Nghiên cứu trao đổi

Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

 •   27/09/2022 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 891
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 02 nhiệm vụ quan trọng là: Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10 ha đất lúa và dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dung để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh theo Khoản 1, Điều 58 và Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Quyết định danh mục dự án cần thu hồi đất, đồng thời quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh theo Khoản 4, Điều 9, Nghị định hướng dẫn số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 
Vận động, sử dụng hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Vận động, sử dụng hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

 •   22/09/2022 03:05:28 AM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021, tỉnh Quảng Trị vận động 09 chương trình, dự án mới sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài bao gồm: Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Áo); Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG); Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 04 tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Trị; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). Tổng vốn ký kết là 3.540 tỉ đồng, trong đó vốn vay lại 466 tỉ đồng, tỉ lệ vốn vay lại chiếm 13,1%; quy mô vốn bình quân tương đương 393 tỉ đồng/dự án.
 
Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng quê hương

Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng quê hương

 •   15/09/2022 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0

(Báo Quảng Trị) Đồng chí TRẦN THỊ THU, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị trả lời phỏng vấn

Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn

Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn

 •   14/09/2022 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
(Báo Quảng Trị) Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Những vấn đề đặt ra

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Những vấn đề đặt ra

 •   06/09/2022 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 với 14 Chương, 212 Điều.
Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 •   26/08/2022 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị chủ động đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị chủ động đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

 •   21/08/2022 01:42:00 AM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm trước đây tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngoài khoản thu học phí được quy định tại nghị quyết của HĐND tỉnh đã phát sinh các khoản thu dịch vụ, thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Nhiều cơ sở giáo dục xây dựng các khoản thu, mức thu không thống nhất, nhiều nội dung chi, mức chi chưa phù hợp với các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tạo dư luận không tốt trong việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường, nhất là vào thời điểm đâu năm học. Một số cơ sở giáo dục mặc dù có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, năng lực quản trị trường học để tổ chức các dịch vụ giáo dục, song không có hành lang pháp lý để các nhà trường triển khai thực hiện.
 
Tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt chế độ chính sách nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt chế độ chính sách nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số

 •   19/08/2022 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị có 31 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với dân số gần 43.700 hộ, hơn 182.000 khẩu, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gần 19.300 hộ với hơn  87.000 khẩu. Những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt chính sách đối với học sinh DTTS, góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách giữa khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS với đồng bằng.
 
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

 •   04/07/2022 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021 - 2026, xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trước tình hình vi phạm pháp luật của một số cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến trung ương đã bị xem xét, x lý theo quy định của pháp luậtTại nhiều hội nghị và diễn đàn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, lãnh đạo Quốc hội đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
Quảng Trị ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Trị ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   27/06/2022 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

Trong giai đoạn 2021-2025 có 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội phê duyệt bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

 •   10/05/2022 06:45:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến cán bộ, giáo viên, học sinh.
 
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh

 •   08/05/2022 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định cụ thể tại Điều 60 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp HĐND nhằm phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, uy tín của HĐND các cấp ở địa phương. Việc chất vấn của đại biểu HĐND đã được quy định tại Điều 96 Luật tổ chức chính quyền địa phương, thông qua hoạt động chất vấn, đại biểu HĐND thể hiện được năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.
 
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   20/04/2022 03:43:55 AM
 •   Đã xem: 3718
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung pháp luật thiết thực, gắn với quyền và nghĩa vụ của người dân, phù hợp với điều kiện, đời sống xã hội vào từng thời điểm để tuyên truyền, phổ biến.
Hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

Hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

 •   19/03/2022 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 11/01/2016 và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 13/9/2021 để thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021

Kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021

 •   16/03/2022 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Điều 70 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định trách nhiệm của HĐND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành quy định để thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết định các chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao phù hợp với tình hình phát triển KT - XH, điều kiện cụ thể của địa phương; giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước; lao động, thời gian lao động, tài nguyên và kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.
 
Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công

Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công

 •   20/02/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 1399
 •   Phản hồi: 0
Là nhà lãnh đạo trải qua các vị trí then chốt của Hội đồng Lý Luận Trung ương trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vô cùng phong phú và phức tạp  cũng như  trực tiếp “cầm quân, điều binh, khiển tướng” với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ về tầm cao tư duy, tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.
    
Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

 •   20/12/2021 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 1092
 •   Phản hồi: 0
Với tinh thần sáng tạo không ngừng, từ kết quả trong nhiều năm qua trong thời gian tới người dân mong muốn các bên đối tác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ  công cụ, tài chính cùng với HĐND tỉnh Quảng Trị tổng kết nhân rộng sáng kiến này sang đánh giá chất lượng dịch vụ công trong một số lĩnh vực quan trọng khác…là cơ sở nền tảng khơi dậy tinh thần yêu nước và quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong xây dựng chính quyền.
Sáng kiến Dân Chấm Điểm, động lực cải thiện sự hài lòng của người dân ở Quảng Trị

Sáng kiến Dân Chấm Điểm, động lực cải thiện sự hài lòng của người dân ở Quảng Trị

 •   01/12/2021 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Trị được cải thiện nhanh chóng. Đến cuối  năm 2020 chỉ số CPI đã tăng 20 bậc so với 2015, chỉ số PAPI đứng tốp đầu toàn quốc, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GDP và thu ngân sách địa phương những năm gần đây luôn đạt và vượt kế hoạch do HĐND tỉnh giao.
Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều thành công thành công và những trăn trở

Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều thành công thành công và những trăn trở

 •   18/11/2021 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Trong thời điểm toàn Đảng toàn Quân toàn Dân ta tiến hànhcuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp và đang  kiện toàn bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương có đủ uy tín và năng lực để hiện thực hóa đường lối do Đại hội XII của đảng vạch ra. Nhìn lại quá trình hoạt động của HĐND các cấp theo quy định của pháp luật về chính quyền địa phương, chúng ta nhận thấy rõ  HĐND từng bước thể hiện tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời vẫn còn nhiều suy tư trăn trở cho chặng đường tiếp theo.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay6,529
 • Tháng hiện tại35,339
 • Tổng lượt truy cập3,931,540
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây