STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 33/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết điều chuyển vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý
2 32/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị
3 31/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ
4 30/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 02 cum đèn tín hiệu điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đông Hà
5 29/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà
6 28/2020/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7 27/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết việc việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
8 26/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2020
9 25/NQ-HĐND 09/06/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
10 01/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020
11 02/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp hư hỏng một số công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý
12 04/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt
13 03/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh
14 05/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái
15 06/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà
16 07/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu, huyện Hải Lăng
17 08/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu kinh tế Đông Nam và hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Hạng mục: Đường trục chính vào các khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
18 09/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường biên giới Khe Sanh - Sa Trầm (DDT587) - giai đoạn 1
19 10/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022
20 11/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ)
21 12/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường
22 13/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà
23 14/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng tuyến K4 tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
24 15/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị
25 16/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2020
26 17/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
27 18/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
28 19/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29 20/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
30 21/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Về việc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tỉnh Quảng Trị
31 22/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021
32 23/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban KTNS, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban KTNS, Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
33 24/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
34 31/2019/INQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
35 32/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018
36 33/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020
37 34/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
38 36/2019/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020
39 37/2019/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019
40 38/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Thông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
41 39/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghi quyết Về thông qua đề án "Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
42 40/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
43 41/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44 42/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghi quyết Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
45 43/NQ-HDND 06/12/2019 Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2020
46 44/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến quốc lộ 9)
47 45/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, câu Thiện Quy và đoạn còn lại tuyến đường Xuân Quy Vĩnh, huyện Hải Lăng
48 46/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
49 47/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
50 27/NQ-HĐND 05/12/2019 Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,690
  • Tháng hiện tại42,383
  • Tổng lượt truy cập680,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây