Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   02/06/2021 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 3760
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-UBBC công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vĩnh Linh: Đánh giá sơ bộ kết quả tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Vĩnh Linh: Đánh giá sơ bộ kết quả tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   31/05/2021 11:53:00 PM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2021, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức cuộc họp để đánh giá sơ bộ kết quả tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp gồm các thành viên BCĐ, UBBC và tổ giúp việc của UBBC huyện.
 
Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ năm

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ năm

 •   31/05/2021 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) đã tổ chức phiên họp thứ Năm để triển khai một số nhiệm vụ quan trong liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp; cùng tham dự có các đồng chí là thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến bỏ phiếu bầu cử tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến bỏ phiếu bầu cử tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.

 •   23/05/2021 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/5/2021, đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.
 
Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

 •   15/05/2021 12:44:00 AM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
(Có công văn số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia kèm theo)
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 16

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 16

 •   11/05/2021 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 1160
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 01 thị trấn và 06 xã thuộc huyện Hải Lăng, gồm có: thị trấn Diên Sanh và các xã: Hải Định, Hải Sơn, Hải Phong, Hải Chánh, Hải Lâm, Hải Trường
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 15

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 15

 •   11/05/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 1251
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 09 xã thuộc huyện Hải Lăng, gồm có: Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng , Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 14

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 14

 •   11/05/2021 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 1136
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 04 phường và 01 xã thuộc thị xã Quảng Trị, gồm có: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường An Đôn, xã Hải Lệ
Số người ứng cử : 3 người
Số đại biểu được bầu: 2 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 13

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 13

 •   11/05/2021 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 1274
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử:  10 xã thuộc huyện Triệu Phong, gồm có: Triệu Độ, Triệu Hòa, Triệu Thành, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Trạch
Số người ứng cử : 7 người
Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 12

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 12

 •   11/05/2021 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 949
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 01 thị trấn và 07 xã thuộc huyện Triệu Phong, gồm có: thị trấn Ái Tử, và các xã: Triệu Long, Triệu Thượng, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Giang, Triệu Ái
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 11

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 11

 •   11/05/2021 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 1638
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 05 phường thuộc thành phố Đông Hà, gồm có: Phường 2, Phường 5, Phường Đông Lương, Phường Giang, Phường Đông Lễ.
Số người ứng cử : 7 người
Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 10

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 10

 •   11/05/2021 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 1050
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 04 phường thuộc thành phố Đông Hà, gồm có: Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường Đông Thanh.
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 9

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 9

 •   11/05/2021 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 832
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử:huyện đảo Cồn Cỏ
Số người ứng cử : 2 người
Số đại biểu được bầu: 1 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 8

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 8

 •   11/05/2021 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 01 thị trấn và 08 xã thuộc huyện Hướng Hóa, gồm có: thị trấn Lao Bảo và các xã: Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc, A Dơi, Xy, Lìa, Ba Tầng
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 7

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 7

 •   11/05/2021 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 1 thị trấn và 11 xã thuộc huyện Hướng Hóa, gồm có: thị trấn Khe Sanh, các xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Húc.
Số người ứng cử : 7 người
Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 6

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 6

 •   11/05/2021 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 1145
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: 1 thị trấn và 12 xã thuộc huyện Đakrông, bao gồm: thị trấn Krông Klang, các xã: Hướng Hiệp, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà rụt, A Vao, A Ngo, A Bung.
Số người ứng cử: 7 người
Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 5

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 5

 •   11/05/2021 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 1258
 •   Phản hồi: 0

Địa bàn ứng cử: thị trấn Cam Lộ, các xã: Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa
Số người ứng cử : 7 người
Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 4

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 4

 •   11/05/2021 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 1020
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: thị trấn Cửa Việt, các xã: Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Mai.
Số người ứng cử: 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 3

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 3

 •   11/05/2021 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn ứng cử: thị trấn Gio Linh, các xã: Gio An, Phong Bình, Linh Trường, Hải Thái, Linh Hải, Gio Quang, Gio Châu, Gio Sơn
Số người ứng cử : 5 người
Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập34
 • Hôm nay4,349
 • Tháng hiện tại208,203
 • Tổng lượt truy cập8,356,018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây