Thường trực HĐND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
2 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan: 0233 3550990
Email: nguyenducdung@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng
3 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
4 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
5 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0914 522 459
Điện thoại cơ quan: 0233 3851714
Email: lethilanhuong@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
6 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Email: hothithuhang@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
7 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
8 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
9 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Email: buithivan@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
Ban Kinh tế - Ngân sách
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
2 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 6/2016-4/2020); Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 4/2020) Nguyễn Đăng Ánh
3 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (từ tháng 12/2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-4/2020) Bùi Thị Vân
4 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
5 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
6 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Văn Hưng
7 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
Ban Văn hóa - Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
2 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-02/2020) Trần Thị Thảo
3 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
4 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
5 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
6 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
7 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
Ban Pháp chế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-01/2020) Nguyễn Văn Cầu
2 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
3 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
4 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đỗ Thị Lý
5 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đông
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
2 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
3 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
4 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
5 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
6 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
Danh sách đại biểu HĐND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tê - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
2 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
3 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
4 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình
5 Hồ Thị Cam
Điện thoại:0944759555
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy xã Tà Long, huyện Hướng Hóa Hồ Thị Cam
6 Nguyễn Văn Cẩm
Điện thoại:0917989313
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Quảng Trị Nguyễn Văn Cẩm
7 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02 năm 2020) Nguyễn Văn Cầu
8 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Chiến
9 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02/2020) Nguyễn Đức Chính
10 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenducdungvk@gmail.com
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng
11 Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chuyển công tác ra UBTWMTTQVN, giữ chức vụ Phó Chủ tịch, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 12/2017) Nguyễn Hữu Dũng
12 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0976015555
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thép Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng
13 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng
14 Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (về hưu từ tháng 4/2020) Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
15 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đông
16 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
17 Phạm Thị Thu Hà
Điện thoại:0913500126
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đông Hà Phạm Thị Thu Hà
18 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0944055131
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cam Lộ Lê Thanh Hải
19 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
20 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914444033
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Huyện ủy Triệu Phong Trương Thế Hạnh
21 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
22 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
23 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
24 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà, trụ trì Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
25 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Văn Hưng
26 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
27 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
28 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
29 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0911398599
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Thành ủy Đông Hà Nguyễn Thị Thanh Hương
30 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
31 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
32 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
33 Phạm Đình Lợi
Điện thoại:0913442676
Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Phạm Đình Lợi
34 Nguyễn Văn Lương
Điện thoại:0945156175
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương
35 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đỗ Thị Lý
36 Đặng Thị Lý
Điện thoại:0917988662
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Cam Lộ Đặng Thị Lý
37 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
38 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0915393757
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Hoàng Thị Phương Nam
39 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
40 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng
41 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang
42 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
43 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (nghỉ hưu từ tháng 3/2020) Trần Thị Thảo
44 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
45 Trần Đình Trung
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa Trần Đình Trung
46 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
47 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
48 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
49 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
50 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
51 Lê Hữu Phúc
Điện thoại:0913485689
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI Lê Hữu Phúc
52 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII Lê Bá Nguyên
53 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng
54 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
55 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
56 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
57 Hoàng Đức Thắng
Điện thoại:0913485759
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tỉnh Hoàng Đức Thắng
58 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0914141449
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
59 Nguyễn Văn Bài
Điện thoại:0913485095
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bài
60 Dương Văn Sơn
Điện thoại:0903503860
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Tân Quảng Trị Dương Văn Sơn
61 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
62 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2011-02/2015) Trần Thị Quyết
63 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191519
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Thảo
64 Phan Văn Linh
Điện thoại:0913400447
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phan Văn Linh
65 Lê Phúc Thiện
Điện thoại:0942353357
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Phúc Thiện
66 Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại:0914149015
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Y tế
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Nguyễn Thị Thanh
67 Hồ Thị Kim Cúc
Điện thoại:0914241299
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
68 Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
Điện thoại:0919435789
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 5, thành phố Đông Hà Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
69 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Đảng Đoàn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Cầu
70 Lê Tiến Dũng
Điện thoại:0914092621
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Tiến Dũng
71 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Anh Đức
72 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0919854987
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Thủy
73 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng
74 Nguyền Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị xã Quảng Trị, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Nguyền Trần Huy
75 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương
76 Hoàng Đức Cường
Điện thoại:0914022627
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI Hoàng Đức Cường
77 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Bình
78 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0914349235
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà
79 Nguyễn Viết Quế
Điện thoại:0914929133
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Quế
80 Lê Văn Chiến
Điện thoại:0913485477
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Văn Chiến
81 Hoàng Thế
Điện thoại:0905282933
Điện thoại cơ quan:
Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Hoàng Thế
82 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đông Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, Viện chủ Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
83 Trần Minh Thanh
Điện thoại:0982078456
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Trần Minh Thanh
84 Hồ Văn Hoàn
Điện thoại:0984114467
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Khuyến nông xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh Hồ Văn Hoàn
85 Trần Thoàn
Điện thoại:0914691045
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gio Linh Trần Thoàn
86 Nguyễn Công Phán
Điện thoại:0913456191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Công Phán
87 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
88 Hồ Văn Hiếu
Điện thoại:0911395234
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đakrông Hồ Văn Hiếu
89 Lê Công Dung
Điện thoại:0913485300
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lê Công Dung
90 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:01685913249
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Lao Bảo Nguyễn Hữu Thể
91 Lê Quang Lanh
Điện thoại:0913434773
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Quang Lanh
92 Võ Thị Hoa Hằng
Điện thoại:0913485658
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
93 Nguyễn Đức Cường
Điện thoại:0914210199
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường
94 Phan Văn Vĩnh
Điện thoại:0963506921
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh
95 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0913485358
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng
96 Phan Thị Hoài
Điện thoại:01699230676
Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông huyện Triệu Phong Phan Thị Hoài
97 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong Đoàn Thị Oanh
98 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0982074223
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Hoàng Thị Phương Nam
99 Trương Quang Ánh
Điện thoại:0914614991
Điện thoại cơ quan:
Chủ tich Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hậu Trường, huyện Hải Lăng Trương Quang Ánh
100 Trần Đức Tâm
Điện thoại:0913485026
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị Trần Đức Tâm
Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004-2009, kéo dài 2011
101 Trần Ngọc Ánh

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng Trần Ngọc Ánh
102 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
103 Hoàng Thị Bắc
Điện thoại:0913485464
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hoàng Thị Bắc
104 Trần Phong Bản

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường trực Đảng ủy xã Trung Giang Trần Phong Bản
105 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Vũ Bằng
106 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
107 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nguyễn Bình
108 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
109 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
110 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
111 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Nguyễn Đức Dũng
112 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
113 Trương Định

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh Trương Định
114 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần nông sản Tân Lâm Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
115 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ Lê Anh Đức
116 Nguyễn Trí Giạc

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Nguyễn Trí Giạc
117 Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)

Điện thoại cơ quan:
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Tỉnh giáo hội Phật giáo Quảng Trị, Chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Triệu Phong Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)
118 Hoàng Giáo

Điện thoại cơ quan:
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Hoàng Giáo
119 Hồ Thị Lệ Hà

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
120 Trương Thị Hạnh

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Trương Thị Hạnh
121 Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Hằng
122 Võ Thị Hoa Hằng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Thị Đoàn Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
123 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
124 Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX kinh doanh tổng hợp An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)
125 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
126 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng
127 Trần Văn Huỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Huỳnh
128 Phan Ngọc Kiều

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Phan Ngọc Kiều
129 Phan Văn Lăng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, huyện Hải Lăng Phan Văn Lăng
130 Tạ Quang Lễ

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Tạ Quang Lễ
131 Thái Vĩnh Liệu

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đông Hà Thái Vĩnh Liệu
132 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
133 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
134 Ngô Thanh Nghị

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Ngô Thanh Nghị
135 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Bá Nguyên
136 Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)
137 Hồ Duy Nhân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hồ Duy Nhân
138 Trần Văn Nhuận

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Trần Văn Nhuận
139 Lê Hữu Phúc

Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc
140 Trần Thị Phước

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Phong Trần Thị Phước
141 Phan Thị Quý

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH Điện cơ COTICO Phan Thị Quý
142 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Trần Thị Quyết
143 Phan Quyết

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Phan Quyết
144 Hoàng Phước Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Phước Quỳnh
145 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
146 Bùi Quang Sinh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Bùi Quang Sinh
147 Trần Văn Thành

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Trần Văn Thành
148 Hoàng Đức Thắng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng
149 Nguyễn Hữu Thắng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Thắng
150 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lương Trung Thông
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 1999-2004
151 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
152 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Lê Vũ Bằng
153 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
154 Võ Duy Chất

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Võ Duy Chất
155 Nguyễn Đức Chính

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
156 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
157 Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đức Cường
158 Lê Thế Danh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Thế Danh
159 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
160 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
161 Lê Anh Đức

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong Lê Anh Đức
162 Nguyễn Xuân Đức

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Đức
163 Nguyễn Viết Hai

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Hai
164 Lê Thị Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phòng Giáo dục thị xã Đông Hà Lê Thị Hoa
165 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
166 Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng
167 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
168 Lê Khước

Điện thoại cơ quan:
fdf Lê Khước
169 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
170 Lê Quang Lanh

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Quang Lanh
171 Nguyễn Ngọc Lễ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Việt, huyện Gio Linh Nguyễn Ngọc Lễ
172 Trần Huy Liệu

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Huy Liệu
173 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
174 Nguyễn Thị Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Lợi
175 Nguyễn Thị Hoa Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Hoa Lợi
176 Đoàn Xuân Luyến

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH thương mại số 1 Đông Hà Đoàn Xuân Luyến
177 Dương Thị Mai

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gio Linh Dương Thị Mai
178 Nguyễn Mãnh

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng Nguyễn Mãnh
179 Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thùy Mỵ
180 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
181 Lê Bá Nguyên

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Lê Bá Nguyên
182 Hồ Tấn Nhạc

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ Tấn Nhạc
183 Hồ Xuân Pay

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Hồ Xuân Pay
184 Nguyễn Đức Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Nguyễn Đức Quỳnh
185 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
186 Nguyễn Đức San

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng Nguyễn Đức San
187 Trần Thao

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thao
188 Lê Hữu Thăng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thăng
189 Lê Cảnh Thặng

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong Lê Cảnh Thặng
190 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trung Thông
191 Phan Đăng Thước

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Phan Đăng Thước
192 Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)

Điện thoại cơ quan:
Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)
193 Nguyễn Trành

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trành
194 Nguyễn Đức Tuấn

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Đức Tuấn
Văn phòng HĐND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
2 Trần Ngọc Ký
Điện thoại:0915024309
Điện thoại cơ quan:
Email: tranngockyqt@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trần Ngọc Ký
3 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Email: hoangnhitomo@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đặng Mai Nhi
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
4 Nguyễn Quốc Thắng
Điện thoại:0913155550
Điện thoại cơ quan:
Email: thanghdndqt@gmail.com
Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Quốc Thắng
5 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:0914857225
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthithuong_hdnd@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Thị Thương
6 Trần Thị Mỹ Hiên
Điện thoại:0948009456
Điện thoại cơ quan:
Email: myhien1910@gmail.com
Kế toán Trần Thị Mỹ Hiên
7 Thái Thị Kiều Oanh
Điện thoại:0913485710
Điện thoại cơ quan:
Email: thaikieuoanh87@gmail.com
Chuyên viên Thái Thị Kiều Oanh
8 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0912263270
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthihahdnd@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Hà
9 Hồ Minh
Điện thoại:0905873579
Điện thoại cơ quan:
Email: hominh73@gmail.com
Nhân viên Hồ Minh
10 Đinh Ngọc Nam
Điện thoại:0914053494
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đinh Ngọc Nam
11 Đào Văn Kiên
Điện thoại:0913122330
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đào Văn Kiên
12 Nguyễn Quang Kiệt
Điện thoại:0941342555
Điện thoại cơ quan:
Email: kiethdnd@gmail.com
Nhân viên Nguyễn Quang Kiệt
13 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0944796357
Điện thoại cơ quan:
Email: nhung92.qt@gmail.com
Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Nhung
14 Nguyễn Quang Trí
Điện thoại:0917866655
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenquangtri1@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Quang Trí
Phòng Tổng hợp
15 Lê Thiện
Điện thoại:0905089123
Điện thoại cơ quan:
Email: lethien.hdqt@gmail.com
Trưởng phòng Tổng hợp Lê Thiện
16 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenminhson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Tổng hợp Nguyễn Minh Sơn
17 Thái Thị Thanh Duyên
Điện thoại:0948773357
Điện thoại cơ quan:
Email: thaithithanhduyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Thái Thị Thanh Duyên
18 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0918098456
Điện thoại cơ quan:
Email: lethanhhaihd@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Lê Thanh Hải
19 Lê Viết Long
Điện thoại:0913485410
Điện thoại cơ quan:
Email: lelongquan@gmail.com
Chuyên viên Lê Viết Long
20 Mai Thị Ánh Linh
Điện thoại:0814555686
Điện thoại cơ quan:
Email: maianhlinh.hdqt@gmail.com
Chuyên viên Mai Thị Ánh Linh
21 Hoàng Thảo Nhi
Điện thoại:0911028555
Điện thoại cơ quan:
Email: hoangthaonhi221@gmail.com
Chuyên viên Hoàng Thảo Nhi
22 Phạm Văn Phúc
Điện thoại:0917010177
Điện thoại cơ quan:
Email: phuchdnd@gmail.com
Chuyên viên Phạm Văn Phúc
23 Phan Thị Trúc Phương
Điện thoại:0911489246
Điện thoại cơ quan:
Email: trucphuonghd@gmail.com
Chuyên viên Phan Thị Trúc Phương
24 Nguyễn Thị Trung Tuyến
Điện thoại:0944348718
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthitrungtuyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Trung Tuyến
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,637
  • Tháng hiện tại42,330
  • Tổng lượt truy cập680,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây