Hoạt động Ban Pháp chế

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát phục vụ thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát phục vụ thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022

 •   28/11/2021 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Sáng 25/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2021, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022, kết quả tinh giản biên chế và việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2021

 •   12/11/2021 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh để giám sát về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng

 •   04/11/2021 07:51:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng để khảo sát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

 •   03/11/2021 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thẩm tra báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 theo luật định, sáng ngày 02/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) để khảo sát tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác điều tra, phòng, chống ma túy và kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021”, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa

 •   25/10/2021 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa để khảo sát về hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 •   24/08/2021 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, chiều ngày 19/8/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

 •   29/11/2020 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Sáng 27/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2020, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và kết quả tinh giản biên chế, việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2020

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2020

 •   28/11/2020 11:46:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thẩm tra các báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 theo luật định, sáng ngày 26/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2020, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh

 •   28/11/2020 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 •   25/11/2020 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự  buổi làm việc có đại diện của một số cơ quan ban ngành có liên quan.

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 •   21/11/2020 01:34:00 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2020

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2020

 •   19/11/2020 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh để giám sát về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Giám sát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Giám sát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

 •   10/10/2020 01:23:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục các phiên làm việc với Ban An toàn giao thông cấp huyện để giám sát chuyên đề về trật tự an toàn giao thông, sáng ngày 7/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Ban An toàn giao thông huyện Cam Lộ.
 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hải Lăng

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hải Lăng

 •   07/10/2020 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, sáng ngày 6/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực,  Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ban An toàn Giao thông huyện Hải Lăng để giám sát về tình hình thực hiện Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo UBMTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các đơn vị có liên quan.
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

 •   17/07/2020 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay 13/7/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trường Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để có sơ sở thẩm tra các đề án liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do dôi dư khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ban ngành có liên quan.  
 
Ban Pháp chế làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh

 •   12/02/2020 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/11/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2020 và giám sát kết quả sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.

 •   12/02/2020 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về các nội dung trên.
Đ/c Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

 •   12/02/2020 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh đề tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và một số cơ quan ban ngành có liên quan.
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay3,913
 • Tháng hiện tại75,762
 • Tổng lượt truy cập2,622,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây