Hoạt động Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh

 •   05/07/2022 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày 01 và 05/7/2022, Ban VHXH HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đề án về quy định mức thu, cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

 •   20/06/2022 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc Sở Giáo dục - Đào tạo về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa

 •   05/06/2022 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/6/2022, Ban VHXH HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với UBND huyện, Phòng GDĐT huyện và các trường Mầm non Tân Long, Tiểu học Thuận, Trung học cơ sở Thuận.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

 •   21/05/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 101/2021/NĐ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ

 •   20/05/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19.5.2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, do đồng chí Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng Ban VHXH, Phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   12/04/2022 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội triển khai một số hoạt động nhằm phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/03/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát thực địa tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để phục vụ cho công tác thẩm tra Đề án một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2030 trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Đoàn khảo sát do đồng chí Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

 •   18/11/2021 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
(Quangtritv.vn) Ngày 11/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về đề án "Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế

 •   15/11/2021 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội đã làm việc với Sở Y tế để nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2021, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; việc thực hiện chính sách đào tạo, thu hút đối với cán bộ, bác sĩ ngành y tế theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các thành Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Tài chính. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng

 •   28/10/2021 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh. Tham gia Đoàn làm việc có các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch - Đầu tư, đại diện Sở Tài chính, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh. Đoàn làm việc do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
 
Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật

 •   26/08/2021 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo, trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh và một số trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà có các cháu khuyết tật tham gia học hòa nhập. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, và các đơn vị liên quan. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các di tích trên địa bàn huyện Triệu Phong, Cam Lộ

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các di tích trên địa bàn huyện Triệu Phong, Cam Lộ

 •   16/08/2021 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 17/2013/HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020, trong 2 ngày 12, 13/8/2021, Ban Văn hóa – Xã hội  HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát tại một số điểm di tích tại huyện Triệu Phong, Cam Lộ. Tham gia Đoàn khảo sát có các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh, Trung tâm quản lý di tích và bảo tàng tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa – thông tin các huyện Triệu Phong, Cam Lộ; cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đoàn do Bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội làm trưởng đoàn khảo sát.
 
Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh

 •   13/08/2021 12:41:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Tham gia Đoàn có các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo và công chức của Trung tâm. Đoàn làm việc do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
 
Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

 •   28/11/2020 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị nội dung thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khảo sát, Ban VHXH, HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Tham dự các buổi làm việc có thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Hiệp hội du lịch tỉnh cùng các Phòng, Ban liên quan.
 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

 •   21/07/2020 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế để thẩm tra đề án và dự thảo Nghị quyết về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban VHXH, lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng HĐND tỉnh, Chi cục dân số tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra về quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra về quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

 •   10/07/2020 05:33:00 PM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để thẩm tra đề án và dự thảo Nghị quyết Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát việc hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát việc hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19

 •   28/05/2020 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 936
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm traTỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng để nắm tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND tỉnh.
Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Y tế

Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Y tế

 •   12/02/2020 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2019, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Sở Y tế để thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019 và tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết về thực hiện thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do BHYT chi trả tại các cơ sở y tế của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

 •   12/02/2020 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm 2019 và tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết “Về đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay3,792
 • Tháng hiện tại62,129
 • Tổng lượt truy cập3,354,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây