoại:0913155550
Điện thoại cơ quan:
Email: thanghdndqt@gmail.com
Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Quốc Thắng
6 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:0914857225
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthithuong_hdnd@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Thị Thương
7 Trần Thị Mỹ Hiên
Điện thoại:0948009456
Điện thoại cơ quan:
Email: myhien1910@gmail.com
Kế toán Trần Thị Mỹ Hiên
8 Thái Thị Kiều Oanh
Điện thoại:0913485710
Điện thoại cơ quan:
Email: thaikieuoanh87@gmail.com
Chuyên viên Thái Thị Kiều Oanh
9 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0912263270
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthihahdnd@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Hà
10 Hồ Minh
Điện thoại:0905873579
Điện thoại cơ quan:
Email: hominh73@gmail.com
Nhân viên Hồ Minh
11 Đinh Ngọc Nam
Điện thoại:0914053494
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đinh Ngọc Nam
12 Đào Văn Kiên
Điện thoại:0913122330
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đào Văn Kiên
13 Nguyễn Quang Kiệt
Điện thoại:0941342555
Điện thoại cơ quan:
Email: kiethdnd@gmail.com
Nhân viên Nguyễn Quang Kiệt
Phòng Công tác HĐND
14 Lê Thiện
Điện thoại:0905089123
Điện thoại cơ quan:
Email: lethien.hdqt@gmail.com
Trưởng phòng Công tác HĐND Lê Thiện
15 Nguyễn Thị Trung Tuyến
Điện thoại:0944348718
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthitrungtuyen@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND Nguyễn Thị Trung Tuyến
16 Lê Viết Long
Điện thoại:0913485410
Điện thoại cơ quan:
Email: lelongquan@gmail.com
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND Lê Viết Long
17 Mai Thị Ánh Linh
Điện thoại:0814555686
Điện thoại cơ quan:
Email: maianhlinh.hdqt@gmail.com
Chuyên viên Mai Thị Ánh Linh
18 Hoàng Thảo Nhi
Điện thoại:0911028555
Điện thoại cơ quan:
Email: hoangthaonhi221@gmail.com
Chuyên viên Hoàng Thảo Nhi
19 Phạm Văn Phúc
Điện thoại:0917010177
Điện thoại cơ quan:
Email: phuchdnd@gmail.com
Chuyên viên Phạm Văn Phúc
20 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0918098456
Điện thoại cơ quan:
Email: lethanhhaihd@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Lê Thanh Hải
Phòng Thông tin - Công tác đại biểu
21 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenminhson@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Thông tin - Công tác đại biểu Nguyễn Minh Sơn
22 Thái Thị Thanh Duyên
Điện thoại:0948773357
Điện thoại cơ quan:
Email: thaithithanhduyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Thái Thị Thanh Duyên
23 Phan Thị Trúc Phương
Điện thoại:0911489246
Điện thoại cơ quan:
Email: trucphuonghd@gmail.com
Chuyên viên Phan Thị Trúc Phương
24 Nguyễn Quang Trí
Điện thoại:0917866655
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenquangtri1@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Quang Trí
Phòng Công tác Quốc hội
25 Dương Phước Tuấn
Điện thoại:0935889349
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Công tác Quốc hội Dương Phước Tuấn
26 Nguyễn Thị Lý
Điện thoại:0943016170
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội Nguyễn Thị Lý
27 Lê Thị Cẩm Nhung

Điện thoại cơ quan:
Chuyên viên Lê Thị Cẩm Nhung
28 Hoàng Lê Phương Thanh

Điện thoại cơ quan:
Chuyên viên Hoàng Lê Phương Thanh
29 Hồ Sỹ Minh

Điện thoại cơ quan:
Nhân viên lái xe Hồ Sỹ Minh
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,899
  • Tháng hiện tại5,041
  • Tổng lượt truy cập3,158,853
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây