Nghiên cứu trao đổi

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

 •   10/05/2022 06:45:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến cán bộ, giáo viên, học sinh.
 
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh

 •   08/05/2022 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định cụ thể tại Điều 60 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp HĐND nhằm phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, uy tín của HĐND các cấp ở địa phương. Việc chất vấn của đại biểu HĐND đã được quy định tại Điều 96 Luật tổ chức chính quyền địa phương, thông qua hoạt động chất vấn, đại biểu HĐND thể hiện được năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.
 
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   20/04/2022 03:43:55 AM
 •   Đã xem: 692
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung pháp luật thiết thực, gắn với quyền và nghĩa vụ của người dân, phù hợp với điều kiện, đời sống xã hội vào từng thời điểm để tuyên truyền, phổ biến.
Hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

Hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

 •   19/03/2022 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 11/01/2016 và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 13/9/2021 để thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021

Kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021

 •   16/03/2022 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Điều 70 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định trách nhiệm của HĐND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành quy định để thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết định các chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao phù hợp với tình hình phát triển KT - XH, điều kiện cụ thể của địa phương; giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước; lao động, thời gian lao động, tài nguyên và kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.
 
Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công

Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công

 •   20/02/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Là nhà lãnh đạo trải qua các vị trí then chốt của Hội đồng Lý Luận Trung ương trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vô cùng phong phú và phức tạp  cũng như  trực tiếp “cầm quân, điều binh, khiển tướng” với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ về tầm cao tư duy, tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.
    
Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

 •   20/12/2021 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Với tinh thần sáng tạo không ngừng, từ kết quả trong nhiều năm qua trong thời gian tới người dân mong muốn các bên đối tác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ  công cụ, tài chính cùng với HĐND tỉnh Quảng Trị tổng kết nhân rộng sáng kiến này sang đánh giá chất lượng dịch vụ công trong một số lĩnh vực quan trọng khác…là cơ sở nền tảng khơi dậy tinh thần yêu nước và quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong xây dựng chính quyền.
Sáng kiến Dân Chấm Điểm, động lực cải thiện sự hài lòng của người dân ở Quảng Trị

Sáng kiến Dân Chấm Điểm, động lực cải thiện sự hài lòng của người dân ở Quảng Trị

 •   01/12/2021 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Trị được cải thiện nhanh chóng. Đến cuối  năm 2020 chỉ số CPI đã tăng 20 bậc so với 2015, chỉ số PAPI đứng tốp đầu toàn quốc, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GDP và thu ngân sách địa phương những năm gần đây luôn đạt và vượt kế hoạch do HĐND tỉnh giao.
Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều thành công thành công và những trăn trở

Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều thành công thành công và những trăn trở

 •   18/11/2021 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Trong thời điểm toàn Đảng toàn Quân toàn Dân ta tiến hànhcuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp và đang  kiện toàn bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương có đủ uy tín và năng lực để hiện thực hóa đường lối do Đại hội XII của đảng vạch ra. Nhìn lại quá trình hoạt động của HĐND các cấp theo quy định của pháp luật về chính quyền địa phương, chúng ta nhận thấy rõ  HĐND từng bước thể hiện tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời vẫn còn nhiều suy tư trăn trở cho chặng đường tiếp theo.
 
Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

 •   14/09/2021 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở quy định của Luật Giáo dục và thực tiễn địa phương, việc HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết 101/2021/NQ-HĐND về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, các cấp học từ năm 2021 - 2022 trên địa bàn là rất cần thiết. Mục đích nhằm tạo thuận lợi, thống nhất trong các cơ sở giáo dục về các khoản thu; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch các mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập.
Khi niềm tin bất diệt

Khi niềm tin bất diệt

 •   07/09/2021 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Những ngày này, nhân dân cả nước đang ra sức chung tay, đồng lòng cùng Chính phủ thực hiện những biện pháp đặc biệt, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, khoanh vùng, truy vết dập dịch với tinh thần “ Chống dịch như chống giặc” lời hiệu triệu mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi ông còn là Thủ tướng để kêu gọi toàn dân đồng thời là phương châm hành động của Chính phủ và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trước đại dịch Covid 19. Làm cho 3 đợt bùng phát dịch trong năm 2020 và đầu năm 2021, Việt Nam đã thành công, khiến thế giới trầm trồ thán phục và nể trọng. Và bây giờ trong cơn hoạn nạn nếu nói về số ca nhiễm, ca nhập viện, và tử vong có thể nói có lúc mất kiểm soát, thì người dân cả nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đều khẳng định rằng nhất định chúng ta sẽ khống chế và vượt qua đại dịch trong thời gian sớm nhất và sẽ duy trì tính bền vững để phát triển kinh tế xã hội.
 
Kỳ họp thứ nhất - khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ nhất - khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

 •   10/08/2021 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, phóng viên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đã có trao đổi với ông Hoàng Đức Thắng, Phó Đoàn ĐBQH tỉnh về các thông tin về kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.
 
Phát triển “cánh đồng điện gió” gắn với bảo vệ môi trường

Phát triển “cánh đồng điện gió” gắn với bảo vệ môi trường

 •   09/08/2021 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay có 28/31dự án điện gió đã cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 02 dự án với tổng công suất 60MW đã đi vào hoạt động (Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2); 26 dự án với tổng công suất 1.027,2 MW đang triển khai đầu tư, trong đó có 16 dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/10/2021.
Tháng 7 tri ân - đôi điều suy ngẫm về không gian tưởng niệm tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia

Tháng 7 tri ân - đôi điều suy ngẫm về không gian tưởng niệm tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia

 •   26/07/2021 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 1021
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng, giữ gìn cảnh quan tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, nhân dân Quảng Trị mà còn là tâm nguyện của nhân dân cả nước. Tuy nhiên, trong không gian tưởng niệm đặc biệt này việc xây dựng cần phải được nghiên cứu hết sức thận trọng, đảm bảo sự phù hợp chung trong tổng thể, tính chất của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia. Vừa qua, Ông Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XV đã có quan điểm trách nhiệm, tâm huyết về việc nội dung này, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh trích đăng để độc giả cùng suy ngẫm.
 
Đạo đức thân dân, phong cách gần dân - Tiêu chí hàng đầu của Đại biểu Dân cử

Đạo đức thân dân, phong cách gần dân - Tiêu chí hàng đầu của Đại biểu Dân cử

 •   10/07/2021 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Trong các tiêu chuẩn để trở thành đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân, ngoài việc trung thành với tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân, đạo đức thân dân và phong cách gần dân có thể được xem là tiêu chí hàng đầu của đại biểu dân cử.

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều chính sách trên lĩnh vực kinh tế được ban hành

 •   13/04/2021 12:44:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên lĩnh vực kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh xem xét 209 các báo cáo, đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, chiếm 50% so với tổng số đề án, tờ trình trình tại các kỳ họp; thông qua 179 Nghị quyết trong tổng số 289 nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ tính đến tháng 01/2021 (chiếm 61,93% tổng số nghị quyết đã ban hành).
 
Nhân dân cần người đại biểu có tâm, trí tuệ và có bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ người đại diện cho mình.

Nhân dân cần người đại biểu có tâm, trí tuệ và có bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ người đại diện cho mình.

 •   18/03/2021 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Nhân dân cả nước đang hào hứng đón chào ngày 23/5/2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là ngày hội của non sông, ngày mà nhân dân trực tiếp bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp 2013. Để hoạt động của cơ quan dân cử có hiệu lực, hiệu quả hơn thì chất lượng đại biểu có ý nghĩa quyết định, thể hiện ở ba tiêu chí cơ bản, đó là tâm, trí tuệ và bản lĩnh.
Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực.

Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực.

 •   28/02/2021 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 1642
 •   Phản hồi: 0
(Báo Quảng Trị) Các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo do Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phân công. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 275 dự thảo nghị quyết, 250 báo cáo, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, dân tộc, xây dựng chính quyền địa phương

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay1,861
 • Tháng hiện tại5,003
 • Tổng lượt truy cập3,158,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây