Hoạt động HĐND cơ sở

HĐND huyện Gio Linh tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

HĐND huyện Gio Linh tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

 •   24/07/2023 10:41:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/7/2023 đến ngày 21/7/2023, HĐND huyện Gio Linh tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, bàn và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2023; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND huyện.    
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện Đakrông quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại địa phương

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện Đakrông quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại địa phương

 •   16/07/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện Đakrông long trọng khai mạc kỳ họp thứ Mười một, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương.
 
Giao ban định kỳ giữa HĐND cấp huyện và cấp xã là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử

Giao ban định kỳ giữa HĐND cấp huyện và cấp xã là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử

 •   25/06/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra, vào ngày 22/6/2023, Thường trực HĐND huyện Đakrông tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.
 
Thường trực HĐND huyện Gio Linh tổ chức giám sát về “xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030”

Thường trực HĐND huyện Gio Linh tổ chức giám sát về “xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030”

 •   31/05/2023 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, từ ngày 17/5/2023 đến ngày 24/5/2023, Thường trực HĐND huyện Gio Linh tổ chức giám sát, khảo sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện về “xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030” đối với UBND huyện và một số UBND các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện.
 
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức diễn đàn đối thoại với đại biểu trẻ em năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức diễn đàn đối thoại với đại biểu trẻ em năm 2023

 •   23/05/2023 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, tại Hội trường của huyện Đakrông, Thường trực HĐND huyện Đakrông tổ chức Diễn đàn đối thoại với Hội đồng trẻ em và đại biểu trẻ em huyện Đakrông năm 2023.
Tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

 •   14/05/2023 06:28:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2023, tại nhà khách Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay

 •   17/01/2023 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Gio Linh đã nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết định đúng, kịp thời những chủ trương, các vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Gio Linh khóa VI, có tổng số 30 đại biểu, đến nay còn 28 đại biểu (02 đại biểu đã chuyển công tác).Thường trực HĐND huyện có 04 thành viên; các Ban HĐND huyện gồm 02 ban (Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế); cơ cấu mỗi Ban gồm 5 thành viên: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 Ủy viên kiêm nhiệm; có 04 Tổ đại biểu HĐND, một tổ gồm 7 đại biểu (01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 thư ký và 04 thành viên).
 
Khai mạc kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Hải Lăng khóa VI

Khai mạc kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Hải Lăng khóa VI

 •   22/12/2022 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/12, HĐND huyện Hải Lăng khóa VI khai mạc Kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Đ/c Lê Quang Chiến-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã về dự và phát biểu chỉ đạo.
HĐND huyện GIo Linh tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)

HĐND huyện GIo Linh tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)

 •   19/12/2022 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 15 và 16/12/2022, HĐND huyện Gio Linh tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật. 
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ Tám - Kỳ họp cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ Tám - Kỳ họp cuối năm 2022

 •   16/12/2022 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/12/2022, Huyện Đakrông long trọng khai mạc kỳ họp thứ Tám HĐND huyện  khóa 5 nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2022, đề ra nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương.
 
Đông Hà tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đại biểu HĐND phường

Đông Hà tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đại biểu HĐND phường

 •   22/09/2022 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9, UBND thành phố Đông Hà tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ khai mạc Kỳ họp thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ khai mạc Kỳ họp thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 •   28/07/2022 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ khai mạc Kỳ họp thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Theo chương trình của kỳ họp, HĐND huyện Cam Lộ sẽ bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương: đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo của các cơ quan tư pháp, báo cáo của các Ban HĐND huyện, báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2021, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh một số công trình, dự án đầu tư công, công trình khởi công mới và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện.

 
Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   19/12/2021 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 678
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/12/2021, HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp cuối năm để đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.
HĐND huyện Vĩnh Linh trực báo Quý IV/2021

HĐND huyện Vĩnh Linh trực báo Quý IV/2021

 •   18/11/2021 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 658
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 17/11/2021, HĐND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị trực báo Quý IV năm 2021 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của HĐND huyện khóa VI.


 
HĐND thành phố Đông Hà họp bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố

HĐND thành phố Đông Hà họp bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố

 •   11/10/2021 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 933
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 7/10/2021, Kỳ họp thứ tư - HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng tham dự kỳ họp.
 
Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   02/08/2021 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thường kỳ theo luật định. Nội dung chính của kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2021, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Cam Lộ, cho ý kiến đối với Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự kỳ họp, về phía đại biểu HĐND tỉnh có bà Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
 
HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   06/07/2021 01:24:00 AM
 •   Đã xem: 3752
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, HĐND huyện Đakrông đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe Uỷ ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021; Ra Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện và quyết định về số lượng thành viên các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 8 công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện đề xuất.
 
Đông Hà hoàn thành bầu các chức danh HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Đông Hà hoàn thành bầu các chức danh HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

 •   23/06/2021 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 1983
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà.
 
Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19

Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19

 •   08/01/2021 01:58:00 AM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2021, Tổ đại biểu HĐND số 1 huyện Vĩnh Linh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Long.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay4,705
 • Tháng hiện tại127,065
 • Tổng lượt truy cập5,341,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây